April - Side 2

Publisert 9. apr. 2008 17:14

- Lik rett til høgare utdanning, god forskarutdanning og spissing av enkelte fagmiljø gjennom satsing på breidd, er dei overordna måla i utdannings- og forskingspolitikken vår. Rapporten til Stjernø-utvalet kan vera eit verkemiddel for å få det til, slo forskingsminister Tora Aasland fast på eit seminar om styringsreformer i høgare utdanning onsdag 9. april.

Publisert 9. apr. 2008 12:57

- Det har blitt oppnådd svært gode resultater innenfor undervisning, publisering og doktorgradsutdanning. Det sier forskningsminister Tora Aasland i en pressemelding i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet i dag publiserte en rapport om situasjonen ved universiteter og høyskoler.

Publisert 8. apr. 2008 15:33

Risør Kammermusikkfest ble lansert på Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus i dag. Det var stappende fullt. - Flotte lokaler! Folk stod på balkongen og hang ut som drueklaser, lo Leif Ove Andsnes etter konserten.

Publisert 8. apr. 2008 10:18

Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttes fra Adamstuen i Oslo til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Det bestemte Stortinget i går, melder NRK Østlandssendingen. Flyttevedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiets oslobenk.

Publisert 8. apr. 2008 09:44

- Min formidling av klimaforskning og rådgivning er partipolitisk nøytral. Mitt faglige ståsted og grunnlag når jeg formidler, eller gir råd, er som direktør for CICERO - et tverrfaglig forskningsinstitutt som holder høy vitenskapelig kvalitet. Det sier Pål Prestrud i en pressemelding der han tar opp påstanden fra Fremskrittspartiets Per Sandberg og Geir Moe om at han er statsminister Jens Stoltenbergs fremste klimarådgiver.

Publisert 7. apr. 2008 15:09

Vil realpolitiske hensyn alltid stå i konflikt med arbeidet for å håndheve internasjonal strafferett? Dette spørsmålet ble stilt med tyngde og autoritet av Cherif Bassiouni, som var årets taler under Torkel Opsahls minneforelesning 26. mars.

Publisert 7. apr. 2008 11:24

Høgt oppe på Gianicolo-høgda med utsyn over alle Romas sju høgdedrag, ligg den fem etasjar høge villaen som er blitt til Det norske instituttet i Roma. Frå å vera ein forskingsoase for kunsthistorikarar og arkeologar, skal instituttet no gi meir rom til forskarar frå klassiske fag, litteratur, språk og religionshistorie. Det lovar den nytilsette senterleiaren, teologiprofessor Turid Karlsen Seim.

Publisert 4. apr. 2008 16:29

Norske kystfiskarar, australske urfolk, pilegrimsvandring i Andesfjella og poesiopplesing i Paris. Inntrykka spenner over eit vidt felt når 32 sosialantropologar frå UiO viser fram bilete og ting frå feltarbeid over heile verda. Resultatet er blitt "Verdenskaleidoskopet", ei heilt ny utstilling i Galleri Sverdrup på Blindern. Utstillinga blei opna av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fredag 4. april og skal stå fram til 25. mai.

Publisert 4. apr. 2008 15:17

Det europeiske universitetet i St. Petersburg er blitt gjenåpnet. - Det var en kombinasjon av støtte fra det akademiske samfunn, både i Russland og i utlandet, byens myndigheter og de føderale myndighetenes representant i St. Petersburg, som gjorde utslaget, uttaler en glad rektor Nikolaj Vakhtin.

Publisert 4. apr. 2008 10:45

- Det var en blanding av religiøse følelser og en opplevelse av store økonomiske forskjeller basert på etnisitet, som utløste de voldelige opptøyene blant tibetanerne denne gangen, sier Kina- og Tibet-eksperten Koen Wellens.

Publisert 3. apr. 2008 16:20

InterMedia er tildelt 5,5 millionar kroner frå EUs 7. rammeprogram for å finna ut korleis digitale læringsmiljø kan vera med på å gjera læring av naturvitskap meir interessant og motiverande. Prosjektet vil sysselsetja rundt åtte forskarar og utviklarar dei neste fire åra.

Publisert 2. apr. 2008 15:39

Det er lov å ligge under flygelet når Leif Ove Andsnes og Tine Thing Helseth opptrer på "Lunsj med kultur" tirsdag 8. april. De kommer til Blindern for å lansere programmet for årets kammermusikkfestival i Risør. Stikkord er bilhornfanfare og konsert for hundre metronomer.

Publisert 2. apr. 2008 13:15

- UiO er ikke rustet til å ta imot utenlandske forskere på en god måte. I dag er mottaket i for stor grad avhengig av tilfeldigheter, hevder Suzanne-Ann Stämpfli i Organisasjons- og personalavdelingen. - Jeg kunne hatt permanent bosettingstillatelse i dag, dersom jeg hadde fått riktig informasjon fra UiO, forteller tyske Gabriele Nase. Den franske postdoc.-stipendiaten Christophe Raufaste har ingen ting å utsette på mottakelsen på senteret Physics of Geological Processes (PGP)

Publisert 2. apr. 2008 12:52

- Presentasjonen av realfaga på lågare grad speglar ikkje den utviklinga som har skjedd i forsking og industri. Difor vil det nye opplegget vårt med berekningsperspektiv på realfaga, kunna revolusjonera denne undervisninga, trur UiO-professorane Morten Hjort-Jensen, Hans Petter Langtangen og Knut Mørken. Kunnskapsdepartementet støttar prosjektet med 1 million kroner.

Publisert 2. apr. 2008 12:47

I snart to måneder har Lille Vakre Høne ligget til tørk i salt i trappeoppgangen i Historisk museum. Snart er hun klar for neste skritt mot evig liv i dødsriket. Historisk museum inviterer til barnesøndag 6. april fra kl 11.30. Temaet er Levende og døde i det gamle Egypt .

Publisert 2. apr. 2008 11:31

Zoologisk museum på Tøyen inviterer hele familien til familiesøndag med eksperimenter, aktiviteter og foredrag. Preparering av fisk står også på programmet. Temaet er Vann - verdens viktigste ressurs .

Publisert 1. apr. 2008 14:23

- Det er meiningsfylt å forska på noko som kan føra til at pasientar får eit betre liv. Det seier professorane Jan Eirik Ellingsen og Ståle Petter Lyngstadaas ved Det odontologiske fakultetet. Dei blei nyleg tildelte Birkeland Innovasjonspris for å ha utvikla betre implantat og protesar for utslitne og øydelagde kroppsdelar.