Protonterapi: Alvheim og Hagen vil ta opp saken

- Nå bygges det opp sentre for protonterapi over hele verden. Jeg håper Stortinget ser hvor viktig denne behandlingsformen er, uttalte fysikkprofessor Magne Guttormsen i intervju med Uniforum i februar. Mandag 25. april presenterte han metoden for John Alvheim og Carl I. Hagen .

PÅ CARL I. HAGENS KONTOR: f.v. Kreftpasient Helge Audestad , innsamlingsleder Marit-Brit Aasheim , Stortingsrepresentant Carl I. Hagen og professor Mange Guttormsen .
Foto: Ola Sæther

- Protonbehandling er en enestående metode til å behandle dyptliggende svulster og kreftsvulster hvor det er viktig at vevet rundt svulsten ikke blir skadet. Spesielt gjelder dette svulster nær organer som lever og hjerte, svulster ved virvelsøylen og svulster i hodet og prostata, uttalte Magne Guttormsen, professor i kjernefysikk og vitenskapelig leder for Syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo, til Uniforum i februar.

Bakgrunnen for intervjuet var at Guttormsen, i samarbeid med kreftforsker Dag Rune Olsen ved Det Norske Radiumhospitalet, har utarbeidet en plan for etablering av et senter for protonterapi og akseleratorbasert forskning. Planen er oversendt Forskningsrådet som et innspill til Forskningsmeldingen.

Rundt 720 millioner kroner anslår de at det vil koste å etablere senteret som skal behandle rundt 1000 pasienter årlig. Tallet tilsvarer rundt ti prosent av norske kreftpasienter.

Vil arbeide med saken

Siste mandag i april presenterte Guttormsen behandlingsmetoden og planene om etablering av et senter for Sosialkomiteens leder John Alvheim og Frp-formann Carl I. Hagen. Til stede på møtet var også Brit-Marit Aasheim som har startet en innsamlingsaksjon for et slikt senter, og kreftpasient Helge Audestad.

- Dette var meget interessant. Jeg er forbauset over at jeg ikke har hørt om metoden tidligere. Dette bør norske helsemyndigheter utrede nærmere, uttalte Hagen etter møtet. Han uttrykte at han vil spille en aktiv rolle for å få fortgang i arbeidet.
- Det finnes mange slike sentre i verden. Jeg vil ta kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og be om en forklaring på hvorfor denne behandlingsmetoden ikke er kjent og under planlegging i Norge, sa Hagen.

Alvheim var ikke tilgjengelig for kommentar etter møtet, men Hagen fortalte at Alvheim vil arbeide for å få i stand et møte mellom Magne Guttormsen og helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Protonterapi versus tradisjonell kreftbehandling
Ved tradisjonell strålebehandling avgir strålen mest energi før strålene treffer svulsten, og gir derfor skader på vevet før den treffer svulsten. Ved protonterapi går protonene inn i kroppen med høy hastighet, men protonene avsetter likevel lite energi. Først like før strålen stanser, avsettes energi. Det er derfor mulig å konsentrere utslippet av energi til et svært begrenset område. Dette gjør at skadene på det omkringliggende vevet blir mindre enn ved tradisjonell strålebehandling og antallet behandlinger kan reduseres.

Protonbehandling har også fordeler sammenliknet med kirurgiske inngrep. Ved protonterapi kan man med høy presisjon skjære ut svulsten uten de bivirkninger som følger med en operasjon. Svulsten fjernes uten blod og skader på omkringliggende vev, og behandlingen er smertefri.

Emneord: Medisin Av Grethe Tidemann
Publisert 28. apr. 2005 09:33 - Sist endret 10. des. 2008 15:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere