35 millioner til forskning på forskning

Norges forskningsråd har lyst ut en pengepott på 35 millioner kroner  til en ny satsing på forskning om forskning, går det fram av ei pressemelding.

FORSKERE PÅ TUR:: Forskningsrådet lyser ut 35 millioner kroner til forskning på forskning. Bildet viser geologer fra UiO på feltstudium i Sogn. (Foto: Fra Universitetshistorisk fotobase, UiO)

Foto: Fra Universitetshistorisk fotobase, UiO

Som statsministeren sa i sin nyttårstale er forskning og kunnskap svært sentralt for samfunnsutviklingen. Da må vi også hele tiden vite hvordan forskningen virker, sier forskningsminister Tora Aasland.

I Forskningsmeldingen Klima for forskning legger regjeringen vekt på å legge til rette for en kunnskapsbasert diskusjon om resultatene av forskningsinnsatsen. Før jul satte regjeringen ned et ekspertutvalg for god måloppnåelse i forskningspolitikken.

Nå lyses det ut i ut midler til forskningsprosjekter som skal utvide og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for utforming av forskningspolitikk, forskningspolitiske strategier og virksomheten ved forskningsinstitusjonene. Det skal etableres et handlingsrettet program i Norges forskningsråd som i tillegg til å utlyse forskningsprosjekter, skal fungere som arena for læring og dialog for sentrale aktører innen forskningen. Det er også et viktig siktemål å bygge opp kompetanse på dette feltet innen ulike fagmiljøer og institusjoner.

Første utlysning er på 6 millioner kroner. I alt vil Kunnskapsdepartementet bruke 35 mill. kroner på denne satsingen.

 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 7. jan. 2010 11:13 - Sist endret 18. jan. 2010 16:37

Når Tora Aasland sier "– Som statsministeren sa i sin nyttårstale er forskning og kunnskap svært sentralt for samfunnsutviklingen" så stemmer ikke det. Stoltenberg brukte ikke ordene "forskning" - "universitet" - eller "høyskole" en eneste gang i talen sin. Han brukte riktignok ordet "kunnskap."  "Forskning" er i det hele tatt et ord som han bruker sjelden. Det er en lang tradisjon i hans regjeringer. Djupedal presterte å tale til SVs landsmøte i 31 minutter uten å benytte noen av de tre ordene "forskning" - "universitet" - eller "høyskole" i talen, men konsentrerte seg om ordene "barnehage, skole og frukt."

Dermed er det selvfølgelig riktig når redaktør Arne Strand i Dagsavisen kunne konstatere etter at Stoltenberg II -statsrådkabalen var lagt sist høst: "Ap har nå kontroll over alle de viktige departementene."

 

Kristian Prydz - 8. jan. 2010 11:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere