Nyheter fra 2004 - Side 4

Publisert 13. okt. 2004 12:10

Du synes kanskje det er langt mellom hjerteknuserne på Blindern? Trøsten får være at det finnes en atomknuser her. Den lyder navnet "Syklotronen" og har nettopp fylt 25.

Publisert 12. okt. 2004 16:34

HF-fakultetet får tilsetja dei sju instituttleiarane sine. Det er klart etter at Universitetsstyret mot tre stemmer røysta for dette forslaget tysdag 12. oktober. Det var dei tre representantane for dei vitskapleg og teknisk/administrativt tilsette, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen og Hanna Ekeli som gjekk imot forslaget frå fleirtalet i fakultetsstyret til HF.

Publisert 12. okt. 2004 10:23

100 studentar frå Attac Blindern og Raud Front demonstrerte mot innføring av tilsette leiarar på HF-fakultetet før Universitetsstyret kom saman for å avgjera dette spørsmålet tysdag 12. oktober kl. 10. - Me vil forsvara valdemokratiet til studentar og tilsette, seier Marte Nilsen i Attac Blindern.

Publisert 11. okt. 2004 16:09

Nordmannen Finn E. Kydland fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh og University of California, Santa Barbara, USA, og Edward C. Prescott fra Arizona State University, Tempe og Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA deler Nobelprisen i økonomi. Det har det kongelige svenske vitenskapsakademiet besluttet. Kydland har bakgrunn fra Norges Handelshøgskole i Bergen. De får prisen for sitt bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturens årsaker.

Publisert 8. okt. 2004 15:20

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får tildelt 1,8 millionar kroner ekstra i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2005 i høve til 2004. - Dette viser at me har fått gjennomslag for behovet for at prosjektet skal trappast opp, seier prosjektleiar Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2004 17:07

Både Norsk Tenestemannslag, Forskarforbundet og 2fo protesterer mot at spørsmålet om valt eller tilsett rektor ved UiO skal avgjerast av Universitetsstyret tysdag 12. oktober. Fagforeiningane krev i ein felles resolusjon at saka blir utsett til Universitetsstyrets møte i desember. UiO-rektor Arild Underdal avdramatiserer dette og meiner at synspunkta til fagforeiningane allereie har kome klart fram.

Publisert 7. okt. 2004 13:26

Førstkommende lørdag overtar UiO-professor Gunnar Tellnes formannsvervet i den europeiske folkehelseforeningen EUPHA. Tellnes er både professor og seksjonsleder ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og leder av EUPHA i Norge (Norsk forening for samfunnshelse). Dette markerer avslutningen av EUPHAs konferanse om urbanisering og helse i Oslo denne uken.

Publisert 7. okt. 2004 09:52

Fagbokforfattar Arild Stubhaug kan bli statsstipendiat. Det er klart etter at regjeringa har gjort framlegg om dette i statsbudsjettet for 2005. Stubhaug er kjent som forfattar av biografiane om matematikkgenia Niels Henrik Abel og Sophus Lie.

Publisert 6. okt. 2004 16:21

- Det var diverre ikkje rom for pengar til nytt informatikkbygg ved UiO i forslaget til statsbudsjett for 2005. Når det igjen blir rom for investeringar i nybygg i denne sektoren, vil eit nytt informatikkbygg stå først i køen, lovar utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet overfor Uniforum.

Publisert 6. okt. 2004 13:15

- Det er eit stort vonbrot at det heller ikkje på statsbudsjettet for 2005 er funne plass til byggjestart for eit nytt informatikkbygg, seier rektor Arild Underdal. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3 milliardar 178 millionar 787 kroner for 2005. Dette er ein auke på rundt 166 millionar kroner eller 5,5 prosent i høve til saldert budsjett for 2004.

Publisert 6. okt. 2004 11:27

Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3 milliardar 178 millionar 787 kroner på regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2005. Dette er ein auke på rundt 166 millionar kroner i høve til saldert budsjett for 2004. Samtidig får UiO ein reduksjon på løyvinga til studieplassar på 13,3 millionar kroner. Det tilsvarar 683 studieplassar på dei minst kostnadskrevjande studia. Regjeringa vil løyva 3,2 milliardar kroner til Fondet for forsking og nyskaping.

Publisert 4. okt. 2004 16:29

Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet besøkjer Matematisk institutt tysdag 5. oktober. Formålet med besøket er å setja seg inn i kvardagen til dei vitskapleg tilsette. Sjølv vil ho ikkje halda noko innlegg, men ho vil koma i dialog med forskarane.

Publisert 4. okt. 2004 13:13

I dag strir Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet med rekrutteringa. - For å få gjort noko med det, er det viktig at det blir skapt jobbar for alle dei ferdige kandidatane, slår forskingsdekan Anders Elverhøi fast. Difor ynskjer han eit nærare samarbeid mellom UiO og høgteknologisk industri i Oslo-regionen.

Publisert 1. okt. 2004 15:06

Skiltet som viser vegen til universitetsbygningane på Blindern, er bøygd ned i bakken. Ingen veit kven syndarane er. Teknisk avdeling er blitt informert og jobbar med saka.

Publisert 30. sep. 2004 09:33

Universitetet i Oslo låner ut våpen til bruk under feltarbeid, primært på Svalbard. Men per i dag mangler UiO oversikt over hvor alle våpnene befinner seg. - Om vi ikke ganske raskt får kontroll over våpnene, blir dette en sak for politiet, fastslår HMS-koordinator Kjell Kvam .

Publisert 29. sep. 2004 09:43

Fra torsdag 30.september til søndag 3. oktober vil Oslo bli verdens anti-korrupsjonshovedstad. Da inviterer Oslo-avdelingen til foreningen for de europeiske jusstudentene (European Law Students`Association/ELSA) til seminaret International Trade and Corruption . Regjeringens spesialrådgiver Eva Joly , Jan Borgen , som er leder for Transparency International, Norge og Petter Langseth i FNs verdensprogram mot korrupsjon, er blant foredragsholderne.

Publisert 27. sep. 2004 12:54

- Eg er heilt sikker på at eg vil oppleva at USA sender folk til Mars. Men eg vil truleg vera for gammal til å dra sjølv. Det seier den amerikanske romfararen Catherine G. Coleman (43)til Uniforum. Rett før helga heldt ho Birkelandforelesinga i Georg Sverdrups hus i regi av Vitskapsakademiet.

Publisert 23. sep. 2004 14:50

- Forskernes bruk av Internett og IKT har gjort den uformelle delen av vitenskapen viktigere, sier UiO-forskeren Beate Elvebakk . 34-åringen mottok H.M. Kongens gullmedalje 2. september for sin doktoravhandling om kjemikernes bruk av Internett og IKT.

Publisert 23. sep. 2004 12:09

- Vi ønsker å skape entusiasme og begeistring. Og vi vil bygge nye nettverk, sier antropolog Thomas Hylland Eriksen og teolog Oddbjørn Leirvik . Forskningsprogrammet om kulturelt mangfold er i gang.

Publisert 23. sep. 2004 11:19

For få medisinarar blir forskarar. Ei legestilling har hatt større appell enn ein forskarkarriere. Difor etablerte UiO Den medisinske forskarlinja i 2002. - Eg vil framleis bli lege, men gjerne i kombinasjon med forsking, seier student Mari Asphjell Bjørnaas .