Universitetet markerer Norges selvstendighet

Hundreårsjubileet for norsk selvstendighet vil bli grundig markert ved Universitetet i Oslo. - Det er flott at universitetet på denne måten ivaretar sitt samfunnsansvar som formidler, mener Trygve Wyller . Han leder styringsgruppen for hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen ved UiO.

STORE PLANER: Trygve Wyller oppfordrer alle til å følge med på nettet for å få oversikt over UiOs satsing omkring markeringen av unionsoppløsningen.
Foto: Ola Sæther

Den 7. juni 1905 vedtok et enstemmig Storting at Norges union med Sverige skulle oppløses. Det var det norske kravet om egen utenriksrepresentasjon, den såkalte konsulatsaken, som til slutt veltet unionen. Verken Venstre eller Høyre ville danne regjering så lenge kongens veto mot konsulatlovene stod fast, og Kong Oscar erklærte seg derfor ute av stand til å skaffe Norge en ny regjering. Dermed hadde kongemakten sluttet å fungere, og når kongemakten ikke lenger fungerte, var grunnlaget for en union ikke lenger til stede, erklærte de norske stortingsmenn, anført av Christian Michelsen.

Norge i verden

I 2005 vil unionsoppløsningen bli gjenstand for en storstilt feiring over hele landet.
- Også ved Universitetet i Oslo planlegges det en rekke arrangementer, seminarer, foredrag og utstillinger, forteller Trygve Wyller, prodekan ved Det teologiske fakultet og leder av styringsgruppen for 2005-markeringen ved UiO.

- Mange sterke fagmiljøer arbeider med prosjekter og tiltak i forbindelse med jubileet i 2005. Vår oppgave er å koordinere de ulike tiltakene og sette dem inn i en god faglig og formidlingsmessig ramme. I tillegg vil styringsgruppen også bidra med egne arrangementer som skal være felles for hele universitetet, opplyser han og forteller at disse har fått økonomisk støtte fra institusjonen Fritt ord.

Det hele begynner den 31. januar med et åpent møte kalt Norge i verden, hvor unionsoppløsningen skal fortolkes innenfor et bredere geopolitisk perspektiv. 31. januar er også datoen for åpningen av en utstilling med samme navn i Galleri Sverdrup. Utstillingen har, ifølge Wyller, tre hovedfokus; den geopolitiske situasjonen i verden i 1905, nasjonalismen som politisk og kulturell kraft bak unionsoppløsningen og den fredelige utgangen av unionskonflikten.

Den påfølgende dag er det planlagt et åpent møte som skal fokusere på Norges rolle som fredsbygger i et faglig perspektiv.
- Hvorfor er dette en del av den norske identiteten, er at av spørsmålene vi stiller, røper Wyller.

I regi av styringsgruppen skal det også holdes en forelesningsserie i løpet av høsten 2005 under tittelen Skråblikk på Norge, med fokus på ulike fagområders bidrag til utvikling av norsk selvstendighet og identitet.
- Det er viktig at universitetet er en sentral institusjon som skal fortolke både unionsoppløsningen i 2005 og videreføringen av selvstendigheten i vår egen tid, påpeker Wyller.

Nytt nettsted om UiO og hundreårsmarkeringen

Han trekker fram Humanioradagene i begynnelsen av mars og en foredragsserie i regi av historikermiljøet omkring Prosjekt 1905, som eksempler på andre store arrangementer i tilknytning til markeringen.

- Humanioradagene neste semester vil ha norsk-svenske relasjoner som sitt sentrum. Dessuten vil det ved de fleste fakulteter iverksettes spesielle arrangementer, seminarer og utstillinger. Den samlede informasjonen om alle planlagte og løpende tiltak finnes på det nyopprettede nettstedet Universitetet i Oslo og hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen, opplyser Wyller.

Styringsgruppen, som ble oppnevnt av rektor tidlig på vårparten i 2004, består av en sentral representant fra hvert fakultet. Grete K. Starheim ved Informasjonsavdelingen er sekretær for gruppen. Driften er forankret ved Det teologiske fakultet, hvor Line Adolfsen har det administrative ansvaret, og Susanne Anette Kjekshus Koch er ansvarlig for nettsidene.

Av Grethe Tidemann
Publisert 9. des. 2004 12:35 - Sist endret 10. des. 2008 16:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere