- Personalpolitikken lider

- Alle problemene med innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) har lammet store deler av Organisasjons- og personalavdelingen (OPA). Det hevder leder i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes . - Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker NTL-leder, Ellen Dalen.

INTET VALG: - Vi er nødt til også i tiden framover å prioritere POLS, sier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.
Foto: Ståle Skogstad

- Det er særlig det siste halve året at OPA ikke fungerer slik avdelingen burde. Avdelingen nedprioriterer kontakten med tjenestemannsorganisasjonene til fordel for POLS, mener Parat-lederen.

Han viser til at personalpolitikken for UiO ble vedtatt for over ett år siden, og at tjenestemannsorganisasjonene er opptatt av få konkretisert noen av virkemidlene.

- Dette gjelder særlig det som har med rekruttering, kompetansebygging og livsfasepolitikk å gjøre. Dette er viktige områder, ikke minst med tanke på hvor stramt arbeidsmarkedet nå er, påpeker Nodenes og legger til at han har purret på OPA flere ganger, men uten av noe skjer.
- Vi føler oss totalt neglisjerte, sier han.

Snytes for fridager med lønn

Nodenes viser til at UiO har problemer med å rekruttere folk til mange stillinger.
- Vi sliter med å rekruttere. I en slik situasjon er det viktig å beholde dyktige medarbeidere, og at ansatte, istedenfor å pensjonere seg, velger å stå i sine stillinger. Derfor har Parat nå utarbeidet et forslag til seniorpolitikk ved UiO som vi ønsker diskusjon om. Jeg er ikke optimist, men mener likevel at vi må få det til.

Han peker på mulighetene Hovedtariffavtalen i Staten gir UiO til å inngå avtaler om fridager med sine ansatte over 62 år.
- Intensjonen med avtalen er at arbeidstakere over 62 år skal ha mer fritid og motiveres til å stå lenger i jobb. I tillegg til et minimum på 2 og 5 dager for arbeidstakere over henholdsvis 62 og 65 år, kan arbeidsgiver inngå kollektive avtaler tilsvarende 4 og 7 dager for samme gruppe. Etter at kollektive avtaler er på plass kan det i tillegg avtales individuelle ordninger. UiO har unnlatt å diskutere både kollektive og individuelle ordninger, påpeker Nodenes.

Hovedtariffavtalen ble vedtatt 1. mai i fjor og gjelder i to år.
- Det har altså gått over ett år og vi har ikke begynt å se på mulighetene den gir. I forhold til de sentrale partene og de ansatte blir dette helt feil. At UiO ikke tar tak i dette, er helt meningsløst, mener lederen for Parat.

- Tilfeldige forhandlinger

- Det er kritisk at UiO må bruke alle sine personalressurser og store pengebeløp på et administrativt system, samtidig som mange fagmiljøer sliter med store underskudd og vanskelig bemanningssituasjon, sier NTL-leder Ellen Dalen.
- Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker hun.

Personaldirektøren: - Beklagelig

- Vi har vært nødt til og vil også i tiden framover prioritere POLS, sier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen.

Hun framholder at avdelingens viktigste mål nå, er å sikre stabil lønnsdrift.
- Vi jobber derfor svært aktivt med å rekruttere nye medarbeidere og å utvikle nødvendig kompetanse.

- Det er beklagelig at dette også har gått utover andre viktige oppgaver, men som tjenestemannsorganisasjonene er informert om, styrker vi nå blant annet også ledelsesnivået i OPA for bedre å kunne ivareta hele ansvarsområdet.

Emneord: LØP, POLS Av Trine Nickelsen
Publisert 24. mai 2007 12:20 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere