Prisdryss over UiO-matematikere

Matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli er tildelt 500 000 kroner fra Wedel Jarlsbergs fond ved Universitetet i Oslo. I november mottok de to Norges forskningsråds Pris for fremragende forskning .

HEDRET: Erling Størmer og Ola Bratteli er professorer ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Foto: Ola Sæther

Den 9.desember kunngjorde Utdelingskomiteen for Wedel Jarlsbergs fond at den hadde besluttet å tildele matematikerne Erling Størmer og Ola Bratteli til sammen 500 000 kroner. Pengene deles ut som en påskjønnelse for fremragende forskning og til støtte for deres videre forskning. Pengene fordeles over to år med 250 000 kroner i 2005 og det resterende beløp i 2006.

Wedel Jarlsbergs fond er et at fondene under Unifor, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater. Unifor ble opprettet i 1993 som en privat stiftelse med ansvar for å forvalte universitetets fond og legater. I utdelingskomiteen for Wedel Jarlsbergs fond sitter rektor Arild Underdal, prorektor Anne-Brit Kolstø og konstituert universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Fikk pris fra forskningsrådet

Den 11. november i fjor mottok de to matematikerne 500 000 fra Norges forskningsråd. Juryen viste i sin begrunnelse til at professorene Erling Størmer og Ola Bratteli i høy grad har bidratt til å gi norsk matematikk den internasjonale status som den har i dag.

Til sammen har de to matematikerne en helt eksepsjonell vitenskapelig produksjon både i volum, kvalitet og dybde i de mest velrenommerte internasjonale tidsskrifter, og de har gitt ut flere anerkjente fagbøker, uttalte juryen i sin begrunnelse.

Over 35 års samarbeid

Samabeidet mellom Størmer og Bratteli begynte allerede på 60-tallet da hovedfagsstudenten Bratteli fikk Størmer som veileder.

Under arbeidet med hovedoppgaven studerte Bratteli en klasse operatoralgebraer som han beskrev ved diagrammer. Disse er i dag kjent som Bratteli-diagrammer og har influert områder som knuteteori og kromosomforskning.

I intervju med Uniforum i november fortalte Bratteli og Størmer at teorier innenfor fagfeltet deres, operatoralgebraer, kan brukes både i informasjonsvitenskap og bildebehandling.

Erling Størmer er også kjent som leder for Abelkomiteen og formann i Den norske matematikk-komiteen for Den internasjonale matematikerunionen.

Emneord: Priser
Publisert 4. jan. 2005 13:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere