Arvid Hallén ny direktør for Forskningsrådet

Arvid Hallén er ansatt som administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hallén er 54 år gammel og har vært konstituert i stillingen siden 1. mai. - Det er en enormt inspirerende utfordring å få anledning til å lede Norges forskningsråd. Forskningsrådet er en nøkkelinstitusjon i det norske forskningssystemet og dermed for utviklingen av Norge som kunnskapssamfunn, sier den nye toppsjefen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

NY DIREKTØR: Arvid Hallén er ansatt som ny direktør for Norges forskningsråd.

Arvid Hallén har bred bakgrunn fra det norske forskningssystemet. I årene 1987 til 1995 var han instituttsjef for Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og deretter områdedirektør for kultur- og samfunnsforskning i Norges forskningsråd. Hallén er utdannet sosiolog. Han har bekledd en rekke styreverv i norsk og nordisk forskningssammenheng.

- Forskningsrådets disposisjoner er av største betydning både for utviklingen av kvaliteten i norsk forskning og for forskningens bidrag til nærings- og samfunnsliv. Våre disposisjoner må innenfor de politiske rammene vi er gitt, utformes i tett og tillitsfull dialog med forskningsaktørene selv, næringslivet og offentlig sektor, sier Hallén. Han ser mange utfordringer i norsk forskning.

- En helt sentral utfordring ligger i å utnytte forskningens bidrag til fornyelsesevnen i næringsliv og offentlig sektor. Vi er overbevist om at en klok innovasjonspolitikk har forskning og utvikling som et sentralt element, tror han.

- Arbeidet for å sikre både bredde og toppkvalitet i norsk forskning er også svært viktig. Kvalitetsreformen i universitets- og høgskolesektoren må også gjøres til en god forskningsreform. Her må vi forene initiativene fra fagmiljøene med sterkere strategisk ledelse på institusjonsnivå. Gjennomgangen av instituttsektoren føyer seg inn i dette bildet, understreker Hallén.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 2. des. 2004 09:52 - Sist endret 10. des. 2008 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere