Nyheter fra 2008 - Side 4

Publisert 7. okt. 2008 17:03

Regjeringen får kritikk for manglende satsing på rekruttering, men behersket skryt for satsingen på studentboliger i Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2009. Det viser en rask oversikt over kommentarene fra parti og organisasjoner. - Vi ser tegn til en god profil, sier Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 7. okt. 2008 12:47

50 nye stipendiat- og postdoktorstillinger er regjeringens satsing på UiO i budsjettet for 2009 som ble lagt fram i dag. 4 milliarder er foreslått bevilget til UiO for neste år. Det tilsvarer samme nivå som før hvileskjæret i 2007. - Et grått budsjett, kommenterer rektor Geir Ellingsrud til Uniforum fra en sydende Vandrehall på Stortinget i formiddag. Mens leder for Studentparlamentet, Heine Skipenes er godt fornøyd med lovnaden om 1000 nye studentboliger.

Publisert 7. okt. 2008 08:41

Framtida for Senter for utvikling og miljø (SUM) vil trolig bli avgjort på styremøtet i UiO neste tirsdag, 14. oktober. De ansatte frykter at det vil bli foreslått å legge SUM inn under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Rektor Geir Ellingsrud ønsker ikke å kommentere saken før dokumentene legges ut på nettet onsdag.

Publisert 3. okt. 2008 16:28

I fjor ble det for første gang avlagt mer enn 1000 doktorgrader. Økningen er størst innen medisin og samfunnsvitenskap og kvinneandelen er rekordhøy, melder Forskningrådet.

Publisert 1. okt. 2008 14:35

- Det er viktig å satse på de tre største universitetene framover, var budskapet da ledelsen ved Universitetet i Oslo i spissen for åtte dekaner og to museumsdirektører i samlet flokk troppet opp i Kunnskapsdepartementet onsdag for å overlevere lange lister over samfunnsnyttig forskning ved universitetet. Statssekretær Jens Revold tok imot delegasjonen fra UiO.

Publisert 1. okt. 2008 13:47

- Eg satsa først på ein karriere som nyreforskar, seier forskar Mahmood Amiry-Moghaddam. - Men eg syntest han burde sikta "høgare", så difor pensa eg han inn på hjerneforsking, repliserer professor Ole Petter Ottersen. Forskinga deira på vasskanalar i hjernen kan føra til ei betre behandling av pasientar med hjerneslag. Fredag 10. oktober vil kong Harald overrekkja dei to av Anders Jahres medisinske prisar.

Publisert 30. sep. 2008 14:32

Forskningsdirektør Terje Mørland (36) ved UiO har takket ja til ny jobb som direktør for NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det var 23. september styret for NOKUT vedtok å tilby Terje Mørland stillingen. Direktøren tilsettes i en åremålstilling for 6 år. Mørland tiltrer stillingen den 8. desember i år.

Publisert 30. sep. 2008 09:27

- Vi kan ikke kjøpe oss ut av arbeidsmiljøproblemene, men vi investerer 1,3 millioner i tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø, sier Anne Ma Eide, direktør ved Det humanistiske fakultet (HF). Det skal satses på lederopplæring og kompetanseheving. Og så skal alle lære seg folkeskikk.

Publisert 25. sep. 2008 14:24

- Verken dei tilsette eller fagforeiningane er blitt informerte på rett måte om nyorganiseringa i Informasjonsavdelinga. Det er eit brot på Hovudavtalen, seier NTL-leiar Ellen Dalen og Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Påstanden blir avvist av kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Publisert 25. sep. 2008 13:39

- Universitetsleiinga har underkommunisert dei økonomiske og personalrelaterte konsekvensane av den faglege prioriteringa for å unngå at dei tilsette skal forstå kva som vil skje med dei. Dette er ei grov undervurdering av dei tilsette, seier NTL-leiar Ellen Dalen til Uniforum. Viserektor Inga Bostad lovar at desse konsekvensane skal koma med i prosessen no.

Publisert 25. sep. 2008 13:10

Stipendiater tilbys usikkerhet, stort arbeidspress og dårlig lønnsutvikling. Nesten halvparten av de vitenskapelige er midlertid ansatt. Faren er at de beste forsvinner fra UiO. Mangel på forutsigbarhet og karriereplaner er dessuten dårlig likestillingspolitikk, sier Jon W. Iddeng i Forskerforbundet, midlertidig ved UiO i ti år.

Publisert 25. sep. 2008 10:32

Edward Munchs maleri Kjemien er tatt ned fra veggen i Aulaen. Studentene på vei til lesesalen i Sophus Bugges hus vil snart oppleve at Magdalena Abakanowicz store tekstilarbeid i trappeoppgangen blir borte. Portretter og skulpturer skal fjernes fra kontorer og fellesarealer, og fire kvinnelige kunsthistorikere er blitt kunstfotografert.

Publisert 25. sep. 2008 09:19

Sjefen trakasserer deg. En kollega blir mobbet. Giftige kjemikalier oppbevares på uforsvarlig måte. Hva gjør du? Hvem varsler du? Hva skjer?

Publisert 24. sep. 2008 15:02

Det utdanningsvitskaplege fakultetet ved UiO er tildelt ein nasjonal forskarskule i utdanningsvitskap av Noregs forskingsråd. Skulen skal drivast saman med dei andre pedagogiske fagmiljøa ved dei norske universiteta og med Høgskulen i Oslo. Forskarskulen vil få ei løyving på 24 millionar kroner fordelt over seks år og vil koma i gang i 2009.

Publisert 24. sep. 2008 12:36

- Eg er svært imponert over standarden på denne forskarbustaden. Eigentleg treng eg ikkje ta med meg noko anna enn klede og toalettsaker hit, seier Madeleine Kennedy-MacFoy. Ho er ein av dei første som flyttar inn i UiOs ti nye forskarbustader på Blindern.

Publisert 22. sep. 2008 13:08

27 223 studenter er registrert ved UiO i høst, får Uniforum opplyst i Studieavdelinga. Det er vel ett tusen færre enn i fjor. 5485 av dem er nye studenter. Det er en nedgang på 500 færre enn i fjor høst. Men UiO er fortsatt Norges desidert største universitet med flest studenter. NTNU i Trondheim er nest størst. De har vel 18 000 studenter.

Publisert 16. sep. 2008 14:08

Holbergprisen 2008 går til den amerikanske kulturteoretikeren professor Fredric R. Jameson. - Med sin spennende og vidtfavnende forskning er Jameson en verdig vinner av Holbergprisen, sier statsråd Tora Aasland i ei pressemelding. Prisbeløpet på 4,5 millioner kroner går fra Ludvig Holbergs minnefond, som regjeringen opprettet i 2003.

Publisert 11. sep. 2008 14:46

- Berre god opplæring av alle tilsette frå golvet til toppleiinga, kan gi UiO eit smertefritt lønnssystem. Det seier dagleg leiar Hans-Petter Mellerud i Zalaris. Selskapet skal hjelpa UiO med å losa i hamn det nye lønnssystemet.

Publisert 11. sep. 2008 11:46

Stipendiater blir ikke engasjert til undervisning fordi UiO vil unngå loven som beskytter deres rettigheter. - Nå skremmer de bort sine egne stipendiater gjennom en dårlig personalpolitikk, sier Dag Einar Thorsen i stipendiatforeningen UiOdoc til Uniforum.

Publisert 10. sep. 2008 15:50

Protonstrålen har nå gjort noen runder i verdens kraftigste partikkelakselerator Large Hadron Collider ved forskningsenteret CERN i Génève i Sveits. UiO-professor i fysikk, Steinar Stapnes er en av ti norske forskere som deltar i prosjektet. Han forteller til VG Nett at starten på «The Big Bang»-eksperimentet har gått over all forventning.

Publisert 9. sep. 2008 14:20

Norge er blant OECD-landene som har minst behov for lavt kvalifisert arbeidskraft. Arbeidstakere i Norge har også relativt mye å tape økonomisk på å ikke fullføre videregående utdanning. 42 prosent av personer mellom 25 og 34 år har fullført minst to år med høyere utdanning. 17 prosent i samme aldersgruppe har ikke en gang fullført videregående opplæring. Det viser tall som OECD la fram i dag.

Publisert 9. sep. 2008 11:09

- Vi vil leve i frihet og bringe kunnskap hjem til vårt folk. Det er Maiko Yamaguchi fra Japan og Hellia Maufouri fra Iran enige om. De er to av de 850 internasjonale studentene som er kommet til UiO i høst.

Publisert 8. sep. 2008 09:20

UiO-forskaren og islendingen Fridrik Thordarson var ein av verdas fremste ekspertar på kaukasiske og iranske språk. Georgisk og ossetisk var dei to språka han var mest oppteken av. Tre år etter at han døydde får det ossetiske folket ei gåve: Den aller første moderne grammatikken i ossetisk, "Ossetic Grammatical Studies".

Publisert 5. sep. 2008 16:09

UiO-rektor Geir Ellingsrud er blant dei ti mektigaste i norsk forsking, medan universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og viserektor Inga Bostad er blant dei ti mektigaste i norsk utdanning. Det går fram av boka "Hvem er hvem" redigert av Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås, melder Aftenposten i dag.

Publisert 4. sep. 2008 17:22

Zalaris skal hjelpa UiO med å overta drifta av det nye SAP-baserte lønnssystemet sjølv frå 1. november. Kontrakten har i første omgang ein verdi på mellom 5 og 6 millionar kroner og går fram til 2011. - Zalaris tar på seg ansvaret for at lønnssystemet kjem i mål, seier prosjektdirektør Benedicte Rustad flankert av ass. pers.-dir. Johannes Falk Paulsen og prosjektleiar Johnny Frivoll.