Milliondryss til UiO-forskere

Forskningsrådet gir 112,5 millioner til sju forskningsledere ved Universitetet i Oslo. Seniorforsker Ole A. Andreassen ved Insitutt for psykiatri har fått over 20 millioner kroner til å studere mekanismene bak alvorlige sinnslidelser. Historieprofessor Helge Ø. Pharo har fått penger til et prosjekt om den norske fredstradisjonen.

NETTVERKSPROSJEKT: Seniorforsker Ole A. Andreassen leder et prosjekt som involverer både klinikere og forskere. Målsettingen er mer kunnskap om mekanismene bak alvorlige sinnslidelser.
Foto: Ståle Skogstad

17. februar lanserte Norges forskningsråd det såkalte "Storforsk"-programmet, et program som skal finansiere store og tverrfaglige prosjekter innenfor grunnforskning.

Til sammen 250 millioner kroner skal deles ut til 17 forskningsledere innen norsk grunnforskning fordelt over fire år. Blant 263 søknader for 2005, har sju prosjekter ledet av forskere ved Universitetet i Oslo kommet gjennom nåløyet. I tillegg er seks forskningsledere fra NTNU, tre fra Universitetet i Bergen og en forsker fra Norsk folkehelseinstitutt tildelt midler fra programmet.

Forsker på sinnslidelser

Ved Universitetet i Oslo er et nettverkprosjekt ledet av seniorforsker Ole A. Andreassen ved Institutt for psykiatri tildelt hele 20,1 millioner kroner.
- Formålet er å studere mekanismer for hvordan alvorlige sinnslidelser oppstår. I dette prosjektet tar vi hensyn til at både miljømessige og genetiske faktorer spiller inn. Disse pengene vil gjøre oss i stand til å bygge videre på et allerede igangsatt samarbeid og bringe dette opp til et høyere nivå, uttaler Andreassen.

Han forteller at det dreier seg om et stort samarbeidsprosjekt som involverer både klinikere og forskere ved de fire universitetssykehusene, forskere og studenter fra Psykologisk institutt og Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo, samt forskere fra SINTEF og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Pengene skal blant annet brukes til å utvide vår biobank med arvestoff og til å finansiere MR-undersøkelser av hjerner og genetiske analyser, opplyser han.

Norsk fredstradisjon

Historieprofessor Helge Ø. Pharo leder en forskningsgruppe som skal forske på den norske fredstradisjonen siden slutten av 1800-tallet.
- Hvor mye hold er det egentlig i ideen om en norsk fredstradisjon, er et av spørsmålene vi stiller. Vi vil også studere forestillinger om krig og fred i eliten og på grasrota i Norge i 70- og 80-årene, forteller Pharo. Han leder Forum for samtidshistorie, hvor fredstanken i norsk utenrikspolitikk er et av delprosjektene.

Forum for samtidshistorie nådde ikke opp da Forskningsrådet i 2003 etablerte Sentre for fremragende forskning, men var blant finalistene som ble tildelt ekstra midler fra Universitetsstyret. Pengene fra Storforsk-programmet kommer som et ytterligere plaster på såret.
- Vi er umåtelig fornøyd, uttaler en lykkelig Helge Pharo. Han forteller at til sammen tolv personer er involvert i prosjektet om den norske fredstradisjonen. I tillegg til Pharo skal historieprofessor Even Lange og statsvitenskapsprofessor Øyvind Østerud, sju stipendiater og to post.doktorstipendiater beskjeftige seg med norsk fredstradisjon de neste fire årene.

Prosjekter ved UiO som er tildelt midler fra Storforsk-programmet:

Professor Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag: Adipose Stem Cells: Molecular Basis of Pluripotency, 18,8 mill. kr.

Seniorforsker Ole A. Andreassen. Institutt for psykiatri: The TOP study - Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mental disorders, 20,1 mill. kr.

Professor Johan Frederik Storm, Institutt for medisinske basalfag: Multilevel analysis of memory formation in the entorhinal-hippocampal circuit ,20 mill. kr.

Professor Helge Ø. Pharo, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier: The Norwegian Peace Tradition, 14, 5 mill.kr

Professor Michael Koomey, Institutt for molekylær biovitenskap: Unique post-translational modifications in a prokaryotic model system, 12,6 mill. kr.

Professor Ole Petter Ottersen, Centre for Molecular Biology and Neuroscience: Physiology and pathophysiology at the brain-blood interface: prospects for new therapy, 18,5 mill. kr.

Professor Stein Krogdahl, Institutt for informatikk: SWAT: Semantics-preserving Weaving - Advancing the Technology, 8,2 mill. kr.

Av Grethe Tidemann
Publisert 22. feb. 2005 15:15 - Sist endret 10. des. 2008 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere