Februar - Side 2

Publisert 6. feb. 2007 09:44

35 personar, 29 kvinner og seks menn dukka opp då Velferdsutvalet inviterte til stiftingsmøte av singelklubben på UiO den 29. januar. Den største utfordringa blir å få fleire menn til å bli med i klubben.

Publisert 5. feb. 2007 14:00

FNs tidligere visegeneralsekretær Jan Egeland er invitert til å holde en ekstraforelesning på Universitetet i Oslo om "Folkemordet i Darfur".

Publisert 5. feb. 2007 10:49

En campingvogn på Gjøvik ble hennes første hjem i Norge. Hun var over tretti år og måtte begynne livet helt på nytt. I januar i år disputerte hun for doktorgraden i ernæring. - Jeg har jobbet hardt. Det har vært så viktig for meg å få denne graden, sier Sedegheh Gharagozlian stille.

Publisert 5. feb. 2007 10:09

Domus Bibliotheca byrja som eit bibliotek for heile universitetet i 1850. Men i 2006 markerte det 50-årsjubileum som Det juridiske fakultetsbiblioteket. Det ligg ei lang historie bak.

Publisert 2. feb. 2007 15:22

Mesteparten av klimaendringane dei siste 50 åra er mest sannsynleg menneskeskapte. Det er det ingen tvil om, slår FNs klimapanel (IPCC) fast i den fjerde hovudrapporten som blei publisert i Paris i formiddag. - Dette er skræmande lesing, seier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Publisert 2. feb. 2007 14:28

I kapellet på Blindern blir utstillingen "Riv Muren" vist, med bilder fra Vestbredden. Før jul ble deler av utstillingen ødelagt. I bønneboka er det skrevet sterke ytringer om muslimer. - Veldig, veldig trist, synes studentprest Inger Anne Naterstad.

Publisert 2. feb. 2007 12:49

- Beslutningen om å gå av var både veldig enkel og veldig vanskelig. Den var et resultat av en totalvurdering av min egen livssituasjon, sier universitetsdirektør Hanne Harlem til Uniforum.

Publisert 2. feb. 2007 10:45

Universitetsdirektør Hanne Harlem har valgt å fratre sin stilling på Universitetet i Oslo. Hun sier det er en helhetsvurdering som ligger til grunn for denne beslutningen.

Publisert 1. feb. 2007 17:32

Fylkesmannen i Hordaland har meldt Kvinnherad Energi til lensmannen, fordi selskapet ikkje har fylgd pålegget om å stansa anleggsarbeidet i Muradalen like ved Baroniet Rosendal. Saka er no send vidare til Miljøverndepartementet.

Publisert 1. feb. 2007 10:15

- Molekylærbiologien åpner opp for store endringer i biologi som fag. Vi ønsker å koble de ulike delene av biologien nærmere sammen, sier lederen for CEES, professor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 1. feb. 2007 09:38

Arne Laukholm går frå å vera IT-direktør til å bli IS-direktør. - Eg skal ha ansvaret for at infrastrukturen som trengst for å administrera UiO fungerer, seier Arne Laukholm, som frå 1. februar er direktør for informasjonssystema på universitetet.