Nyheter fra 2006 - Side 7

Publisert 19. juni 2006 11:42

Humboldt-universitetet i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på idéen om enhet mellom forskning og læring. Der Berlinmuren en gang gikk ligger nå Nord-Europa-instituttet. Her holder den norske Henrik Steffens-professoren, filosofen Helge Høibraaten, hus. Han markerer at det er Ibsen-år i år og at det var nettopp i Tyskland at Ibsen skrev mange av sine mest kjente verk.

Publisert 16. juni 2006 15:38

Kjemiprofessor Unni Olsbye skal lede et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Oslo (SFI). Senteret kaller seg Innovative Natural Gas Processes and Products og skal arbeide med miljøvennlige prosesser basert på naturgass.

Publisert 14. juni 2006 16:00

Forskningsgruppen til filosofiprofessor Christel Fricke står bak en av de elleve søknadene fra UiO som er kommet videre til andre runde i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Rektor Geir Ellingsrud lover at samtlige UiO-finalister vil få en påskjønnelse.

Publisert 14. juni 2006 15:59

Zoolog Petter Bøckman ble i slutten av april invitert til Fredrik Skavlan for å snakke om hvorfor elefanter passer inn i norsk natur. Siden har det ballet på seg med en rekke innslag i både Dagsrevyen og Frokost-Tv

Publisert 14. juni 2006 15:58

Ved HF-fakultetet er faglærer ofte alene om å sette karakter. Førsteamanuensis Jan Erik Rekdal kaller ordningen uetisk og har startet en underskriftskampanje for å få tilbake ordningen med to sensorer. 177 ansatte ved fakultetet har hittil skrevet under oppropet. - Dette er lærerkrefter vi ikke har, uttaler studiedekan Tor Egil Førland.

Publisert 14. juni 2006 15:55

Universitetets faglige prioriteringer skal avklares. - Vi må se i øynene at en viss reduksjon i fagkretsen er nødvendig, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 14. juni 2006 14:59

På mandag avgjør fakultetsstyret på MN-fakultetet om Solobservatoriet på Harestua skal nedlegges eller rustes opp. Knut Jørgen Røed Ødegaard advarer mot nedleggelse og mener det kan skade realfagsrekrutteringen til universitetet.

Publisert 14. juni 2006 14:22

- Gründerskulen gir oss praktiske oppgåver som me må løysa i fellesskap med andre studentar. Samtidig blir me involverte i undervisninga i langt større grad enn på andre fag. Det gir eit svært godt læringsmiljø, synest studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim. - Me arbeider heilt medvite med å skapa eit godt sosialt miljø, seier prosjektleiar Eli Berge. Universitetsstyret har premiert Gründerskulen med prisen for godt læringsmiljø for 2006.

Publisert 14. juni 2006 11:19

Vinneren av Universitetet i Oslos forskningspris 2006 er kjemiprofessor Trygve Helgaker. Han ble nylig utropt til Norges mest siterte kjemiker de siste ti årene. Helgaker har vært med på å utvikle det største ikke-kommersielle kvantemekaniske programsystemet i verden, med over tusen abonnenter.

Publisert 14. juni 2006 09:10

I 2005 opptrådte religionshistoriker Kari Vogt nærmere hundre ganger i norske medier. Temaene omfattet blant annet Muhammed-tegningene, terrorisme, æresdrap, tvangsekteskap, hijab, Mulla Krekar, krigen i Irak, forholdene i Iran, pavens begravelse, pavevalg og en bokhandler i Kabul. Samme år høstet hun strålende kritikker for sin bok Islam - tradisjon, fundamentalisme og reform. I år mottar hun Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2006 10:30

I dag blir ikkje eit einaste afrikansk språk brukt som undervisningsspråk verken på dei vidaregåande skulane eller på universiteta i Afrika. Dei gamle kolonispråka engelsk, fransk og portugisisk er einerådande. Afrikanske forskarar ynskjer no å endra dette og saman med forskarkollegaer frå Europa og USA vil dei på ein konferanse på UiO 19.-22. juni drøfta korleis det skal skje.

Publisert 2. juni 2006 09:34

Forskarane vil berre arbeida mellom klokka 8 og 16. Alt anna arbeid vil dei krevja overtidsbetaling for. Det blir konsekvensen av at Forskarforbundet har sagt opp særavtalen med verknad frå 1. august i år. Kravet kan gjera det vanskeleg for UiO å få undervisningskabalen til å gå opp.

Publisert 1. juni 2006 18:07

Motstandsmannen og tidligere SiO-direktør Kristian Ottosen døde 1. juni, 85 år gammel. Ottosen døde i dag etter noen måneders sykdom, opplyste hans nevø Stein Ottosen til bt.no, nettavisen til Bergens Tidende.

Publisert 31. mai 2006 11:28

Professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo, Karin Gundersen, ble 30. mai tildelt den gjeve Doblougprisen under en seremoni på Kulturfestivalen på Lillehammer.

Publisert 30. mai 2006 16:22

I ein gummibåt væpna med årer og ei hagesaks, opna teknisk direktør Frode Meinich den nyrestaurerte andedammen i Botanisk hage. Det gamle bekkeløpet frå andedammen er også blitt restaurert og skaper ei naturleg forlenging av dammen. - Arbeidet har kosta UiO rundt rekna 1 million kroner og det er godt innanfor budsjettet, opplyser prosjektleiar Bent Aaby til Uniforum.

Publisert 29. mai 2006 19:05

Seks år etter at Mjøsutvalget la fram sin utredning, har Regjeringen Stoltenberg oppnevnt et nytt utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning i Norge. Utvalget ledes av professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo og skal avgi sin innstilling innen utgangen av 2007.

Publisert 26. mai 2006 10:24

I slutten av april offentliggjør Samordna opptak søkertallene til grunnutdanningene ved UiO. Rundt to og en halv måned senere får søkerne vite hvorvidt og hvor de har fått studieplass ved UiO. Det mange ikke vet, er at mesteparten av arbeidet med søknadene til UiO ikke utføres hos Samordna opptak, men på opptakskontoret i Seksjon for studentinformasjon og opptak.

Publisert 24. mai 2006 15:46

Det blei likevel altså ingen storstreik i staten. Det stadfesta riksmeklingsmann Svein Longva onsdag 24. mai klokka 15.40. Partane hadde då gått med på ein avtale som gir dei dårlegast lønna eit tillegg på 9000 kroner. Avtalen gir ein lønnsauke på 2,9 prosent for dei som har lønnstrinn 42 til 74 og eit kronetillegg på 16 500 kroner for dei som har lønnstrinn 75 til 87.

Publisert 24. mai 2006 13:46

UiO stengjer alle dei 100 heisane på universitetet frå klokka 15 i dag, anten det blir streik eller ikkje. - Dette må me gjera av reine tryggingsomsyn no, fordi me ikkje vil ha driftspersonale som kan gjera dette seinare i dag, seier teknisk direktør Frode Meinich til Uniforum. Dersom det ikkje blir streik, vil heisane byrja å gå igjen fredag morgon.

Publisert 23. mai 2006 16:30

Vaktsentralen må få dispensasjon frå ein eventuell streik. Det ber Universitetet i Oslo om i ein formell søknad til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. -Tenestemannslaget på UiO seier nei, understrekar leiar Anita K. Solhaug. Søknaden blir formelt avgjort i forhandlingar mellom staten og LO Stat.

Publisert 22. mai 2006 15:09

320 av medlemane til Tenestemannslaget, Forskarforbundet og Parat på Universitetet i Oslo blir tatt ut i streik frå onsdag 24. mai, dersom Staten og arbeidstakarorganisasjonane ikkje blir einige. I første omgang vil Vaktsentralen, Sentraladministrasjonen og dei odontologiske klinikkane bli hardast råka. Men også tilsette ved Naturhistorisk museum, Kulturhistorisk museum og ved fakultetsadministrasjonen til HF og Jus blir tatt ut, om det blir streik.

Publisert 19. mai 2006 14:41

To professorar på Institutt for privatrett og ein professor på Senter for europarett fekk frå 99 000 til 156 900 kroner i lønnsauke i dei lokale lønnsforhandlingane. - Målet vårt er å få jussprofessorane opp på same lønnsnivå som toppjuristar i offentleg sektor, seier dekan Jon T. Johnsen i ein kommentar til Uniforum. - Det er ein forfeila lønnspolitikk, synest NTL-leiar Anita K. Solhaug og Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Begge nekta å skriva under protokollen frå forhandlingsmøtet.