Mars - Side 2

Publisert 9. mars 2007 08:31

- Me håpar at me kan finna fram til meir presis diagnostikk for kva behandling ein vel for pasientar med tjukk- og endetarmskreft. Det seier forskarane Ragnhild A. Lothe og Harald Stenmark ved Senter for kreft- og biomedisin på Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO.

Publisert 8. mars 2007 11:31

Går det an å være dedikert forsker og glødende mamma på én gang? Hva skal til for å stoppe frafallet av kvinner oppover i universitetspyramiden? Uniforum har spurt tre kvinner i anledning 8. mars.

Publisert 7. mars 2007 16:36

Universitetet i Oslo ber Kultur- og kyrkjedepartementet om å løyva 26,9 millionar kroner ekstra til prosjektet Henrik Ibsens skrifter. Eit samrøystes universitetsstyre gav 1. mars rektor Geir Ellingsrud fullmakt til eventuelt å avslutta eller skjera ned på prosjektet, dersom det ikkje blir løyvd nok pengar frå departementet.

Publisert 7. mars 2007 14:29

5000 skuleelevar kjem til Universitetet i Oslo på Open dag torsdag 8. mars. Komikarparet Kjetil og Kjartan skal underhalda dei frammøtte. - Det blir garantert den store attraksjonen, fortel prosjektleiar Julie Øybø (biletet) i Informasjonsavdelinga.

Publisert 7. mars 2007 13:03

I løpet av 2008 blir det innført elektronisk saksgang for heile universitetet. Men det elektroniske arkivet blir klart alt frå 15. juni i år. Det har universitetsleiinga bestemt.

Publisert 6. mars 2007 17:25

- Nynorsken døyr ikkje. Du døyr, eg døyr, men nynorsken skal leva, slo dramatikaren Jon Fosse fast i ein prolog han framførte på lanseringa av det sjette bandet av Norsk Ordbok tysdag 6. mars.

Publisert 2. mars 2007 14:16

Norge vil delta i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Programmet er verdens største på sitt område med en samlet økonomisk ramme på over 400 milliarder euro for perioden 2007-2013. - Dette programmet åpner nye og store muligheter for norsk forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Publisert 1. mars 2007 17:49

Menn i vitskaplege stillingar er vinnarane i dei lokale lønnsforhandlingane ved UiO. Dei får fleire startpakker, og dei har oftare forskingsterminar i utlandet enn kvinner i vitskaplege stillingar. Det viser tal som viserektor Inga Bostad og likestillingsrådgjevar Anna Vibeke Lorentzen har lagt fram.

Publisert 1. mars 2007 15:37

- Valdtekt blir brukt som eit våpen mot minoritetskvinner i Burma. Og det er ofte offiserar som gjer det framfor soldatane sine. Det sa vinnaren av Studentenes fredspris, Charm Tong, då ho besøkte Universitetet i Oslo i dag.