Forbereder streik ved UiO

Onsdag stopper all postgang inn til og ut fra UiO dersom det blir streik i offentlig sektor. Allerede tirsdag klokken 13.00 stanser heisene. Også Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet rammes hardt.

HAR SØKT OM DISPENSASJON: – En heisstans rammer i praksis kun funksjonshemmede, sier teknisk direktør Frode Meinich.

Foto: Martin Toft

Hovedorganisasjonene Unio, YS og NTL har varslet at de vil ta ut til sammen 375 medlemmer ved UiO dersom det blir streik i offentlig sektor.

Hovedsaken i årets oppgjør er kravet om en offentlig tjenestepensjon. Om partene ikke kommer til enighet i meklingen innen kl. 24 tirsdag 26. mai, blir det streik fra arbeidsstart onsdag 27. mai.

Rammer kjernevirksomheter

– Hardest rammet ved UiO blir Det odontologiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, opplyser assisterende organisasjons- og personaldirektør Johannes Falk Paulsen.

Falk Paulsen trekker også fram Teknisk avdeling, USIT, Sentraladministrasjonens arkiv, SSO/Studieavdelingen og Samordna opptak som kjernevirksomheter som vil rammes sterkt.

– Meget alvorlig

Teknisk avdeling blir tungt berørt av en mulig streik. Både i Vakt- og alarmsentralen, Bud- og postsentralen og i deler av Reprosentralen er ansatte varslet tatt ut.

– Så å si alle i Bud- og postsentralen blir tatt ut i en eventuell streik. Det vil si at all papirpost både inn til og ut fra UiO stopper opp. I tillegg stopper internposten, sier teknisk direktør Frode Meinich.

At posten stopper opp kan medføre store ringvirkninger både for universitetet og for utenforstående. Mest bekymret er Meinich likevel for Vakt- og alarmsentralen.

– Handler om liv og helse

– At Vakt- og alarmsentralen rammes er meget alvorlig. Her dreier det seg om liv og helse og store verdier. Vi mister våre øyne og ører ute i bygningene.

Allerede tirsdag formiddag klokken 13.00 stenges heisene. Det skyldes at de må stanses innen normalarbeidsdagens slutt tirsdag, forklarer Meinich. Men det er ikke sikkert heisene blir stående lenge.

– Vi har søkt om dispensasjon fra streiken for Vakt- og alarmsentralen, blant annet fordi en heisstans i praksis kun rammer funksjonshemmede.

– Vil ramme infrastrukturen

Hovedtillitsvalgt i Parat, Ole Martin Nodenes, bekrefter at det å ramme infrastrukturen har vært et av målene med uttaket. I første omgang har Parat tatt ut til sammen 43 medlemmer ved Institutt for klinisk odontologi, Samordna opptak, Vakt- og alarmsentralen og Budsentralen.

– Vi håper naturligvis at vi når fram med kravene våre, og at det ikke blir streik, sier Nodenes til Uniforum.

Skjermer studentene

NTL har forsøkt å skjerme studentene, ifølge nestleder i NTL ved UiO Sten Morten Henningsmoen.

– Tanken bak uttaket vårt er å ramme arbeidsgiver, samtidig som vi forsøker å skjerme blant annet eksamensavviklingen, forklarer han.
 

Emneord: Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 25. mai 2009 15:03 - Sist endret 28. mai 2009 09:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere