Regjeringen vil ha forskningssentre for miljøvennlig energi

Regjeringen ønsker å opprette 6-7 forskningssentre for miljøvennlig energi. Den økonomiske rammen vil bli på minst 100 millioner kroner i 2009. Dette kom fram på olje- og energiminister Åslaug Hagas pressekonferanse 15. mai i forbindelse med at revidert statsbudsjett for 2008 ble lagt fram.

MED VISJON FOR NORGE: Olje- og energiminister Åslaug Haga vil satse på fornybar energi, blant annet ved å opprette nye forskningssentre.
Foto: Ola Sæther

De planlagte forskningssentrene for miljøvennlig energi skal lages over samme lest som dagens sentre for fremragende forskning - og skal få en finansiering på mellom 7 og 20 millioner kroner i året. Norges forskningsråd vil ha utlysningsteksten klar neste uke. Dette kom fram på pressekonferansen som olje- og energiminister Åslaug Haga holdt sammen med Forskningsrådet i CIENS-bygningen vis-à-vis Forskningsparken i Gaustadbekkdalen.

- Fornybar energi er Norges framtid

- Det er spennende å få jobbe med fornybar energi. Det er noe som bare gir gode vibrasjoner, innledet en synlig tilfreds olje- og energiminister, som også røpet at hun og regjeringen har store ambisjoner på dette området.

- Med utgangspunkt i vårt strategidokument Energi 21 og klimaforliket fra 17. januar i år ønsker vi å styrke forskningsinnsatsen og samle kompetansen vi har på området. Regjeringen vil i år bevilge 70 millioner ekstra til forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring. 50 av millionene går over Olje- og energidepartementets budsjett. I 2009 vil den totale bevilgningen til denne type forskning være på 300 millioner, og i 2010 på 600 millioner kroner, fortalte Haga.

- Vi har vært gjennom en vannkraftfase og er nå i petroleumsfasen. Neste fase må handle om fornybar energi. Framtida for Norge vil være som eksportør av rein og fornybar energi til kontinentet. Det er ikke mange andre land som har de samme gode forutsetninger for å gjøre dette som Norge. Dette er en stor og langsiktig visjon, og vi ønsker nå å ta små skritt i riktig retning, sa hun. Haga nevnte oppgradering av vannkraftstasjoner, utnytting av vindkraft ved hjelp av havmøller og bioenergi.

Arbeidet med å innføre såkalte grønne sertifikater går videre.
- Vi tror folk er villige til å betale mer for energien, når de vet at den er produsert på en miljøvennlig måte. Småkraftverk på under 5500 kilovoltampere skal fritas fra å betale grunnrenteskatt. Og saksbehandlersiden i NVE styrkes med ti personer, slik at konsesjonsbehandlingene skal gå raskere, la statsråden til.

- Sats på forskning på funksjonelle materialer

Truls Norby, forsker ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi på Universitetet i Oslo og medlem av regjeringens Hydrogenråd, understreket i sitt innlegg at forskning på nye funksjonelle materialer er en forutsetning for å utvikle nye former for fornybar energi. Han trakk fram hydrogen og solenergi.

- De norske forskningsmiljøene er små. Vi må likevel være villige til å ta sjanser og satse penger vi tjener på olje- og gassproduksjonen til å utvikle fornybare energiformer. Vi har et moralsk ansvar her, vi har råd til det, og vi har gode forskere til å gjøre det. Norge er i dag verdensledende innenfor solcelleindustri. Hvordan kan vi fortsette å være det? spurte han retorisk.

- Problemet er at olje og gass fortsatt er for billig til at det lønner seg å utvikle nye energiformer, og slik vil det være så lenge energiproduksjonen kun måles i pris per kilowattime. For framtida må vi derfor regne ut prisen på energi både i forhold til kilowattimer og miljøbelastning, fortsatte Norby. Han mente at Norge og Europa fortsatt har et klart fortrinn overfor Asia når det gjelder utvikling av fornybare energiformer.

- Gjennom nanoteknologien kan vi utvikle nye funksjonelle materialer, for eksempel for hydrogenlagring. Å utvikle slike materialer er en forutsetning for nye gjennombrudd i forhold til fornybar energi. Og vi må satse der vi allerede er gode, avsluttet Norby.

Uklart om solenergisatsing

På spørsmål fra Uniforum om hvorfor ikke solenergi og hydrogen var nevnt blant satsingsområdene i forhold til forskning på miljøvennlig energi, svarte divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, ansvarlig for store satsinger i Forskningsrådet, at forskning på hydrogen som energikilde får nyte godt av de ekstra 5 millioner kronene som forskning innen samferdsel får i år. Når det gjelder solenergi, er det ingen øremerkede midler.

- De nye forskningssentrene for miljøvennlig energi skal ha en teknologinøytral innfallsport til fornybar energi. De skal også forske på mer miljøvennlige former for transport, la Fahlvik til.

- Saudierne satser på å bli store på solenergi når oljealderen er over. Og til det sier de at de trenger all den norske kompetansen de kan få. I departementet er vi veldig klar over hvor fremragende kunnskapen er på dette området i Norge, og den ønsker vi å støtte opp under, supplerte Haga, men uten å nevne konkrete beløp til forskning på solenergi.

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi, Universitetspolitikk, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 15. mai 2008 15:42 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere