Dag Hessen og Hanne Haavind inn i Universitetsstyret

Dag O. Hessen og Hanne Haavind skal representere de faste vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret, mens Kristian Gundersen røk ut pga kjønnskvotering. Under halvparten av de ansatte deltok i valget til Universitetsstyret.  

NY STYREREPRESENTANT: Psykologiprofessor Hanne Haavind

Fredag 29. mai ble resultatene fra styrevalget offentliggjort på Universitetets nettsider. Biologiprofessor Dag Olav Hessen og psykologiprofessor Hanne Haavind skal representere de faste vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. Stipendiat ved Psykologisk institutt Frida Slagstad Gullestad vant valget blant de midlertidige vitenskaplige tilsatte og studiekonsulent ved Det humanistiske fakulet Helle Linné Eriksen skal representere de teknisk-administrative ansatte.

 

NY STYREREPRESENTANT:

Biologiprofessor Dag O. Hessen

Lav valgdeltakelse

Valgdeltakelsen er gått litt opp i forhold til forrige styrevalg, men deltakelsen er fortsatt lav. Kun 48, 3 prosent av de faste vitenskapelige tilsatte, 21,8 prosent av de midlertidig vitenskapelige tilsatte og 37,7 prosent av de teknisk-administrative tilsatte deltok i valget.

Dag Olav Hessen karakteriserer den lave valgdeltakelsen som et problem, og understreker at dette handler om å bevare universitetsdemokratiet.

– Vi risikerer at universitetsdemokratiet råtner på rot, sier han.

Hessen er imidlertid ikke overrasket over den lave valgdeltakelsen. Han viser til den lave deltakelsen på debattmøtene forut for valget, og tror mangelen på engasjement blant de vitenskapelige ansatte delvis skyldes at forskerne arbeider under et stadig større tidspress.  

– Jeg er offer for det samme selv. Jeg har prøvd å få med meg en del debatter, men det er alt for mye viktig og interessant jeg føler at jeg ikke har fått tid til, sier han. 

Hessen ser dette også som et utslag av en dreining fra interesse for UiO som en fellesarena til større fokus på individuelle forskere og forskergrupper.

OK å være kvotert

Den andre representanten for de faste vitenskapelige ansatte, psykologiprofessor Hanne Haavind, kom på tredjeplass i antall stemmer etter Kristian Gundersen, professor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Haavind fikk likevel plassen fordi reglene krever at de faste vitenskapelige ansatte skal representeres av én mann og én kvinne.

På spørsmål om hvordan hun opplever å være kvotert, svarer Haavind at hun opplever dette som helt i orden.

– Det er universitetsstyret selv som har bestemt at det skal være slik, for at det skal bli lettere for kvinner å komme inn påpeker hun, og viser til at det er en stor overvekt av menn i velgermassen. 

– Dersom jeg ikke hadde blitt kvotert, ville de ansatte blitt representert av to menn fra Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Jeg tror en mann fra MN-fakultetet og en kvinne fra SV-fakultetet er en bedre konstellasjon, sier hun.

Haavind tror den lave valgdeltakelsen  kan skyldes at de vitenskapelige ansatte føler at de ikke vet nok om de enkelte kandidatene, men anser at samtlige vil kunne gjøre en god jobb og derfor ikke har noen sterke preferanser.

NY REPRESENTANT: Frida Slagstad Gullestad 

Overrasket over den lave deltakelsen

I gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte gikk stipendiat ved Psykologisk institutt Frida Slagstad Gullestad av med seieren. Denne gruppen utgjør en stor andel av vitenskapelige ansatte. Til tross for at det i de siste årene er blitt rettet mye oppmerksomhet mot gruppens situasjon og arbeidsvilkår ved universitetet, var valgdeltakelsen kun 21,8 prosent. Slagstad Gullestad er overasket over den lave deltakelsen.  

– Jeg vet ikke helt hva dette skyldes, men dette er noe vi må forsøke å finne ut av, sier hun, og understreker i likhet med Hessen, at dette handler om å bevare UiO som et velfungerede demokrati. 

NY REPRESENTANT: Helle Linné Eriksen

Slo Mollestad ut av styret

Studiekonsulent ved Det humanistiske fakultet Helle Linné Eriksen vant valget blant de teknisk administrative tilsatte. Hun overtar plassen etter Kristian Mollestad, tillitsvalgt i forskerforbundet og den eneste av de sittende interne styrerepresentantene som stilte til gjenvalg. 

Også Linné Eriksen er bekymret for universitetsdemokratiet. Hun tror den lave valgdeltakelsen blant de teknisk-administrative ansatte kan skyldes at mange av de teknisk ansatte ikke har tilgang til internett.

– All informasjon om styrevalget og styrerepresentantene ble presentert på nettet og via e-post, påpeker hun, og forteller at hun har snakket med teknisk ansatte som ikke visste at det foregikk et valg.

– Vi må forsøke å finne en måte å nå ut til flere på, sier hun.
 

Av Grethe Tidemann
Publisert 29. mai 2009 16:48 - Sist endret 3. juni 2009 11:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere