UiO-forsker valgt som medlem av FNs torturkomite

Dr. psychol. Nora Sveaass, UiO, ble 30. november valgt som nytt medlem av FNs torturkomité under statspartsmøtet for FNs torturkonvensjon i Genève. - Jeg er svært glad for å kunne gratulere Nora Sveaass med valget som medlem av FNs torturkomite, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Det var ni kandidater til fem ledige plasser og Nora Sveaass ble innvalgt i første valgrunde med 86 stemmer.

- Hun er en av våre fremste eksperter på torturspørsmål og vil gi et betydelig bidrag til FNs arbeid mot tortur. Sveaass har en særlig kunnskap om forholdet mellom tortur og mental helse, som jeg tror er meget verdifullt for dette arbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

FNs torturkomité, som har 10 medlemmer, møtes to ganger årlig i Genève. Den har som oppgave å overvåke de 140 statspartenes gjennomføring av sine forpliktelser i henhold til FNs torturkonvensjon. Komitéen eksaminerer landenes rapporter og kommer med konkrete anbefalinger med sikte på å styrke respekten for Torturkonvensjonen i det enkelte land. I tillegg behandler komiteen et stort antall individuelle klager.

Dr. psychol. Nora Sveaass er seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som organisatorisk ligger under UiO-selskapet Unirand AS.

Emneord: Internasjonalisering, Menneskerettar
Publisert 2. des. 2005 14:41 - Sist endret 10. des. 2008 16:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere