Nyheter fra 2006 - Side 8

Publisert 19. mai 2006 13:42

Regjeringen foreslår å fjerne bestemmelsen som åpner for midlertidig ansettelse i prosjektstillinger i inntil 12 år ved universiteter og høyskoler. - Dette vil styrke tryggheten hos ansatte ved landets universiteter og høyskoler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 15. mai 2006 13:30

Universitetet i Oslo skal også i framtida tilby opptak på sjølvfinansiert bachelor. Det er klart etter at Universitetsstyret med seks mot fem røyster gjekk imot universitetsdirektøren sitt forslag om å avvikla denne ordninga. Sjølvfinansiert bachelor inneber at søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse, kan koma inn på norskspråklege bachelorprogram mot at dei tar eitt år med norskundervisning før dei byrjar studia.

Publisert 12. mai 2006 15:41

Fusjon eller ikkje fusjon. Det er spørsmålet folk er opptekne av på Aarhus Universitet, som både har tilsett rektor, ekstern styreleiar og eksternt styrefleirtal. Og blant dei eksterne styremedlemane finst også tidlegare UiO-rektor Arild Underdal.

Publisert 12. mai 2006 09:16

- Dårleg forsking som ikkje vinn fram på forskingskomponenten, skal heller ikkje kunna tena pengar på ein formidlingskomponent. Det lovar informasjonssjef Asle Haukaas ved NHH. Han sit i det nasjonale formidlingsutvalet del 2, som skal koma med eit endeleg forslag til kva indikatorar som skal takast med i ein formidlingskomponent på budsjetta til universiteta og høgskulane.

Publisert 11. mai 2006 10:09

Vinteren 2001 sette Universitetet i Oslo i gang det aller første mentorprogrammet som skulle hjelpa yngre kvinner til å få fart på forskarkarrieren sin. I fjor haust blei det tredje mentorprogrammet blåst i gang. - Ordninga har vore ein stor suksess, er konklusjonen til viserektor Inga Bostad, som også er likestillingsansvarleg i rektoratet.

Publisert 11. mai 2006 09:38

"Bedre bøker basert på forskning" er tittelen på forfatterkurset for stipendiater ved Det humanistiske fakultet. Åtte skrivelystne unge forskere er møtt opp for å få tips om hvordan de kan realisere et bokprosjekt.

Publisert 10. mai 2006 13:25

- Universitetets nye lønns- og personalsystem (POLS) stiller strengere krav til utfylling av reiseregninger enn det gamle systemet, opplyser lønningssjef Trond Ryd . Det nye systemet henter og beregner satser automatisk.

Publisert 9. mai 2006 14:34

- Grønn stat er en statlig satsing på miljø, hvor alle statlige institusjoner skal tvinges til å tenke miljø, forteller teknisk direktør, Frode Meinich. Han har alt innført det papirløse kontor. Men virkeligheten på UiO ser annerledes ut.

Publisert 4. mai 2006 13:57

26 av de totalt 98 forskningsmiljøene som har søkt om å bli et Senter for fremragende forskning (SFF), inviteres nå til å gå videre til andre søknadsrunde. 11 av dem kommer fra Universitetet i Oslo, melder Forskningsrådet. Det blir dermed knivskarp konkurranse mellom de fremste forskningsmiljøene i Norge om å bli blant de 5-10 nye sentrene som får SFF-status i 2007.

Publisert 4. mai 2006 13:51

Jo flere fremmedspråk man behersker, jo bedre sikrer man morsmålet, mener Vigdís Finnbogadóttir. Hun er UNESCOs goodwillambassadør for verdens språk og skal passe på at flest mulig av verdens 6000 talte språk overlever.

Publisert 4. mai 2006 09:45

Gamalnorsk homiliebok frå 1200-talet er ein av dei eldste norrøne tekstane som me kjenner til. Boka inneheld preiker frå norrøn mellomalder. Neste veke er boka tema for eit tverrfagleg seminar som Mellomalderstudiar ved UiO og Menighetsfakultetet arrangerer. Inititativtakarar er professor i norrøn mytologi Gro Steinsland og førsteamanuensis Jan Schumacher på MF.

Publisert 3. mai 2006 15:09

Mikroelektronikkgrupppen ved Institutt for informatikk, UiO har i dag fått tildelt 600 000 kroner etter å ha vunnet Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Andreprisen på 400 000 kroner gikk til Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Premieutdelingen ble foretatt av kunnskapsminister Øystein Djupedal på NOKUTs landskonferanse i Trondheim, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 2. mai 2006 09:32

Mange av Universitetet i Oslos bygninger er oppkalt etter kjente vitenskapsmenn og vitenskapskvinner. I Universitetshistorisk fotodatabase (UFO) finner du fotografier av mange av dem. Denne gang har prosjektkoordinator Anne Vaalund funnet fram til bilder av Peter Andreas Munch, Ragnar Frisch, Helga Eng og Harriet Holter.

Publisert 28. apr. 2006 10:55

Dersom en forsker reiser ut for å samle kildemateriale eller møte utenlandske kolleger, defineres reisen som en faglig-vitenskapelig reise og ikke som en tjenestereise. - Vitenskapelige ansatte er lei av å bli behandlet som ferierende i forskning, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live R. Skrindo. Personaldirektør Elisabeth Halsen og lønningssjef Trond Ryd mener tiden er inne for en gjennomgang av regelverket for reiseregninger ved UiO.

Publisert 27. apr. 2006 13:43

Tallene fra Samordna opptak er klare (SO). Universitetet i Oslo har rundt tusen færre primærsøkere i år enn i fjor. - Hovedforklaringen er en nedgang i søkningen til noen av de mest populære studiene ved Universitetet i Oslo, sier rektor Geir Ellingsrud i en pressemelding fra UiO.

Publisert 26. apr. 2006 14:45

Det er 40 prosent større risiko for at FN-veteranar tar livet av seg enn at andre norske menn i same alder gjer ende på seg. Dei som er mest truande til å gjera sjølvmord, er FN-veteranar som har opplevd å bli sende ufrivillig heim frå tenesta. Det viser funna Siri Thoresen presenterer i ei doktoravhandling frå Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 21. apr. 2006 16:15

Studentene ved Universitetet i Oslo er mer tilfreds med lærerne nå enn i 2003. Dessuten har studiemotivasjonen til de mannlige studentene økt betraktelig, og hele 8 av 10 studenter mener de har god helse. Dette kan knyttes til gjennomføringen av Kvalitetsreformen, ifølge HELT-undersøkelsen gjennomført av Studenthelsetjenesten.Det melder Studenthelsetjenesten i ei pressemelding.

Publisert 20. apr. 2006 15:04

UiOs forskningsmagasin Apollon er blant de tre nominerte fagbladene til Fagpressens forsidepris. Det to andre er Journalisten og Ren mat. Det melder Fagpressen på sine nettsider i dag. Torsdag 27. april kunngjør juryen hvilke av bladene som har gått av med seieren.

Publisert 19. apr. 2006 11:52

Kommisjonen som arbeider med Sudbø-saka om forskingsfusk klarer ikkje å bli ferdig med rapporten sin før 30. juni. Det har leiaren for kommisjonen, medisinprofessor Anders Ekbom, i dag varsla leiinga ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet om, opplyser informasjonsrådgjevar Børge Einrem til Uniforum.

Publisert 18. apr. 2006 16:18

Ei elektronisk handbok med all naudsynt informasjon om eksternt finansierte prosjekt. Det var nyhendet prosjektleiar Dag Tveit Bråthen og delprosjektleiar Anita Wold denne månaden kunne presentera for dei økonomi- og prosjektansvarlege på UiO.