Nyheter fra 2005 - Side 7

Publisert 21. juni 2005 14:02

Stiftelsen for forvaltning av studentenes stipendpenger - UNIFOR - er på vei mot større åpenhet. Stiftelsen skal nå følge Petroleumsfondets etiske retningslinjer. En offentliggjøring av hele aksjeporteføljen er også under vurdering, melder nyhetstjenesten Norwatch, som er tilknyttet Framtiden i våre hender.

Publisert 21. juni 2005 10:32

- Dette er flott, og det er klart at det må feirast at me har fått ein artikkel på trykk i Nature . Det seier professor Mats Carlsson og doktorstipendiat Astrid Fossum etter at dei torsdag 16. juni fekk publisert ein artikkel i eitt av verdas mest prestisjetunge naturvitskaplege tidsskrift. I artikkelen tar dei livet av den mest populære teorien på kvifor temperaturen er på heile to millionar grader i Solas atmosfære medan den er på 6000 grader på soloverflata.

Publisert 20. juni 2005 11:54

Stortinget behandlet i går St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning. Det gav bred tilslutning til alle hovedprioriteringene. - Dette er en viktig milepæl både for landet og for forsknings-Norge, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet til www.forskningsradet.no, melder forskning.no

Publisert 20. juni 2005 10:21

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er dei to einaste norske universiteta som deltar i det internasjonale nettverket World Universities Network (WUN). - Hovudfokuset er forskingssamarbeid noko som skil det frå andre nettverk, seier WUN-koordinator Dag Olav Høgvold ved UiO.

Publisert 17. juni 2005 10:43

- Om du held på dialekten din eller ikkje, handlar i stor grad om kva slags forhold du har til heimplassen din. Talemålet i Oslo har stor påverknadskraft over heile Austlandet, slår dialektforskaren Unn Røyneland fast.

Publisert 17. juni 2005 10:33

- Vi ser på oss selv som sentrumsalternativet i årets rektorvalg. Vi vil videreføre og revidere studiereformen og holde fast ved hovedintensjonen, nemlig helhetlige studieløp med tverrfaglige innslag, forskningsbasert undervisning og stor vekt på internasjonalisering, uttaler rektorkandidat og professor i fysiologi, Lars Walløe .

Publisert 17. juni 2005 09:24

UiO fraråder en overføring av universitetets bygninger til statlige forvaltningsorganer. Dette går fram av et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet. - Vi mener at en videreføring av dagens modell vil gi en bedre ivaretakelse og forvaltning av bygningsmassen, uttaler teknisk direktør Frode Meinich .

Publisert 16. juni 2005 10:47

- Me ynskjer å skapa fagleg entusiasme og engasjement for universitetet blant både tilsette og studentar. Det er universitetet som er det felles kjærleiksobjektet vårt, seier rektorkandidat Fanny Duckert , prorektorkandidaten hennar, Nils Christophersen og viserektorkandidat Trygve Wyller .

Publisert 15. juni 2005 11:49

Universitetet i Oslo må innføra eit elektronisk arkiv og sakshandsamingssystem no. Det krev dei arkivansvarlege ved Sentraladministrasjonen, HF og OD. - UiO er ei sinke på dette området samanlikna med andre universitet og høgskular, slår dei fast.

Publisert 15. juni 2005 11:27

- Kinesarane kan læra Vesten sansen for djup folkevisdom. Ein vanleg kinesisk lesar kan opptil 12 000 ordtak som ofte inneheld djupe sanningar Det fortel Christoph Harbsmeier , som er professor i klassisk kinesisk ved Universitetet i Oslo. Han er tildelt årets forskingspris av Universitetsstyret. Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut på UiOs årsfest 2. september.

Publisert 15. juni 2005 11:24

- Det handler om hvordan studentene markerte seg i det offentlige rom og i byen på 1800-tallet, forteller Astrid Oxaal ved Forum for Universitetshistorie. Hun er kvinnen bak jubileumsutstillingen Studenter i Christiania 1813 -1905 som vises i Oslo bymuseum fram til 2. september.

Publisert 15. juni 2005 09:12

- Naturfag er spennede, mener professor Doris Jorde , vinneren av Universitetets formidlingspris for 2005. Hun leder Vitenprosjektet , et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal fremme bruken av IKT i naturfagsundervisningen. Målsettingen er å skape interesse for realfag.

Publisert 14. juni 2005 15:55

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får ein million kroner ekstra i det reviderte statsbudsjettet for 2005. – Eg blei både svært glad og litt overraska då eg fekk dette nyhendet, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 14. juni 2005 14:06

- Vi vil heller forbedre enn reversere . Revers er rett og slett ikke vårt gir. Universitetet må gripe mulighetene og rette blikket framover - og ikke skue tilbake, proklamerer Stein A. Evensen og Trine Syvertsen , henholdsvis rektor- og prorektorkandidat.

Publisert 14. juni 2005 13:51

- Vi kan få et byråkratisk ledervelde ved UiO: De som sitter på toppen vil være folk med små doktorgrader og store lederkurs - og ikke omvendt. Det vil vi bekjempe, erklærer biologiprofessor og rektorkandidat Kristian Gundersen. Med seg i kampen har han professor i samfunnsmedisin, Johanne Sundby og professor i fagdidaktikk, Doris Jorde.

Publisert 14. juni 2005 13:46

Studenttallet er mangedoblet, jentene er på full fart inn, kurstilbudet er utvidet radikalt, og teamarbeid og praktiske øvelser har fått sentral plass. Ikke til å undres over at Mikroeletronikksystemer (MES-gruppen) ved Institutt for informatikk er tildelt Prisen for godt læringsmiljø 2005.

Publisert 12. juni 2005 15:10

Studentene ved Universitetet i Oslo får stipender finansiert blant annet fra investeringer i militærdiktaturet Burma. Stipendpengene forvaltes uten etiske retningslinjer. Nyhetstjenesten Norwatch, som er knyttet til Framtiden i våre hender, kjenner til at UiO-selskapet UNIFOR har investert stipendmidler i det franske oljeselskapet Total. Regimet i Burma tjener flere hundre millioner dollar årlig på Totals oljeutvinning. UNIFOR-direktør Tor Bredo Gotfredsen (bildet)utelukker ikke at stiftelsen kan ha investert i selskapet.

Publisert 3. juni 2005 14:44

Agder lagmannsrett har gitt Universitetet i Oslo medhold i at seks hytter på Mølen skal rives. - Dette er en gledens dag, uttaler Perry Rolfsen i Fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 3. juni 2005 10:27

Fysikkstudentane Morgan Kjølerbakken , Ines Hafizovic og Vibeke Jahr frå Universitetet i Oslo vann førstepremien på 100 000 kroner i idékonkurransen Verdiskapar 2005. Dei fekk prisen for utviklinga av eit retningsstyrt system for lydopptak. Dei står alle bak det nyetablerte selskapet SquareHead Systems AS som er i gang med å patentera og vidareutvikla ideen. Førstepremievinnarane vil også få gratis kontorplass i Forskingsparken i eit halvt år.

Publisert 2. juni 2005 09:29

Universitets- og høgskolerådet(UHR) er svært fornøyd med at flertallet i Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomité har imøtegått Regjeringen på viktige punkter i forslaget til endringer i åndsverkloven, slik at universitetene og høgskolene kan gjennomføre det samfunnsoppdrag som de er pålagt gjennom Universitets- og høgskoleloven. UHR mener at Stortinget dermed forsvarer den ikke-kommersielle virksomheten ved universitetene og høyskolene, skriver UHR i en pressemelding.

Publisert 1. juni 2005 15:21

En ny stasjon på Svalbard for nordlysobservasjoner skal være klar neste høst. Observoriet vil koste 22 millioner kroner. - Den nye stasjonen er en del av regjeringens politikk om å videreutvikle Svalbard som internasjonal forskningsplattform, sa statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet under et besøk i Longyearbyen tirsdag 31. mai. Det går fram av en pressemelding fra UFD.

Publisert 27. mai 2005 10:11

Universitetsstyret vedtok på sitt møte 11. mai å tilby Terje Mørland (33) stillingen som ny forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo. Bekreftelsen på at han takker ja til tilbudet, kom i forrige uke.

Publisert 27. mai 2005 09:38

Jan Erlvangs kjennemerke er eit halssmykke som alltid er synleg fordi han aldri knepper igjen dei to øvste knappane i skjorta. På Noregs nasjonaldag fylte han 75 år. I ein mannsalder var han administrativ leiar ved Matematisk institutt. I dag brukar han tida til å gå på kunstutstillingar.

Publisert 26. mai 2005 15:18

- Reint pedagogisk er studiereforma vellykka, men det er finansieringsordninga som skaper problem og som det må gjerast noko med. Det lovar rektorkandidat Geir Ellingsrud og prorektorkandidaten hans, Marianne Hobæk Haff .