Nyheter fra 2007 - Side 9

Publisert 18. mai 2007 13:40

- Universitetsstyret må utrede hvordan UiO skal forene ønsket om høy plassering i internasjonale universitetsrangeringer med sin ambisiøse likestillingspolitikk. Det er en av tingene styrekandidat Kristin Bliksrud Aavitsland ønsker å foreslå, dersom hun blir valgt som representant for det midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret under valget fra 21. til 24. mai. Det går fram av Uniforums valgutspørring.

Publisert 18. mai 2007 09:41

En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. - Norge har spilt en sentral rolle gjennom hele Bologna-prosessen, og denne rapporten viser at Norge er nestbest i Europa, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding. Irland tar førsteplassen, mens Danmark deler andreplassen med Norge.

Publisert 16. mai 2007 01:22

Utvalgsleder Steinar Stjernø advarte mot at universitetene skal bli helt like høyskolene og gå over til yrkesopplæring, da han presenterte foreløpige funn fra arbeidet til utvalget for høyere utdanning i Norge på et møte i Akademisk Forum 14. mai.

Publisert 15. mai 2007 17:06

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble ikke satt av midler til økning av noen poster innen høyere utdanning og forskning. UHRs innspill om økt satsing på forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr ble ikke fulgt opp, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 15. mai 2007 15:39

Dei offentlege investeringane i forsking og utvikling kan nå målet på éin prosent av bruttonasjonalproduktet i 2020, dersom det finst politisk vilje til det. Dersom forskingsløyvingane blir på same nivå som i perioden 2001-2007, blir det ingen vekst, og det må sjåast på som eit politisk nederlag når ein ser på ambisjonane i Forskingsmeldinga. Det er konklusjonen i ein rapport NIFU STEP har laga på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet og Forskingsrådet.

Publisert 15. mai 2007 11:16

Irans tidlegare president Mohammad Khatami overrekte i formiddag ei gåve på fleire hundre bøker til persiskstudiet ved UiO. Bokgåva blei tatt imot av førsteamanuensis i persisk, Finn Thiesen. Khatami er i Noreg for å delta på eit seminar i regi av Kjell Magne Bondeviks institusjon Oslosenteret for fred og menneskerettar.

Publisert 14. mai 2007 14:22

Ei kvinne og tre menn stiller som kandidatar til val på ny representant for dei mellombelse vitskaplege tilsette i Universitetsstyret. To av kandidatane kjem frå HF, ein frå SV og ein frå MN-fakultetet. Dei knivar om éin plass.

Publisert 11. mai 2007 17:40

Det er på tide å oppheva den norske blasfemiparagrafen. Det var alle paneldeltakarane einige om i ein debatt som Norsk senter for menneskerettar arrangerte i dag. Også den mest skeptiske i panelet, advokat Abid Raja meinte at dei framtidige endringane i paragraf 135 A i straffelova vil gi like godt vern for dei truande som dagens blasfemiparagraf.

Publisert 11. mai 2007 15:46

To forskere ved Universitetet i Oslo har vært med på å identifisere et protein som kan være viktig ved utvikling av insulinresistens og diabetes, og muligens også prostatakreft. Studien er publisert i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet Cell.

Publisert 10. mai 2007 15:04

Tidligere rektor ved Berkeley-universitetet, Robert M. Berdahl besøker Universitetet i Oslo mandag 14. mai. The America-Norway Heritage Fund valgte ham nylig til årets norsk-amerikaner. Bak utvelgelsen står Nordmanns-Forbundet og Norge-Amerika-foreningen. Prisen gis til en amerikaner av norsk ætt som har gitt et vesentlig bidrag til amerikansk kultur og samfunnsliv, går det fram av en pressemelding.

Publisert 9. mai 2007 13:13

Universitetet i Oslo ligg på femteplass over dei beste universiteta i Europa og på førsteplass i Norden på rankinglista til Webometrics for januar 2007. Dermed har UiO klatra opp sju plassar i høve til i fjor, då universitetet låg på ein tolvteplass. På verdsrankinga ligg UiO på 48. plass, tre plassar betre enn i juli 2006, men heile 42 plassar høgare enn i januar 2006. Lista byggjer på talet på forskingsartiklar på Internett.

Publisert 4. mai 2007 14:16

- Det bør berre vera ein toppleiar på UiO, og det må vera rektor. Denne tilrådinga kom avgått universitetsdirektør Hanne Harlem med i sluttappellen sin under markeringa for henne onsdag 2. mai.

Publisert 3. mai 2007 14:58

Forskaren Jon Sudbø må levera tilbake doktordiplomet sitt etter at han har tilstått forskingsfusk i fleire vitskaplege artiklar. Etter at det også er påvist klare feil i doktorarbeidet hans, stod Universitetsstyret i går fast på den tidlegare avgjerda om å kalla tilbake doktorgraden til Jon Sudbø.

Publisert 3. mai 2007 14:14

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO får ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det vedtok Universitetsstyret onsdag 2. mai. - Dette er positivt og vil gi oss høve til å tilsetja fleire ekstra personar, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 3. mai 2007 12:32

For nøyaktig 150 år siden, søndag den 3. mai 1857, ble Det Norske Videnskaps-Akademi stiftet som Videnskabs-Selskabet i Christiania.
- Historieprofessor Rudolf Keyser mente det hele var noe snobbete "Fjesk". Likevel ble etableringen godt mottatt på universitetet, forteller historikeren Kim G. Helsvig, som har skrevet bok om Akademiet.

Publisert 3. mai 2007 02:21

- Nå må vi må forsøke å redde det som reddes kan, inkludert vår sivilisasjon, og her kan de nordiske landene spille en viktig rolle, mente Gaia-teoriens far, James Lovelock. Den britiske dommedagsprofeten ble godt mottatt da han holdt sitt foredrag om den nødvendige "økologiske retretten" på et symposium på Blindern til ære for Arne Næss.

Publisert 2. mai 2007 14:42

Naturvernforbundet vil ha Jens Stoltenberg på banen for å stoppe utbyggingen av Hattebergvassdraget. Denne uken ga miljøvernminister Helen Bjørnøy oppsettende virkning til en klage Naturvernforbundet har lagt inn på at Kvinnherad Energi av sikkerhetsgrunner har fått tillatelse av NVE til å bytte ut gamle rør med nye, større, i Murdalen kraftverk, melder Aftenposten.no.

Publisert 2. mai 2007 12:18

Utdanningskvalitetsprisen 2007 går på deling til realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, for et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av masterutdanninger. Prisen er på kr 500 000,-.

Publisert 30. apr. 2007 16:31

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO bør få ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det foreslår universitetsdirektør Hanne Harlem som ber Universitetsstyret om å slutta seg til framlegget på møtet onsdag 2. mai. Bakgrunnen for dette er problema med innføringa av det nye systemet, og den uvissa dette skaper når det gjeld utbetaling av lønn og refusjonar og avstemming mot rekneskapssystemet.

Publisert 30. apr. 2007 11:52

Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen får Fritt Ord-prisen for sine uredde meninger om hvordan norske bistandsmillioner virker på U-landene som får dem, melder NRK. I sin begrunnelse sier Institusjonen Fritt Ord at Tvedt på faglig grunnlag har problematisert den norske bistands- og fredspolitikken.

Publisert 27. apr. 2007 11:49

- Det er sjeldent man får oppleve Kongo og Afrika på en så fin måte som på utstillingen i dag, sa UiO-rektor Geir Ellingsrud da han åpnet utstillingen Kongospor i Kulturhistorisk museum i går kveld. Også utviklingsminister Erik Solheim og den kongolesiske sykepleierstudenten Maguy Lola lovpriste det de så.

Publisert 27. apr. 2007 10:23

Psykologi og spansk er vinnarane, medan studiet teologi og kristendom er den store taparen. Det viser oversikten over søkjarane til studium ved UiO. Samla går talet på søkjarar som har UiO som førsteprioritet, ned med 2,2 prosent, viser statistikken frå Samordna opptak. Rektor Geir Ellingsrud synest ikkje det ligg nokon dramatikk i desse tala.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

Publisert 25. apr. 2007 15:25

To nordmenn har rullet opp og konservert 200 papyrusruller fra den romerske ruinbyen Herculaneum. Nå har de vært i Paris for å lære bort kunnskapen sin.

Publisert 25. apr. 2007 14:12

- Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng.