Rettssak mot UiO starter mandag

Mandag starter rettssaken i Oslo Tingrett der tidligere professor i middelalderhistorie, Arnved Nedkvitne, saksøker Universitetet i Oslo for ugyldig avskjedigelse. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen møter som statens partsvitner. Saken vil gå over seks dager.

UTILBØRLIG ADFERD: Avskjedigelsen av Arnved Nedkvitne ble begrunnet med utilbørlig adferd overfor ledelse, kollegaer og eksterne sensorer. Bildet viser Nedkvitne sammen med hans advokat, Preben Mo Fredriksen.

Foto: Ola Sæther

Den avsatte professoren Arnved Nedkvitne krever avskjedsvedtaket kjent ugyldig når han nå går til sak mot staten ved Universitetet i Oslo. Universitetet mener på sin side at den tidligere professoren i middelalderhistorie har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”, og vil opprettholde avskjedigelsen.

Mandag 11. januar starter rettssaken i Oslo Tingrett. På grunn av et høyt antall vitner vil saken gå over seks dager, og ikke over fire, slik det tidligere har vært oppgitt.

– Utilbørlig adferd

Den 24. februar i fjor opprettholdt Universitetsstyret med ni mot to stemmer avskjedsvedtaket som styret ved Det humanistiske fakultet fattet 16. juni 2008. Avskjedigelsen av Nedkvitne ble begrunnet med utilbørlig adferd overfor ledelse, kollegaer og eksterne sensorer. Siden han ikke møtte opp til møter han var innkalt til hos daværende instituttleder Jorunn Bjørgum, ble han også ansett som skyldig i ordrenekt.

I fakultetets avskjedsvedtak ble det pekt på at forholdene må vurderes som grove hver for seg, men at Nedkvitnes adferd også inngår i et langt mønster som fakultetets dekan Trine Syvertsen vurderte som grovt utilbørlig, ukollegialt og illojalt overfor arbeidsgiver. I vedtaket heter det at Nedkvitnes aktivitet påfører det psykososiale arbeidsmiljøet på Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) store belastninger.

– Nedbygging av faget

Selv ser Nedkvitne saken sin som en del av en universitetspolitisk debatt som har endt opp med å bli en personalsak. Hensikten med de mange e-postene og leserbrevene som andre har opplevd trakasserende har ifølge ham vært å påpeke viktige problemstillinger ved instituttet:

– Jeg oppfatter dette som en del av styringsproblemene etter langvarige konflikter både ved Det humanistiske fakultet og ved IAKH. Disse problemene og konfliktene begynte lenge før jeg kom dit i 1994, uttalte Nedkvitne til Uniforum noen dager før saken opprinnelig skulle opp i Universitetsstyret i desember 2008.

– Først og fremst handler dette om fordeling av ressurser og nedbyggingen av faglige fora. Det har jeg vært sterkt kritisk til. For meg handler det om å vise lojalitet til faget og til universitetet, sa Nedkvitne den gang.

– Saksbehandlingsfeil

Ifølge prosesskrivet som advokat Preben Mo Fredriksen har skrevet på vegne av Nedkvitne og Forskerforbundet har saksbehandlingen ved UiO ikke vært forsvarlig. Påstanden gjelder både forberedelsen av saksbehandlingen forut for fakultetets vedtak, og forberedelsen av saksbehandlingen for Universitetsstyret som klageinstans. Det antas at saksbehandlingsfeilene kan ha fått innvirkning på sakens utfall. I tillegg hevdes det at Nedkvitnes arbeidsgiver ikke har inntatt en objektiv rolle i forhold til saksframlegget, og at Nedkvitne har blitt utsatt for vilkårlig forskjellsbehandling av sin arbeidsgiver.

Professorstøtte til Nedkvitne

Dagen før Universitetsstyrets vedtak i februar 2009 gikk etikkprofessor Jan Helge Solbakk og professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln ut i Uniforum og forsvarte Nedkvitne. De fikk støtte fra professorene Bernt Hagtvet, Kristian Gundersen, Arne Johan Vetlesen og Unni Wikan.

– Jeg skjemmes på min egen stands vegne over at vi ikke tidligere har gått ut med støtte til en professorkollega. Etisk sett har det blitt vanskeligere og vanskeligere for meg å holde kjeft, sa Solbakk.

Professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, mente dette er en viktig sak for akademia:
– Det kan tenkes at Arnved Nedkvitne har oppført seg på en måte som har ført til dårlig arbeidsmiljø. I så fall vil han ikke være den første som har gjort det på historie. Og det er fullt mulig å si at han har dårlig dømmekraft, men det er likevel tydelig at mannen er sint på vegne av faget sitt. Mitt prinsipielle standpunkt er at det må være plass til eksentrikere og vanskelige personer på et universitet. Det vil være et nederlag å avskjedige dem, uttalte Hagtvet til Uniforum.

33 vitner

I Oslo Tingrett vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HF-dekan Trine Syvertsen møte som statens partsvitner. Blant de øvrige vitnene er en rekke vitenskapelige ansatte og tidligere studenter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), hvor Nedkvitne ved avskjedigelsen hadde vært professor siden 1993. I tillegg vitner blant andre professor Haakon B. Benestad, hovedverneombud Mette Børing og tidligere instituttleder ved IAKH, Jorunn Bjørgum.

Timeplanen for Oslo Tingrett:

Mandag 11. januar: Innledende prosedyre ved Arnved Nedkvitnes og Forskerforbudets advokat Preben Mo Fredriksen, og av universitetsledelsens advokat Elisabeth Stenwig. Dersom det blir tid vil Nedkvitne begynne sin forklaring
Tirsdag 12. januar: Nedkvitnes forklaring, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboes forklaring og HF-dekan Trine Syvertsens forklaring.
Onsdag 13. januar: 11 vitner
Torsdag 14. januar: 11 vitner
Fredag 15. januar: 11 vitner
Mandag 18. januar: Avsluttende prosedyre fra de to advokatene.
 

Emneord: Arbeidsforhold, Universitetspolitikk, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 8. jan. 2010 12:37 - Sist endret 12. jan. 2010 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere