Mai - Side 2

Publisert 13. mai 2008 11:24

Universitetsledelsen etterlyser en klarere prioritering av forskningen ved Det medisinske fakultet. Dekan Finn Wisløff frykter at den frie grunnforskningen skal bli skadelidende. - Gode forskningsmiljøer er ikke alltid et resultat av faglige prioriteringer i fortid, påpeker han.

Publisert 13. mai 2008 10:29

Universitetsledelsen ber Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreta prioriteringer innenfor sin utdanningsportefølje. Dekanen ved fakultetet, Knut Fægri , ønsker en evaluering av selve prioriteringsprosessen. - Universitetet bruker store ressurser på dette, da skylder vi oss selv å finne ut hva vi fikk ut av arbeidet, mener han.

Publisert 9. mai 2008 15:10

Bare resten av opposisjonen støttet Venstres forslag om å øke det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling (FoU),da forslaget kom opp i Stortinget i dag. Regjeringspartiene er ikke villig til å gå med på noen av Venstres forslag.

Publisert 9. mai 2008 14:22

Regjeringen foreslår at Norge skal delta i Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). - EIT vil være et viktig bidrag for å forene aktører fra akademia, næringsliv og utdanning i et tettere samarbeid om felles utfordringer på sentrale områder som klima og energi, sier statsråd Tora Aasland. Instiuttet holder akkurat nå på å etableres, melder Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 9. mai 2008 13:48

Gründerskolestudenter fra Universitetet i Oslo kapret de to første plassene i den regionale forretningsplankonkurransen Venture Cup sist onsdag. Studentgruppene Fuelsafe og Supportia har med denne plasseringen kvalifisert seg for den nasjonale finalen til høsten i Oslo, melder Senter for Entreprenørskap ved UiO.

Publisert 9. mai 2008 10:39

- Kom og opplev blomstringen i Botanisk hage nå! oppfordrer Kristina Bjureke, som gjerne viser rundt i byens vakreste hage. I år startet blomstringen tidligere enn vanlig. Og fjellhagen feirer 40 år.

Publisert 9. mai 2008 10:07

- Eg vil arbeida for å rekruttera dei aller beste folka til UiO, samtidig som eg vil gjera det eg kan for at dei aller beste på universitetet blir verande her, understrekar Anita Sandberg. I august tar ho til i jobben som UiOs HR-direktør og overtar etter tidlegare organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.

Publisert 8. mai 2008 12:27

- Mer ros! Vi bør le mer, rose hverandre oftere og baktale hverandre mindre. Det er også viktig å sette av tid til å gjøre hyggelige ting med kolleger. På universitetets Arbeids- og læringsmiljødag 25. april var det mange muligheter til det.

Publisert 8. mai 2008 09:56

- For meg er det viktig å integrera perspektiv knytt til maskulinitet og likestilling innanfor andre fag, seier Øystein Gullvåg Holter til nettstaden Kilden. Han blei nyleg tilsett som professor ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking på Universitetet i Oslo.

Publisert 8. mai 2008 09:38

Læringsutbytte er ikke et nytt begrep. Det nye er at læringsutbyttet skal beskrives i studieprogrammer og vitnemål. - Læringsutbytte handler både om læringsmål og læringsresultater, sier Torill M. Sandberg i Studieavdelingen ved UiO.

Publisert 7. mai 2008 17:29

UiO oppfordrar regjeringa til å halda fast på eit klart skilje mellom høgskular og universitet og ser ingen grunn til at Noreg skal velja ein veg som andre land har gått før og som dei no er i ferd med å forlata. Det går fram av UiOs høyringsfråsegn til utgreiinga frå Stjernø-utvalet, som blei vedtatt av Universitetsstyret denne veka.

Publisert 7. mai 2008 16:49

Då fristen hadde gått ut, hadde tre personar meldt seg som kandidatar til plassen for dei mellombels tilsette i Universitetsstyret. Dei tre kandidatane er noverande representant, Kristin Bliksrud Aavitsland, Marit Brochmann og Frida Slagstad Gullestad.

Publisert 7. mai 2008 14:08

Idéhistoriker Espen Schaanning var med i Universitetet i Oslos delegasjon til Kina etter påske, som representant for sitt institutt. Det viste seg at det var stor interesse på flere universiteter for hans forskning på straffe- og fengselshistorie og Foucaults filosofi.