Sjekk kontoutskriften din!

Det var Datatilsynet som i et brev datert 1. mars gjorde universitetsledelsen oppmerksom på at personnumre var blitt lagt ut på nettet. På universitetets nettsider blir UiO-ansatte oppfordret til å sjekke kontoutskrifter og kredittkortregninger.

I brevet fra Datatilsynet ble det påpekt at opplysningene om universitetets ansatte var tilgjengelige i dokumentet www.admin.uio/syllabur/finnrom/div/uio-18may.spf. Eksempelvis ble det nevnt at søket "SPLUS2-TEXT" på Google.no ville gi treff på informasjonen.

Datatilsynet viser til at fødselsnummeret har et behov for konfidensialitetssikring etter sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven. Videre er det grunn til å legge vekt på det store antallet personer som berøres, og den tilrettelegging for identitetstyveri en slik utlegging medfører.

Frykter identitetstyveri

Identitetstyveri er at noen utgir seg for å være deg og utfører disposisjoner i ditt navn. Som oftest vil motivasjonen for dette være økonomisk vinning, ønske om tilgang til informasjon, f.eks. industrispionasje, eller et ønske om å dekke over sin identitet ved gjennomføring av andre kriminelle handlinger, opplyser universitetsledelsen på nettstedet http://www.personvern.uio.no under overskriften Mars 2006: Personinformasjon på avveie. I tillegg til å gi svar på aktuelle spørsmål rundt hendelsen, er brevet fra Datatilsynet og et informasjonsskriv fra universitetets IT-direktør lagt ut på nettstedet.

På nettstedet blir det også opplyst at personopplysninger i utgangspunktet ikke skal anvendes til verifikasjon av identitet. Slik bekreftelse skal skje ved at man legitimerer seg ved hjelp av f.eks. PIN-koder, passord, fysiske legitimasjonsdokumenter og/eller personlig oppmøte. Dessverre er utilstrekkelig verifikasjonspraksis tildels utbredt, og med nok opplysninger kan kriminelle foreta en rekke disposisjoner i andres navn.

Purring på ukjent regning

Universitetets ansatte oppfordres til å følge nøye med, og ta kontakt med banken øyeblikkelig hvis disposisjoner du ikke vet noe om, fremkommer på kontoutskriften eller kredittkortregningen. De blir også oppfordret til å være oppmerksomme på andre tegn som viser at disposisjoner er blitt foretatt i deres navn, for eksempel purringer på ukjente regninger. Dersom ansatte oppdager eller har mistanke om at opplysninger er blitt misbrukt, kan de kontakte personvernombud@uio.no.


Informasjon om rettigheter og personvern:

På nettstedet http://www.personvern.uio.no/pvo/index.html kan du få mer informasjon om dine rettigheter. Datatilsynets hjemmesider: http://www.datatilsynet.no/ vil også kunne gi nyttig informasjon.

Emneord: Universitetspolitikk, USIT Av Grethe Tidemann
Publisert 7. mars 2006 16:26 - Sist endret 10. des. 2008 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere