Nyheter fra 2007 - Side 8

Publisert 11. juni 2007 15:01

Stadig fleire offentlege etatar vil vera med i Partnarforum. Sidan nyttår er sju nye offentlege etatar komne til. - Det er det auka mangfaldet i arrangement og møteplassar som trekkjer folk, seier prosjektleiar Kåre Svensson og førstekonsulent Tanya Pedersen Nymo.

Publisert 8. juni 2007 13:11

Universitetet i Oslo utset oppstarten av elektronisk arkiv frå 15. juni til 15. september. -Grunnen er at nokre viktige brikker enno ikkje er heilt på plass, opplyser organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen til Uniforum.

Publisert 8. juni 2007 10:18

Kunnskapsminister Øystein Djupedal drar i morgen på gjenvisitt til India etter at den indiske forskningsminsteren Kapil Sibal var på besøk i Norge høsten 2006. - India er blant verdens raskest voksende økonomier, og tilrettelegging av forskningssamarbeid med India er svært viktig for Norge, sier Øystein Djupedal i ei pressemelding.

Publisert 7. juni 2007 13:45

- Den internasjonale sommarskulen har vore ein plass der studentar frå kvar si side av ein religiøs eller geografisk konflikt har kunna møtast. UiO får eit fantastisk høve til å etablera nye nettverk til studentar og universitet over heile verda. Det sa viserektor Inga Bostad då ho tysdag 5. juni opna utstillinga om Den internasjonale sommarskulen gjennom 60 år i Galleri Sverdrup.

Publisert 6. juni 2007 11:48

I den nye "Masterplan for universitetets områder" står det ikkje eitt ord om at Institutt for molekylær biovitskap skal inn i det framtidige Life Science-senteret i Gaustadbekkdalen. Instituttleiar Reidunn Aalen meiner dette er eit brot på styrevedtaket frå desember 2005, medan teknisk direktør Frode Meinich seier at det ikkje er mogleg å få plass til alle som vil inn i den bygningen.

Publisert 6. juni 2007 10:53

32 UiO-studentar tar eit eller to semester ved eit universitet i Latin-Amerika dette studieåret. Men svært få latinamerikanske studentar kjem til UiO. Fagmiljøet på spansk og portugisisk meiner difor det er behov for auka studiestøtte til studentar frå Latin-Amerika.

Publisert 4. juni 2007 16:02

En ny rapport fra FNs miljøprogram som ble offentliggjort i Tromsø i dag viser at snø og is smelter raskere enn forskerne tidligere har antatt. - Dette er foruroligende, sier CICERO-direktør Pål Prestrud, som har ledet arbeidet med rapporten der 70 forskere fra hele verden har deltatt.

Publisert 1. juni 2007 15:27

Regjeringen har i statsråd i dag besluttet å fremme forslag for Stortinget om lovfesting av akademisk frihet ved universiteter og høyskoler. - En lovfesting av den individuelle akademiske frihet vil styrke og klargjøre gjeldende praksis ved våre vitenskaplige institusjoner, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Publisert 31. mai 2007 10:07

De neste fire årene får 20 unge forskere 175 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning i verdenstoppen. Det er 179 forskere som har konkurrert om penger fra ordningen Yngre fremragende forskere (YFF), melder Forskningsrådet. Sju av de heldige kommer fra Universitetet i Oslo.

Publisert 30. mai 2007 11:27

En ytterst staselig, fireetasjes gul villa på 2200 kvm, med tårn, fjordutsikt og tilhørende hage, beliggende på byens aller beste vestkant, midt mellom den franske og russiske ambassade. Kan Det Norske Videnskaps-Akademi bedre ha det? 150-årsjubilanten klager da heller ikke.

Publisert 29. mai 2007 15:30

Hvordan utvikles sosiale ferdigheter hos små barn? Et stort forskningsprosjekt følger nå 1300 norske familier. Men hva med de adopterte barna? Hvordan greier disse seg sammenliknet med dem som er født i Norge?

Publisert 25. mai 2007 15:31

Informasjonsavdelingen starter nå en utredning av ressursbruken i webarbeidet ved alle enheter på Universitetet i Oslo. - Vi vet lite i dag om hvor mange som jobber med weben og hvilke kompetansebehov som finnes, sier prosjektleder Trond Alexander Tune.

Publisert 25. mai 2007 11:08

Kristin Bliksrud Aavitsland, postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, vant valget og skal representere de midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

Publisert 24. mai 2007 12:39

- Problemene rundt innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) er svært alvorlig for universitetet, sier Grete Berget , som sitter som ekstern representant i UiO-styret. - Manglende funksjonalitet og sviktende kapasitet og kompetanse hos leverandøren har skapt de store problemene for UiO, mener lønningssjef, Trond Ryd.

Publisert 24. mai 2007 12:20

- Alle problemene med innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) har lammet store deler av Organisasjons- og personalavdelingen (OPA). Det hevder leder i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes . - Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker NTL-leder, Ellen Dalen.

Publisert 24. mai 2007 10:38

Schlumberger Ltd., verdens ledende leverandørbedrift av teknologi og tjenester for oljeindustrien, har donert programvare til en verdi av $26.7 millioner (ca. 160 millioner NOK) til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Programvaren er for fri bruk i forskning og undervisning innenfor petroleumsfagene, skriver NTNU i ei pressemelding.

Publisert 23. mai 2007 18:09

- Sannsynlighetsteori handler om mer enn å kaste terning. Fysiske modeller av fenomener er deterministiske, med regler som gir eksakte svar. Men slik er det jo ikke i det virkelige livet. Vi trenger også modeller for å beregne sannsynligheter der utfallet ikke er gitt, sier årets vinner av Abelprisen, Srinivasa S.R. Varadhan. Men noen gambler er han ikke.

Publisert 23. mai 2007 16:26

Dekankandidat Knut Heidar på SV-fakultetet vil gjerne ha ein motkandidat. - Det vil gi meir legitimitet til den som blir vald og også styrkja fakultetet, seier han til Uniforum. Forskarar på Psykologisk institutt er forbausa over at valkomiteen ikkje har nominert fleire kandidatar.- Det er brot på alminnelege demokratiske spelereglar, meiner dei. Valkomiteen forsvarar avgjerda si.

Publisert 23. mai 2007 14:55

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er valgt til ny leder for Universitets- og høgskolerådet. Han vil overta vervet som styreleder fra rektor Gunnar Stave ved Høgskolen i Volda, 1. august 2007, melder UHR i ei pressemelding.

Publisert 22. mai 2007 15:03

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) fekk utdelt Abelprisen i matematikk for 2007 av kong Harald i Universitetets Aula i ettermiddag. Varadhan får prisen for bidraget sitt til teorien om det sannsynlege og særleg for arbeidet sitt med å utvikla ein einskapleg teori for store avvik.

Publisert 21. mai 2007 15:40

Medisinprofessor Lars Walløe skal leia panelet som skal vurdera kven som skal få startstipend frå det europeiske forskingsrådet innanfor bruksretta biologi. - Eg er sjølvsagt svært nøgd med å bli plukka ut, men det vil også bli ein tøff jobb, seier Walløe til Uniforum.

Publisert 18. mai 2007 16:11

Det er stor uenighet om tema som Kvalitetsreformen, byråkratiseringen og på hvilke nybygg UiO må prioritere. Det viser en utspørring som Uniforum har gjort av de fire kandidatene som ønsker å bli de midlertidig vitenskapelige tilsatte sin representant i Universitetsstyret. Uniforum har stilt de samme spørsmålene til styrekandidatene Kristin Bliksrud Aavitsland, Martin Kirkengen, Aleksander Refsum Jensenius og Dag Einar Thorsen. Valget begynner mandag 21. mai og avsluttes torsdag 24. mai kl. 16.00.

Publisert 18. mai 2007 15:16

- Først og fremst vil jeg ta på meg en slags ombudsrolle for de midlertidig vitenskapelige tilsatte. Det sier styrekandidat Martin Kirkengen i Uniforums utspørring av de fire kandidatene som kniver om å bli den nye representanten for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i Universitetsstyret. Valget starter 21. mai og blir endelig avgjort torsdag 24. mai.

Publisert 18. mai 2007 14:28

- Jeg er en forkjemper for å øke graden av internasjonalisering ved UiO. Flere UiO-studenter og stipendiater må reise ut, og vi må også ta imot en mye større andel internasjonale studenter og stipendiater. Det sier styrekandidat Aleksander Refsum Jensenius i Uniforums utspørring av de fire som kjemper om å bli de midlertidig vitenskapelige tilsattes representant i Universitetsstyret. Valget finnes sted neste uke.

Publisert 18. mai 2007 14:07

- Kvalitetsreforma har gjort mykje ugagn ved universitetet. Det synest styrekandidat Dag Einar Thorsen, som meiner innføringa av kortare grader og mindre omfattande kurseiningar i all hovudsak har vore skadeleg for den undervisinga UiO driv. Det kjem fram i Uniforums utspørjing av dei fire kandidatane som kjempar om å bli dei mellombels vitskapleg tilsette sin nye representant i Universitetsstyret. Valet tar til 21. mai og blir avslutta 24. mai.