Februar - Side 2

Publisert 5. feb. 2008 15:18

- Samarbeid mellom forskning og næringsliv er helt nødvendig for å utvikle Norge som ledende energinasjon med evne både til møte klimautfordringene og sikre verdiskaping. Det sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar til sluttrapporten fra Energi21 som ble overrakt statsråd Åslaug Haga kl 11 i dag, melder Forskningsrådet.

Publisert 5. feb. 2008 09:56

En arbeidsmiljøundersøkelse viser at de fleste sider av arbeidsmiljøet ved Det humanistiske fakultet ved UiO er meget bra eller helt på linje med situasjonen i sammenlignbare norske organisasjoner. Samtidig har fakultetet klare utfordringer innen sosial samhandling. Det er første gang HF har gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse, går det fram av ei pressemelding fra HF.

Publisert 5. feb. 2008 09:06

"get REAL" oppfordrar ei ny nettside som Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet står bak. Håpet er at den nye nettsida saman med mange andre tiltak i sum skal føra fleire studentar til realfaga på Universitetet i Oslo. No sender fakultetet ut blant andre studentane Kjetil Aas og Thea Charlotte Størkersen for å marknadsføra realfaga på dei vidaregåande skulane.

Publisert 4. feb. 2008 19:22

Den ligner en borg der den ligger på en høyde omgitt av en park i en av Stockholms fornemste forsteder, den oransjefargede murbygningen som huser Institut Mittag-Leffler. Her treffes verdens fremste matematikere for å utveksle ideer i uformelle møter og nyte de vakre omgivelsene.

Publisert 4. feb. 2008 11:16

Opning av den nyrestaurerte Universitetets Aula og rockekonsert på Rådhusplassen. Det er berre litt av det som skal skje når UiO markerer 200-årsjubileet sitt i 2011. Førebuinga og jubileet vil kosta 24 millionar kroner.

Publisert 4. feb. 2008 10:08

Kunnskapsdepartementet har bedt Universitetet i Oslo framskynde arbeidet med å sikre samlingene på Naturhistorisk museum for ettertiden. På planen står et stort nytt samlingsbygg i Botanisk hage. Store mengder materiale står i fare for å bli ødelagt på grunn av mangelfulle lagringsforhold.

Publisert 1. feb. 2008 15:51

- USA må sleppa president Hamid Karzai til i Afghanistan. Om han får frie tøyler, vil han makta å få oppretta alliansar med dei viktigaste gruppene i landet og klara å halda dei samla. Det sa Noregs verdskjende professor i sosialantropologi, Fredrik Barth framfor over 150 studentar og andre interesserte på "Frukost med Bernt" på SV-fakultetet i går.