Nyheter fra 2005 - Side 8

Publisert 26. mai 2005 14:15

- EU kan koma til å bruka Bologna-prosessen for å gjennomføra sine eigne mål, meiner førsteamanuensis Tor Halvorsen . - Bologna kan opna vegen mot ein ny europeisk arbeidsmarknad, meiner økonomiprofessor Sverker Sörlin . Begge deltok på ein internasjonal forskarkonferanse om Bologna-prosessen i Bergen.

Publisert 25. mai 2005 13:37

Snø og snørr, kultursjokk og priser av en annen verden. Ute en vinternatt før har de knapt vært, men lar de seg skremme? Ikke de utenlandske studentene som hvert år strømmer til Universitetet i Oslo fra varmere breddegrader. Om lag 150 av dem er kommet via det såkalte Kvoteprogrammet.

Publisert 24. mai 2005 11:22

Vinneren av årets Abelpris unnslapp så vidt Holocaust, kom som 19-åring med i Manhattan-prosjektet og er blitt en av vår tids største matematikere, med en sjelden evne til å kombinere ren og anvendt matematikk. Uniforum fikk et eksklusivt intervju med Peter D. Lax i frisørstolen. Abelprisen ble delt ut av kronprinsregent Haakon i Universitetets Aula tirsdag 24. mai.

Publisert 23. mai 2005 13:06

Rektorkandidat Kristian Gundersen har plukket ut professor Doris Jorde som viserektorkandidat for undervisning. Hun vil bli utnevnt i dette vervet dersom Gundersen vinner rektorvalget 29. september. Doris Jorde erstatter Karin Dokken som måtte trekke seg av private årsaker.

Publisert 20. mai 2005 16:13

- Eg avviste eit forslag om å gjera Bologna-prosessen til ein EU-prosess. Det ville føra til at 20 land ville falla utanfor. Det sa statsråd Kristin Clemet til Uniforum etter ministerkonferansen om høgare utdanning i Bergen fredag 20. mai.

Publisert 19. mai 2005 16:53

- Innan 2010 skal det ha skjedd ei markert betring av kvaliteten på all høgare utdanning i Europa. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna ministerkonferansen om høgare utdanning i Bergen torsdag 19. mai.

Publisert 18. mai 2005 15:33

Torsdag 19. mai åpner utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet Bologna-prosessens ministerkonferanse om høyere utdanning i Bergen. 50 ministre fra 45 land er påmeldt til konferansen. Bologna prosessen er det europeiske samarbeidet som nå pågår med sikte på et felles område for høyere utdanning innen 2010.

Publisert 12. mai 2005 14:20

Norsk faglitteratur i samfunnsvitskaplege fag skal bli lærebøker på russiske universitet. Det blir resultatet av eit samarbeid mellom Herzen pedagogiske universitet i St. Petersburg, UiO, Det Norske Samlaget og det russiske forlaget Rech . Doktorstipendiat og prosjektkoordinator Katarina Rodina skal omsetja den første boka som kjem ut i 2007.

Publisert 12. mai 2005 12:51

Et interdepartementalt utvalg har foreslått at universitetets bygninger skal overføres til statlige eiendomsselskaper. På et allmøte for de ansatte i Teknisk avdeling kom det fram at dette kan skje uten høringsrunde og stortingsbehandling. - Vi frykter en rask og udemokratisk gjennomføring, uttalte NTL-representant Ulrik Sverdrup .

Publisert 12. mai 2005 10:55

Botanisk hage har nettopp plantet 500 robuste norske planter med ekte stamtavle. Dette er planter som skal være spesielt godt egnet for det norske klimaet. Nå skal plantene overvåkes for å se om det er sant.

Publisert 11. mai 2005 14:03

Universitetet i Oslo får ei startløyving på 10 millionar kroner til ny informatikkbygning på regjeringa sitt forslag til revidert budsjett for 2005. Det opplyste utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet på eit hastig samankalla allmøte ved Institutt for informatikk i dag. Dermed kunne Clemet garantera at dei samla løyvingane til bygget på rundt ein milliard kroner ville koma med på statsbudsjetta for dei komande åra.

Publisert 11. mai 2005 10:40

Universitetsstyret skal i dag fordela 20 millionar kroner for vitskapleg publisering mellom fakultet, senter og museum. Fordelinga blir gjort med utgangspunkt i den registrerte vitskaplege publiseringa i 2003. I dag skal også styret tilsetja ny forskingsdirektør ved UiO.

Publisert 10. mai 2005 10:30

Bygning for preklinisk odontologi på Blindern skal totalrehabiliteres. UiO og Statsbygg er i gang med å utarbeide et forprosjekt.
- Behovet for å rehabilitere denne bygningen er riktignok nevnt på uprioritert plass i tidligere statsbudsjett. Men vi kommer ikke på skuddhold før vi har et prosjekt å slå i bordet med, konstaterer teknisk direktør, Frode Meinich .

Publisert 9. mai 2005 14:48

UiO forenklar undervegsevalueringa av emne, kuttar ut begynnarstudentevalueringa av program og vil samla dei andre evalueringane i ei konsentrert pakke. - Dette vil gi mindre arbeid for frustrerte og potensielt evalueringstrøytte lærarar og studentar, meiner studiedekan på HF, Tor Egil Førland . Han har leia dette arbeidet.

Publisert 6. mai 2005 09:58

- Denne selskapsforma gir oss større fridom til å ta raske avgjerder og styra oss sjølve. Det seier Inger Elise Birkeland som er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress . Det er eitt av dei to dotterselskapa til Unirand A/S.

Publisert 6. mai 2005 09:39

- Dersom godt fungerande forskings- og driftseiningar ved UiO blir lagde inn under Unirand, ser me på det som utskiljing eller outsourcing. Det vil me kjempa imot, varslar leiar for Tenestemannslaget, Anita K. Solhaug . Unirand-direktør Erik Gulbrandsen synest ikkje det er grunn til uro.

Publisert 4. mai 2005 14:47

Rektorkandidat Fanny Duckert foreslår at det blir innført elektronisk røysting under rektorvalet til hausten. - Berre slik kan valdeltakinga blant studentar og tilsette auka, seier Duckert og valkampgeneralen hennar, Liv Finstad .

Publisert 4. mai 2005 09:52

Den norskamerikanske forretningsmannen Fred Kavli gir penger til et fond som skal dele ut tre priser for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet undertegnet tirsdag 3. mai en samarbeidsavtale med Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi om utdeling av disse forskningsprisene. Hver pris er på 1 million dollar og skal for første gang deles ut i september 2008, går det fram av en pressemelding fra Vitenskapsakademiet.

Publisert 3. mai 2005 09:21

Med ein sykkel og ein Colt-pistol under jakka blei Milorgmannen Bjarne A. Waaler sendt opp Karl Johan for å finna ut kvifor ingen hadde inntatt Slottet i maidagane 1945. - Frå ei vaktbrakke bakom Slottet kom det ut to tyske soldatar i nattøy som ville overgi seg. Elles var det tomt. Seinare har eg sagt at eg erobra Slottet åleine, smiler UiOs gamlerektor som 18. april fylte 80 år.

Publisert 2. mai 2005 16:38

Universitetet i Oslo kjem til å flagga både med sameflagget og det norske flagget på Frederikkeplassen 17. mai. Det opplyser teknisk direktør Frode Meinich til Uniforum.

Publisert 2. mai 2005 11:24

For mer enn 2000 år siden ble en kinesisk keiser begravd med modeller av hele det keiserlige husholdet. Søndag 24. april åpnet Kulturhistorisk museum en stor utstilling med gjenstander fra keiserens grav. I tilknytning til utstillingen presenterer museet et omfattende pedagogisk opplegg.

Publisert 29. apr. 2005 15:21

Alle universitets- og høgskolebygninger skal legges inn i den nye statlige forvaltningsbedriften Undervisningsbygg . Det foreslår flertallet i et utvalg nedsatt av regjeringen. 630 ansatte i de tekniske avdelingene ved universitetene kan dermed få en ny statlig arbeidsgiver. - Her snakker vi om reelle husleieøkninger som vil berøre alle ansatte ved universitetet, sier Unni Bingen som leder fagforeningen Parat ved UiO.

Publisert 29. apr. 2005 13:21

Antall søkere som har UiO som førstevalg har økt med to prosent. Det skjer etter to år med en stigning på 55 prosent. - Det hadde vært naturlig med en nedgang i år, men isteden klarer vi å stabilisere. Det er vi veldig, veldig fornøyd med, sier studiedirektør Monica Bakken.