Nyheter fra 2006 - Side 4

Publisert 25. okt. 2006 12:38

Forskingsetikk og rett framferd i forsking må inn på timeplanen på alle kurs på Universitetet i Oslo. Det foreslår psykologiprofessorane Anne Inger Helmen Borge og Fanny Duckert i eit lesarinnlegg som blir publisert i papirutgåva av Uniforum denne veka. - Det kan vera med på å hindra forskingsfusk i framtida, seier Helmen Borge til Uniforum.

Publisert 24. okt. 2006 11:47

Franskprofessor Marianne Hobæk Haff er tildelt den italienske republikken sin riddarorden. Ho får prisen for innsatsen ho gjorde for å redda italienskfaget på UiO. - Det er ei stor ære å få denne heideren, seier Hobæk Haff til Uniforum.

Publisert 20. okt. 2006 18:03

Uenigheten mellom de to kandidatene til å bli ny HF-dekan går først og fremst på hvordan de vurderer følgene av den store omorganiseringen av fakultetet, som ble gjennomført for snart to år siden. Dette kom fram da Trine Syvertsen og Øivind Andersen presenterte seg og sine prodekankandidater på et debattmøte sist onsdag. Men Andersen bedyret at han ikke ønsker en omkamp om den.

Publisert 20. okt. 2006 14:07

UiO-rektor Geir Ellingsrud opnar 22. november det norsk-kinesiske miljøforskingssenteret SINCIERE i Beijing. - Dette er eit konkret resultat av Kina-besøket til tidlegare rektor Arild Underdal i fjor haust, seier kjemiprofessor Rolf Vogt, som saman med Karen C. Johansen i Forskingsadministrativ avdeling har jobba beinhardt for å få realisert dette prosjektet.

Publisert 18. okt. 2006 11:36

Prodekan Trygve Wyller vant valget og blir ny dekan for Det teologiske fakultet ved UiO, med 86 stemmer mot Halvor Moxnes' 61 stemmer. Blant de fast vitenskapelige ansatte fikk Wyller 11 og Moxnes 6 stemmer. Også blant studentene og de teknisk-administrative ansatte var det et klart flertall for Wyller. Det er første gang det er blitt ført valgkamp om vervet som TF-dekan.

Publisert 17. okt. 2006 11:13

Når Stein Evensen ved juletider takker av etter åtte år som dekan for UiOs medisinere, er det Finn Wisløff som overtar. - Radikale forandringer er det ikke grunnlag for. Men noen graders kursendring kan jeg love, sier han.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 13. okt. 2006 18:04

- Det er meget gledelig og velfortjent, sier UiO-professor Bernt Brendemoen om tildelingen av årets Nobelpris i litteratur til den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk. Sammen med Alf Storrud og hans kone er han den eneste som oversetter Pamuks bøker direkte fra tyrkisk til et skandinavisk språk.

Publisert 13. okt. 2006 11:40

Byrådsleder Erling Lae åpnet torsdag 12. oktober på Zoologisk museum utstillingen "Mot naturens orden?", som handler om homoseksualitet i dyreriket.

Publisert 12. okt. 2006 11:21

- Jeg vil gi HF en ny ledelse og skape arenaer som kan bøte på det demokratiske underskuddet, sier Øivind Andersen. - Øivind Andersen vil allerede nå revurdere den nye instituttstrukturen. Etter mitt syn bør vi i første omgang konsentrere oss om mindre omfattende justeringer og forbedringer, understreker Trine Syvertsen.

Publisert 11. okt. 2006 17:53

Nå kan du på Universitetet i Oslo se et gebiss med ekte mennesketenner hentet fra døde soldater etter militære slag på attenhundretallet, hundre år gamle steriliseringsmidler, bestemorgenerasjonens pessarer, som var tykke som bildekk, og de vitenskapelige instrumentene forskerne brukte før i tiden.

Publisert 11. okt. 2006 16:42

- Vi har lenge hatt et stort udekket behov for kjeveortopeder i Nord-Norge, og UiO hadde en gjennomtenkt modell for fjernundervisning, forteller Ragnhild Nordengen, leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge i Tromsø. Takket være utstrakt bruk av blant annet videokonferanser ble to studenter i Tromsø nylig uteksaminert som kjeveortopeder ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Publisert 11. okt. 2006 16:03

- Eg blei svært overraska og trudde først det var ein spøk. Det seier professor Helene Sjursen ved Arena-senteret. Ho blei nyleg tildelt Anna Lindh-prisen for forskinga si på EUs utanriks- og tryggingspolitikk. Prisen er på 20 000 euro.

Publisert 11. okt. 2006 15:37

Det nye personal- og lønnssystemet POLS blei innført ved UiO frå 1. mars. Resultatet har blitt at mange UiO-tilsette ikkje har fått tilbakebetalt reiseutlegg og andre utgifter tidsnok. - Me seier oss svært leie for alle problem folk har hatt på grunn av det nye systemet, seier prosjektleiar Jan Thorsen. Universitetsleiinga gir Senter for statleg økonomistyring skulda.

Publisert 11. okt. 2006 10:44

Ein handikapbil, eit heildigitalt røntgenapparat på fire hjul og radiografen Sigmund Oswold har revolusjonert helsetenesta for sjukeheimane i Oslo. No slepp dei å senda dårlege pasientar med ambulanse eller drosje til Ullevål sjukehus for å ta røntgen av dei. Slik sparer helsevesenet mange millionar kroner.

Publisert 6. okt. 2006 17:02

Både studentar og forskarar er vonbrotne over budsjettframlegget til regjeringa. - Manglande løyvingar til forsking vil gå ut over den forskingsbaserte undervisninga og det vil råka både studentar, næringslivet og resten av samfunnet hardt, seier leiar for Forskarforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard. Norsk Studentunion er også uroa over framtida til norsk høgare utdanning.

Publisert 6. okt. 2006 16:07

- Budsjettframlegget er eit kvileskjer for universiteta og høgskulane etter at sektoren har hatt ein samla auke frå 14 til 21 milliardar kroner i løpet av dei siste åra. Det sa kunnskapsminister Øystein Djupedal til Uniforum i ein kommentar til at regjeringa foreslår ein reduksjon på 274 millionar kroner til universiteta og høgskulane.

Publisert 6. okt. 2006 12:49

Rektor Geir Ellingsrud er skuffet over regjeringen som har kuttet basisbevilgningene til Universitetet i Oslo med 58 millioner kroner. Odd Einar Dørum kaller "barnehageministerens" innsats for sterkt skuffende og beklagelig.

Publisert 6. okt. 2006 11:29

Finansminister Kristin Halvorsen har ikkje tildelt pengar til nye satsingar på forsking ved UiO i regjeringa Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. Derimot inneheld budsjettet eit kutt i løyvingane til basisaktivitetane på 58 millionar kroner. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3,5 milliardar kroner, medan det nasjonale fondet for forsking og nyskaping blir tilført 10 milliardar ekstra kroner.

Publisert 5. okt. 2006 13:15

- NTL driv uakseptabel personfokusering på universitetsdirektør Hanne Harlem i brosjyren "De vil telle alt du gjør." Det seier rektor Geir Ellingsrud som saman med universitetsdirektøren har sendt eit brev til leiarane for alle einingane på UiO der dei slår tilbake mot styringskritikken frå UiOs største fagforeining. NTL-leiaren står fast på kritikken.

Publisert 2. okt. 2006 15:55

Den akademiske fridomen for forskarar og lærarar på universitet og høgskular bør lovfestast. Det er den samrøystes konklusjonen frå eit utval leidd av professor Arild Underdal. Mandatet til utvalet var å greia ut spørsmålet om akademisk fridom i høve til individuelle rettar og institusjonelle styringsbehov. Utgreiinga blei måndag formiddag overrekt til kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert 29. sep. 2006 14:07

- Me treng omgrepet det samfunnsforpliktande universitetet som ein tredje veg mellom det borgarlege humboldtske universitetet og det marknadsstyrte universitetet. Det sa historieprofessor Knut Kjeldstadli i ein debatt i Forskarforbundets regi om framtida til norske universitet torsdag 28. september.

Publisert 28. sep. 2006 17:08

Kunnskapsminister Øystein Djupedal opna torsdag 28. september det nordiske Bologna-seminaret "Looking out! Bologna in a global setting" i Georg Sverdrups hus på Blindern. Formålet med seminaret er å finna ut korleis europeiske land skal kunna samarbeida med andre land om høgare utdanning.

Publisert 27. sep. 2006 10:09

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har sendt et brev til Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd og bedt om en redegjørelse for hvordan virksomhetene har fulgt opp saken om mistanke om uredelighet i forskning etter at den ble kjent ved den enkelte institusjon. Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.