Nyheter fra 2005 - Side 4

Publisert 5. okt. 2005 16:06

- Det var besøket til pave Johannes Paul den andre i 1979 som fekk Polen til å vakna og folk til å våga å delta i streikar. Ja, paven fekk til og med kommunistane til å gjera krossteiknet, sa Polens tidlegare president, den tidlegare fagforeiningsleiaren og vinnaren av Nobels fredspris, Lech Walesa på eit seminar i Georg Sverdrups hus, UiO, onsdag 5. oktober.

Publisert 4. okt. 2005 14:44

- Forskarforbundet hadde problem med å få gjennomslag for lønspolitikken sin i Akademikerne. Politikken vår blei dermed motarbeidd av hovudorganisasjonen vår. Difor melde foreininga seg ut og inn i Unio, forklarar tillitsvald Randi Halveg Iversby og hovudtillitsvald Kristian Mollestad.

Publisert 3. okt. 2005 16:01

Siden 1997 har arkeologer og studenter fra Universitetet i Oslo lett etter arkeologiske spor på Moer i Ås. Arbeidet har gitt resultater. - Til sammen vil funnene gi oss verdifull kunnskap om utviklingen av gården i jernalderen, mener prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen .

Publisert 30. sep. 2005 15:13

- Legg ned de nasjonale forskningsrådene, og la alle pengene gå til et felles nordisk forskningsråd, foreslår Bo Samuelsson. Han leder ScanBalt, som er Europas første metanettverk innenfor biomedisinsk forskning og utvikling.

Publisert 29. sep. 2005 23:42

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud blir UiOs neste rektor. Det er klart etter at oppteljinga viste at han hadde fått 56,1 prosent av stemmene medan Lars Walløe fekk 43,9 prosent av stemmene. - Det tar tid å få dette til å gå inn, men eg er svært nøgd med at eg har fått så stor oppslutnad blant dei vitskapleg tilsette, seier Geir Ellingsrud til Uniforum. Det var rekordhøg deltaking i rektorvalet samanlikna med dei to føregåande rektorvala.

Publisert 29. sep. 2005 21:28

Matematikkprofessor Geir Ellingsrud leier rektorvalet på UiO etter første og andre runde av oppteljinga. Samtidig er det klart at medisinprofessor Stein Evensen og biologiprofessor Kristian Gundernsen er ute. Det er klart etter at oppteljinga viste at Ellingsrud hadde fått 31,88 prosent av stemmene medan Evensen hadde fått rundt 11 prosent og Gundersen rundt 14, 25 prosent av stemmene etter første runde. Det var rekordhøg deltaking i rektorvalet samanlikna med dei to føregåande rektorvala.

Publisert 29. sep. 2005 15:17

Mens bare 1400 studenter, eller 4,6 prosent, stemte ved rektorvalget for fire år siden, melder valgfunksjonærene på campus i dag at de forventer en langt høyere valgdeltakelse denne gang. Rekorden er fra 1998 da 9,5 prosent av studentene avla stemme.

Publisert 29. sep. 2005 10:13

I dag blir det endeleg avgjort kven av desse fem som blir Universitetet i Oslos rektor frå nyttår og fire år framover. Kampen står altså mellom psykologiprofessor Fanny Duckert, matematikkprofessor Geir Ellingsrud, medisinprofessorane Stein Evensen og Lars Walløe og biologiprofessor Kristian Gundersen. Siste frist for å stemma er klokka 16.00 i ettermiddag, og resultatet vil truleg vera klart rundt klokka 22.00, i fylgje det Valstyrets leiar Aanund Hylland tidlegare har fortalt Uniforum.

Publisert 28. sep. 2005 11:40

Historieprofessor Jorunn Bjørgum og filosofiprofessor Bjørn Ramberg er begge instituttleiarar på HF. Men Jorunn Bjørgum er den einaste som er valt, medan Bjørn Ramberg er ein av seks tilsette instituttleiarar. Uniforum har snakka med begge to.

Publisert 28. sep. 2005 11:17

Det ble gjennomført 482 doktordisputaser ved norske universiteter og høyskoler første halvår 2005. Dette er 44 flere enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Holder denne utviklingen fram, vil antallet overstige 800 i 2005, melder Doktorgradsregisteret ved NIFU STEP.

Publisert 27. sep. 2005 12:09

- Eg var på hytta og såg sankthansormar lysa opp den mørke sommarkvelden, då eg fekk idéen om at lysgenet i sankthansormen kunne sprøytast inn i mus for å visa om eit gen er skrudd av eller på, fortel ernæringsforskar Rune Blomhoff. Med fødselshjelp frå Birkeland Innovasjon har han og partnaren Harald Carlsen vidareutvikla idéen og etablert selskapet Cgene.

Publisert 22. sep. 2005 14:25

- Døden er fellesnemnaren for dei fem tekstane som eg har analysert i denne boka. Det seier førsteamanuensis Juan Pellicer ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk til Uniforum. I haust gir han ut boka "Entre la muerte y un vaso de agua" (Mellom døden og eit glas vatn) på forlaget til Nasjonaluniversitetet i Mexico (UNAM). Boka er basert på forelesingar han har halde ved UiO.

Publisert 22. sep. 2005 13:35

Det Norske Veritas skal rekna ut styrken på Osebergskipet. Det er klart etter at selskapet vann tilbodsrunden som blei lyst ut av Kulturhistorisk museum, UiO. Resultatet av målingane skal vera klare til nyttår og skal danna grunnlaget for om det er mogleg å flytta vikingskipa frå Bygdøy til Sørenga.Undersøkingane blei sette i gang i dag, stadfestar informasjonsdirektør Tore Høifødt.

Publisert 21. sep. 2005 14:31

Rundt 14 fagmiljøer fra Universitetet i Oslo vil delta på Forskningstorget på Universitetsplassen førstkommende fredag og lørdag. Til sammen vil mer enn 50 forskningsmiljøer fra Oslo og Akershus delta på Forskningstorget i år.

Publisert 20. sep. 2005 14:38

Førsteamanuensis i latin, Dag Trygve Truslew Haug ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO er tildelt Nils Klim-prisen for 2005. Det har styret for Ludvig Holbergs minnefond bestemt. Nils Klim-prisen deles ut til yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Prisen har en verdi på 250,000 kroner.

Publisert 20. sep. 2005 14:25

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2005 til professor Jürgen Habermas. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner, skriver priskomiteen i ei pressemelding.

Publisert 20. sep. 2005 13:06

- Dei foreslåtte nedskjeringane på rundt to millionar kroner på 2006-budsjettet til Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling er så alvorlege at me tolkar dei som eit signal om at det ikkje skal vera lærarutdanning ved UiO. Det seier Rolf Mikkelsen som er nestleiar ved instituttet. Konsekvensen kan bli reduksjon eller full stopp i opptak av studentar på den praktisk-pedagogiske utdanninga (PPU) i 2006.

Publisert 19. sep. 2005 14:07

Rektorkandidat Fanny Duckert døypte i dag, måndag 19. september, Problemveien om til Løsningsveien. - Dette er eit symbolsk tiltak som viser korleis universitetet skal vera oppteke av å finna løysingar, sa ho før ho avduka eit provisorisk nytt vegskilt med teksten "Løsningsveien."

Publisert 15. sep. 2005 14:07

Den tidligere polske presidenten, fagforeningslederen og elektrikeren Lech Walesa kommer til UiO onsdag 5. oktober. Da skal han delta på et seminar i Georg Sverdrups hus i forbindelse med at det i år er 25 år siden han sto i spissen for en streik for frihet ved Leninverftet i Gdansk. Arbeiderne i Gdansk krevde rett til å streike og rett til å organisere seg - slik ble den berømte anti-totalitære fagbevegelsen Solidarnosc (Solidaritet) dannet, skriver Senter for utvikling og miljø, UiO i ei pressemelding.

Publisert 14. sep. 2005 12:58

Universitetsstyret sender i dag inn forslag til eksterne styremedlemmer. Tre av de nåværende eksterne styremedlemmene er på listen, til tross for motstand mot dette i utvalget som fikk i oppdrag å fremme forslag til kandidater.

Publisert 14. sep. 2005 10:35

Ingen av rektorkandidatane vil ha omkamp om Kvalitetsreforma. Det kom klart fram i den offisielle valdebatten mellom rektorkandidatane i Georg Sverdrups hus i går. Alle kandidatane var også glade for at dei raudgrøne vann stortingsvalet.

Publisert 13. sep. 2005 12:09

- Det er viktig at alle rangerer alle kandidatane frå 1 til 5 under rektorvalet. På den måten kan stemma di telja, sjølv om førstevalet ditt er ute etter første runde. Det seier økonomiprofessor Aanund Hylland, som leier Valstyret ved UiO. Han trur det er bra for universitetet at rektorvalkampen også har fått brei dekning i hovudstadsavisene.