Vil gi 150 millioner mer til fri prosjektstøtte

Forskningsrådet foreslår å øke bevilgningene til fri prosjektstøtte med 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010. Forslaget innebærer at flere departementer skal være med på å finansiere denne styrkingen av grunnforskningen, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

MEIR TIL GRUNNFORSKNING: Forskningsrådet foreslår 150 millioner mer til fri prosjektstøtte i statsbudsjettet for 2010. Bildet viser Akropolis i Athen. (Arkivfoto)

Foto: Lars Hoff

FRIPRO er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å støtte gode forskningsprosjekter uavhengig av om de faller inn under tematiske satsingsområder eller ikke, og vil dermed få et løft etter mange år med nesten uforandret økonomisk ramme.
Fri, grunnleggende forskning, der man støtter opp under gode forskningsprosjekter uten å legge føringer med hensyn til tema eller anvendelse, er grunnlaget for all annen forskning. Det er fra den frie grunnforskningen at ny viten kommer, ofte på uventede måter og på områder som er umulig å forutsi på forhånd.
- Uten kvalitet i den grunnleggende forskningen kan vi heller ikke få anvendt forskning av ypperste klasse. Derfor ønsker Forskningsrådet å videreutvikle FRIPRO som virkemiddel, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap.

 Les mer på Forskningsrådets nettsider: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Foreslar+150+nye+millioner/1231248737632

Emneord: Forskningspolitikk
Publisert 12. jan. 2009 16:10 - Sist endret 12. jan. 2009 16:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere