Nyheter fra januar 2010 - Side 2

Publisert 7. jan. 2010 10:46

Norske biobanker har gode muligheter for å bli betydelige kommersielle aktører i et voksende internasjonalt marked, mener Norges forskningsråd. – Jeg er opptatt av at vi ser på alle muligheter for å utnytte den kunnskapen som ligger i norske biobanker, sier forskningsminiser Tora Aasland i ei pressemelding.  

Publisert 5. jan. 2010 13:09

Et tekstkorpus med norske middelaldertekster får sju millioner kroner i infrastrukturstøtte fra Forskningsrådet. Det er det eneste prosjektet fra UiO som nyter godt av en ny tildeling på til sammen 65 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet. Førsteamanuensis Christian Emil Ore som leder prosjektet, er gledelig overrasket.