Milliondryss over sju yngre UiO-forskere

De neste fire årene får 20 unge forskere 175 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning i verdenstoppen. Det er 179 forskere som har konkurrert om penger fra ordningen Yngre fremragende forskere (YFF), melder Forskningsrådet. Sju av de heldige kommer fra Universitetet i Oslo.

FREMRAGENDE: Førsteamanuensis i klassiske språk, Dag Trygve Truslew Haug er tildelt penger fra ordningen Yngre fremragende forskere.
Foto: Martin Toft

Forskerne som nå skal få til sammen ca 175 millioner kroner fordelt på de kommende fire år, er i gjennomsnitt 35 år, den yngste er 25. Kvinneandelen er 40 prosent. Formålet med YFF-ordningen er å gi yngre, talentfulle forskere fra alle fagområder mulighet til å få ekstra gode rammevilkår, slik at de kan nå internasjonal toppklasse. Ordningen skal bidra til å heve kvaliteten på norsk forskning og utvikle gode forskningsledere.

- Det er svært gledelig at andelen kvinner blant de nye yngre fremragende forskere er blitt så høy som 40 prosent, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

- Forskningsrådet oppfordret kvinner til å søke ordningen, og her har vi har nådd fram. Vi har ventet på at den økte andelen kvinner som rekrutteres på doktorgradsnivå skulle sikre oss flere dyktige og talentfulle kvinnelige forskere. Nå gis disse gode muligheter for å utvikle seg som forskere.

- Ordningen er et eksempel på at vi sikrer de aller beste bedre finansiering. Dette vil løfte norsk forskning, sier Hallén.

Dette er andre gang Forskningsrådet deler ut penger innenfor denne ordningen, første utlysning var i 2003. Totalt er det nå 46 prosjekter innenfor ordningen YFF.

Ordningen gjelder for universitets- og høgskolesektoren og forskningsinstituttene. Yngre, dyktige forskere innenfor alle fagområder som er på et tidlig stadium i karrieren kunne søke, og kvinnelige forskere ble altså særskilt oppfordret til å søke. Alle de seks universitetene er representert på listen over prosjekter som får bevilgning, samt fire forskningsinstitutter.

Følgende sju yngre UiO-forskere får tildelt penger fra denne ordningen:

Camilla Nesbø, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Biologisk institutt

Jorrit Enserink, UiO, Rikshospitalet - Radiumhospitalet

Frode Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk

Farrukh A. Chaudry, Bioteknologisenteret

Dag Trygve Truslew Haug, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag

Sunniva Siem, Fysisk institutt

Henrik Svensen, Physics of Geological Processes

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 31. mai 2007 10:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere