Nyheter fra 2005 - Side 6

Publisert 22. aug. 2005 14:05

Norsk senter for menneskerettigheter har nylig inngått en ny femårsavtale med Utenriksdepartementet. Avtalen har en verdi på nærmere femti millioner kroner. -Denne avtalen bidrar til å konsolidere senterets kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter og er et viktig skritt på veien mot en omfattende og vesentlig internasjonal dialog om disse grunnleggende rettighetene, sier senterdirektør Geir Ulfstein i en pressemelding.

Publisert 19. aug. 2005 14:17

- Det er viktig å markere seg når det er så mange kandidater som i år, og for å imøtegå en del mytedannelser, sier rektorkandidat Stein A. Evensen. Sammen med sin prorektorkandidat Trine Syvertsen var han på stemmefiske på Frederikkeplassen torsdag 18. august og delte ut løpesedler og Smørbukk-karameller til alle som ville ha.

Publisert 18. aug. 2005 12:26

Klokka to i natt ble Botanisk museum og begge veksthusene, som er fredet av Riksantikvaren, tilgriset med graffiti. Det omfattende hærverket blir politianmeldt.

Publisert 18. aug. 2005 12:08

Universitetet i Oslo er det 20. beste universitetet i Europa, det fjerdebeste i Norden og verdas 69. beste universitet. Det viser ei rangering over dei 500 beste universiteta i verda, som er utført av Shanghai Jiao Tong University i Kina. - Eg er lei meg for at UiO har rykka ned frå medaljeplassen i Norden, seier rektor Arild Underdal til Uniforum.

Publisert 17. aug. 2005 10:23

Stavanger kommune ved ordfører Leif Johan Sevland fikk Kristian Ottosen-prisen 2005 på 50.000 kroner. Prisen ble delt ut av styreleder Christoffer E. Wiig, Studentsamskipnaden i Oslo, under semesteråpningen for Universitetet i Stavanger. Det er første gang at prisen blir delt ut til en institusjon utenfor universitets- og høgskolesektoren, melder Universitetet i Stavangers nettavis.

Publisert 16. aug. 2005 16:34

Det var solskinn og høytidsstemning da nærmere 2700 nye studenter ble hilst velkommen av UiOs rektor Arild Underdal og Oslos ordfører, Per Ditlev-Simonsen. - Aldri har nåløyet vært så trangt som i år, sa Underdal.

Publisert 12. aug. 2005 13:50

Den finske professoren Sirpa Jalkanen frå Universitetet i Turku er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2005. Prisen er på 1 million kroner og ho får den for den banebrytande forskinga ho har drive på betennelsesprosessar. - Det er ei stor ære for meg å bli verdsett for arbeidet mitt, seier ho til Uniforum. Prisen blir delt ut i Universitetets Gamle Festsal fredag 21. oktober.

Publisert 11. aug. 2005 14:52

9241 har fått studietilbud fra Universitetet i Oslo. Det er kommet inn 7775 ja-svar fra de som har fått tilbud om en av de 5888 studieplassene. De siste tre årene har det vært en økning på totalt 55 prosent av antall søkere som har valgt UiO på førsteplass, skriver UiO i ei pressemelding. Tirsdag 16. august fyller de nye studentene Universitetsplassen under den tradisjonelle velkomstseremonien som ble avviklet for første gang i 1923.

Publisert 8. aug. 2005 16:52

- Jeg vil arbeide for å virkeliggjøre planene om et nytt veksthus på Tøyen, sa stortingsrepresentant Heidi Sørensen under pressekonferansen i forbindelse med åpningen av SVs valgkamp 8. august.

Publisert 8. aug. 2005 13:34

Universitetet i Oslo skulle ikkje ha stansa forskinga på det omstridde materialet i Schøyen-samlinga etter at NRK-Brennpunkt hadde avslørt at det kunne ha vore innhenta på tvilsamt vis. Det er konklusjonen til Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora i ei fråsegn om denne saka. Førsteamanuensis i arkeologi, Christopher Prescott, er heilt ueinig i den konklusjonen.

Publisert 4. aug. 2005 15:25

UiO må innan 1. oktober gjera greie for kva rutinar og tiltak universitetet vil setja i verk for å kunna etterleva mållova. Det krev Kultur- og kyrkjedepartementet i eit brev til UiO. Departementet viser til tal frå Språkrådet som viser at UiO frå 2001-2004 berre hadde frå fire til ti prosent nynorsk i skrifteleg materiale på papir medan det tilsvarande talet for nettsidene var på to prosent. Kravet er at ingen av dei to målformene skal vera representert med mindre enn 25 prosent. Torsdag 10. august skal universitetsleiinga drøfta kravet frå departementet, opplyser informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal til Uniforum.

Publisert 3. aug. 2005 10:14

Det tverrfaglege forskingssenteret CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) ved Biologisk institutt, UiO, får status som Marie Curie Early Stage Training Site. Det er klart etter at eit uavhengig ekspertpanel sett ned av EU-kommisjonen har gitt senteret 95 av 100 moglege poeng. - Dette er god reklame for UiO, som blir enda meir synleg og attraktivt, seier senterleiar Nils Christian Stenseth i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 3. aug. 2005 09:26

Den unge UiO-matematikeren Snorre Harald Christiansen ved Centre of Mathematics for Applications er tildelt et megastipend på 10 millioner kroner. Det er andre gang de prestisje- og pengetunge European Young Investigators Awards er blitt delt ut. - Jeg lå våken i natt og grublet på hvordan dette kommer til å forandre alt. Jeg tror ikke jeg kunne fått noen større pris, sier Christiansen til Aftenposten.

Publisert 30. juni 2005 16:04

Eitt år etter vedtaket om samanslåing er samlokaliseringa av dei sju nye institutta på HF i ferd med å bli realisert. Denne veka kom flyttinga av 400 tilsette med portefølje for alvor i gang. Medan nokon flyttar frå den eine enden av campus til den andre, er det andre som flyttar opp eller ned eit par etasjar i Nils Treschows hus.

Publisert 30. juni 2005 14:26

Naturhistorisk museum åpnet i onsdag 29. juni utstillingen om gamle tøffe UiO-ansatte på eventyrlige ekspedisjoner. Først under åpningen ble det oppdaget hvem som splitter naken stupte kråke på verdens mest ensomme øy.

Publisert 29. juni 2005 16:02

Auka taletempo i trontaledebatten og samanhengen mellom liberal teologi og arbeidsmarknaden for teologar er tema for to artiklar av pensjonert professor Ulf Torgersen. ved Institutt for statsvitskap. Desse to artiklane og 16 til er no samla i boka "Styre og stell".

Publisert 29. juni 2005 11:58

- Forsking er eit viktig grunnlag for å kunna skapa ein god barne- og ungdomspolitikk i alle samfunn. Sidan forsking på barn og ungdom ber i seg store tverrkulturelle aspekt, bør det bli fokus for internasjonal merksemd og samarbeid. Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik då han opna den internasjonale forskarkonferansen Childhoods 2005 på Universitetet i Oslo i formiddag.

Publisert 28. juni 2005 15:19

- Unifor har hatt eit etisk regelverk sidan november 2004. Det er ein blåkopi av det etiske regelverket til Petroleumsfondet, seier direktør Tor Bredo Godtfredsen og avtrappande styreleiar Gunnar Nicolaysen. Begge føler at Unifor er blitt urettferdig uthengt av Norwatch og Uniforum dei siste vekene. Unifor forvaltar pengar som går både til forsking og til studentstipend.

Publisert 28. juni 2005 13:21

Statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til Blindern onsdag 29. juni for å åpne den internasjonale konferansen Childhoods 2005. 1100 barne- og ungdomsforskere fra 95 land vil delta på konferansen. Tema for konferansen er barndom og ungdomstid i en verden der nye nasjoner og samfunn vokser fram og dannes, og hvor nye etniske møter, sosiale forandringer og globalisering skaper nye barndommer og nye ungdomsliv, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 27. juni 2005 11:57

Dei 15 første uteksaminerte masterstudentane blei gjort stor stas på av Institutt for kriminologi og rettssosiologi fredag 17. juni. I ein høgtideleg seremoni i Gamle festsal fekk dei overrekt vitnemål og blomar av instituttleiar Liv Finstad og nestleiar Kristian Andenæs .

Publisert 24. juni 2005 12:06

- UiO kjem til å tilhøyra den europeiske meisterligaen av gode forskingsuniversitet i 2009. Det er rektor Arild Underdals store draum og hovudmålsetjinga i Strategisk plan for UiO 2005-2009, som blei vedtatt av Universitetsstyret 14. juni. Eit anna hovudmål er at universitetet skal utdanna kandidatar med fagkompetanse på høgt europeisk nivå. - Eg er glad for at me har kome i mål og at eit samrøystes styre stemte for denne planen, understrekar UiO-rektoren.

Publisert 24. juni 2005 11:12

Mens mesteparten av helårsstudentene på Blindern tar sommerferie, overtar 600 studenter fra rundt 100 land campuset på Blindern. De skal delta på Den 59. internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo, som åpnes offisielt i Universitetets Aula mandag 27. juni 2005 kl. 19.30, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 23. juni 2005 14:30

Den tyrkiske utenriksministeren, Abdulla Gül, har protestert overfor Norge på grunn av den planlagte utstillingen på Holocaust-museet om folkemordet på armenerne. Den tyrkiske avisen «Milliyet» skrev onsdag om saken, ifølge Bergens Tidende, melder ntb.

Publisert 23. juni 2005 09:53

En ny undersøkelse fra Opinion viser at flere folk i Oslo kjenner til både Høgskolen i Oslo, UiO og BI nå enn for fem år siden. Hele 75 prosent av de spurte kjente til UiO, mens 57 og 59 prosent svarte at de kjente til henholdsvis Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI. Opinion har gjort denne telefonundersøkelsen på oppdrag fra Høgskolen i Oslo.

Publisert 22. juni 2005 16:11

Torbjørn Digernes blir ny rektor ved NTNU. Den 58 år gamle professoren i marin prosjektering er i dag dekanus ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), melder Universitetsavisa. Av de fire største universitetene er det bare NTNU som har vedtatt å ha en tilsatt rektor.