Gir 195 millioner til nyskaping

Regjeringen bevilger til sammen 195 millioner kroner til ulike prosjekter som skal fremme nyskaping, innovasjon og forskning rundt om i landet, melder ntb. Norges forskningsråd får 35,5 millioner kroner. Av dette går 12,5 millioner kroner til å kommersialisere forretningsideer som er blitt til gjennom forskning og utvikling i det såkalte FORNY-programmet.

PENGER PÅ BORDET: Regjeringen har lagt 35 millioner kroner ekstra på bordet til Forskningsrådet og adm. direktør Arvid Hallén. Pengene er øremerket forskning, utvikling og nyskaping.
Foto: Ståle Skogstad

Programmet har bidratt til etablering av 179 bedrifter fordelt på 15 fylker. Forskningsrådet får også 15,5 millioner kroner for å stimulere læring, innovasjon og verdiskaping i bedrifter med liten erfaring i forskning og utvikling i det såkalte MOBI-programmet.

Regjeringen vil også styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskere for å bidra til økt verdiskaping i næringslivet, og 5 millioner går derfor til Verdiskaping 2010-prosjektet.

Selskapet for industrivekst (SIVA) får 54 millioner kroner. Av dette går 10 millioner kroner til å etablere fire nye såkalte industriinkubatorer. Hver etablering skal gi minst ti nye vekstkraftige bedrifter til industristedet. En industriinkubator skal springe ut fra en eksisterende bedrift eller industrimiljø, der målet er å skape knoppskyting fra eksisterende virksomheter.

Regjeringen bevilger også 105,5 millioner kroner til Innovasjon Norge, det tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Av dette skal 28 millioner gå til satsingsområdet Entreprenørskap. Midlene til Innovasjon Norge går blant annet til å rekruttere kvinner til næringslivet, nye initiativ, produktutvikling og profilering, skriver ntb.

Emneord: Næringsliv
Publisert 10. feb. 2005 14:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere