- Svært fornøyd med søkertallene

Antall søkere som har UiO som førstevalg har økt med to prosent. Det skjer etter to år med en stigning på 55 prosent. - Det hadde vært naturlig med en nedgang i år, men isteden klarer vi å stabilisere. Det er vi veldig, veldig fornøyd med, sier studiedirektør Monica Bakken.

GLAD: - At UiO holder stand i antall søkere er jeg svært glad for, sier studiedirektør Monica Bakken.
Foto: Ola Sæther

Søkertallene, som ble offentliggjort av Utdannings- og forskningsdepartementet kl. 12 i dag, viser altså at Universitetet i Oslo har holdt stand i antallet primærsøkere - endog med en ørliten økning. UiO har også økt andelen i forhold til det totale antall søkere i markedet.

Til 5888 studieplasser har det kommet inn 91 886 søknader. Av disse har 17 461 søkere UiO på førsteplass.
- Ja, dette er veldig gode nyheter på en ellers grå dag, smiler Monica Bakken, og legger til at det er antallet primærsøkere som betyr noe.
- Dette er de autentiske søkerne, de unge menneskene som faktisk ønsker å bli studenter hos oss.

Flere vil bli lærere

Antallet søkere som har lektor- og adjunktutdanningen i realfag som sitt førstevalg, har økt med hele 23 prosent. Også lærerutdanningen i språk, kultur og samfunnsfag opplever sterk økning, nærmere bestemt på hele 41 prosent.
- Det kan tyde på at statusen til læreryrket er økende og at søkerne har fått øynene opp for universitetets lærerutdanning. Det utdanningsvitenskapelige fakultetet har drevet bevisst rekruttering for disse programmene, og da især utdanningen for realfagslærere.

Minustall betraktes som oppgang

Realfagene opplever imidlertid en nedgang på 13 prosent.
- Men dette er ikke så galt som det ser ut. I år er det nemlig innført skjerpede opptakskrav og fakultetet betrakter derfor dette som en oppgang. De nye kravene ville nemlig ha diskvalifisert 25 prosent av tidligere søkere. Det betyr at de studentene fakultetet får, er faglig sterkere enn før. Dette har konsekvenser for gjennomføringen av studiene og kan motvirke det store frafallet som en del av studiene har slitt med.

Språkfagene på ved Det humanistiske fakultet holder stand, og vel så det. Samlet økning er på 9 prosent, etter en voldsom oppgang i fjor. Afrikanske og asiatiske studier er selve vinneren med en økning i antallet primærsøkere på hele 33 prosent.

Teologi fram

Også ved Det teologiske fakultet har man grunn til å glede seg denne dagen. De ferske tallene viser nemlig at antallet primærsøkere har steget med 60 prosent.
- Det kan tyde på en bevisst og svært vellykket rekrutteringsstrategi ved dette fakultetet, kommenterer Bakken.
Også juridiske fag opplever framgang: 3543 søkere med juss som førstevalg må kjempe om 675 plasser.
Fagene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har imidlertid en samlet nedgang på 5 prosent, etter å ha vært de mest populære i mange år.

Profesjonelle rekrutterere

- At vi lykkes så godt med å få søkere til våre studier, tror jeg ikke minst skyldes profesjonaliseringen av rekrutteringsarbeidet ved UiO. I mange ledd har det vært jobbet meget godt, framholder Bakken, og peker på noen av tiltakene: utdanningsmesser, skolebesøk, Åpen dag, kinoreklame, sporveisreklame, nettannonser, brosjyremateriell og ikke minst UiOs studiesider på nettet.

Emneord: Studentforhold Av Trine Nickelsen
Publisert 29. apr. 2005 13:21 - Sist endret 10. des. 2008 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere