Norge med i EUs 7. rammeprogram for forskning

Norge vil delta i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Programmet er verdens største på sitt område med en samlet økonomisk ramme på over 400 milliarder euro for perioden 2007-2013. - Dette programmet åpner nye og store muligheter for norsk forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

SIER JA TIL EUS 7. RAMMEPROGRAM: Dette programmet åpner nye og store muligheter for norsk forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal
Foto: Ola Sæther

Regjeringen har i dag i stortingsproposisjon nr. 48 foreslått at Norge skal delta i EUs 7. rammeprogram. Den norske programkontingenten for deltakelse vil være på rundt 8,9 milliarder kroner. Programmet innebærer samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fra en rekke land, også utenfor Europa.

EUs 7. rammeprogram skal blant annet bidra til forsknings- og utviklingssamarbeid i tverrnasjonale prosjekter innenfor prioriterte tematiske områder, økt forskerutveksling og rekruttering av forskere i Europa og styrking av kapasiteten for forskning og innovasjon i regioner og mindre bedrifter. Utvikling av nye, internasjonale nettverk er en viktig side ved programmet. Nytt i det 7. rammeprogrammet er en satsing på grensesprengende grunnleggende forskning i regi av et eget europeisk forskningsråd.

- Norske universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter og bedrifter har mye å hente i det 7. rammeprogrammet. De tematiske prioriteringene i det 7. rammeprogrammet er i stor grad lik våre egne. Det er viktig at Norge utnytter de mulighetene programmet gir oss til å styrke kvaliteten i norsk forskning, sikre viktige impulser til innovasjon og verdiskaping og møte globale utfordringer innenfor miljø og utvikling, sier Djupedal.

Norske forskningsinstitusjoner og bedrifter har siden 1994 kunnet delta i EUs rammeprogrammer på lik linje med deltakere fra EU-land på bakgrunn av EØS-avtalen. Norge har hatt god deltakelse i de tidligere rammeprogrammene.

I det 6. rammeprogrammet (2002-2006) har norske forskningsinstitusjoner og bedrifter deltatt i rundt 10 prosent av de om lag 8000 prosjektene i programmet, med mer enn 3500 forskere. 28 prosent av søknadene med norske deltakere har fått støtte fra EU, mot 18 prosent for alle søknader til programmet.

Emneord: Internasjonalisering, Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 2. mars 2007 14:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere