Frykter spredning av masseødeleggelsesvåpen: PST ber UiO-ansatte være på vakt

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at studenter fra ikke-vestlige land sprer kunnskap om masseødeleggelsesvåpen til egne myndigheter eller til terrorgrupper. Et ark med femten mistenkelige trekk ved søknader fra utenlandske studenter og forskere er delt ut til ansatte på MN-fakultetet.

BEVISSTGJØRING: - Det er svært viktig at akademia ikke ubevisst bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen, sa Torgrim Moseby ved PST under et møte på Blindern nylig.
Foto: Trine Nickelsen

I flere år har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) drevet prosjektet "Operasjon Prevent". Formålet er å hindre at teknologi og kunnskap fra norske bedrifter og universiteter skal brukes til å utvikle og spre masseødeleggelsesvåpen. Den 21. juni arrangerte PST et møte for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ønsker dialog med akademia

- Spredning av masseødeleggelsesvåpen: kjernefysiske og radiologiske våpen, kjemiske og biologiske stridsmidler, er en trussel som fortjener langt større bevissthet hos alle grupper i samfunnet, poengterte politioverbetjent Torgrim Moseby, som leder PSTs kamp mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Han og kollega Kai Hopperstad holdt hver sine innlegg hvor de understreket ønsket om kontakt og dialog med vitenskapelige miljøer ved UiO. Dette gjelder først og fremst dem som forsker og underviser på felter som kan ha relevans for produksjon av slike våpen, som kjemi, biokjemi, biologi, informatikk, genetikk, matematikk, materialvitenskap.

Direktør Jan Grevstad ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet hadde også et innlegg under møtet, hvor han blant annet redegjorde for norsk eksportkontroll av strategiske varer, dvs. varer som direkte kan bidra til et lands militære evne.

- Kunnskap er også en eksportartikkel. Derfor må fokus nå rettes mot akademia. En ny dimensjon er at ikke-statlige aktører viser stor interesse for masseødeleggelsesvåpen, sa han, og viste til at det utvikles stadig mer sofistikerte oppkjøpsmetoder for å unngå eksportkontrollregimer.

- Voldsomme konsekvenser

- Det finnes ufattelig mange scenarier for hvordan ikke-statlige aktører vil kunne bruke masseødeleggelsesvåpnen, framholdt Torgrim Moseby.
- Kjernefysiske våpen i en terrorists hender kan få voldsomme konsekvenser.

Moseby viste til flere eksempler der det er dokumentert at land har sendt studenter til utlandet for å få kunnskaper til å utvikle atomvåpen og annen våpenteknologi.

- Det er svært viktig at akademia ikke ubevisst bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen, sa han.

I dag har ikke PST full oversikt over studenter ved norske universiteter som kommer fra land som ikke har ratifisert de internasjonale avtalene mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. Slik oversikt ønsker PST å få. Men også studenter fra andre land er PST interessert i, land hvor terrorgrupper opererer.

Mistenkelig student?

Deltakerne på møtet som PST hadde innkalt til, fikk utdelt et ark med 15 punkter med mistenkelige trekk ved søknader fra studenter og forskere fra ikke-vestlige land.

Momentene er, ifølge PST, ment som hjelp i vurderingen av om søknader til enkelte fag kan knyttes til forsøk på ulovlig tilegnelse av norsk kunnskap eller teknologi.

Blant faktorer som kan tyde på at søknaden bør undersøkes nærmere er:

- Søkerens arbeidsgiver eller annen institusjon som vedkommende er tilknyttet, er en organisasjon som er eller mistenkes for å være en aktør involvert i spredning av masseødeleggelsesvåpen.
- Søkerens arbeidsgiver eller annen institusjon som vedkommende er tilknyttet er ukjent for deg.
- Søknaden inneholder mangelfulle detaljer om søkerens nåværende eller tidligere arbeissted.
- Det er hull i søkerens CV.
- Søkeren er tilbakeholden med å gi klare svar på studierelaterte spørsmål.
- Søkeren virker lite villig til å informere om hva han eller hun planlegger å foreta seg etter at han/hun har gjennomført sine studier/sin forskningsperiode.
- Søkeren har tettere tilknytning til sitt lands ambassade enn vanlig.
- Søknaden er i seg selv uvanlig på en eller annen måte.
- Det er ukjent hvordan søkeren skal finansiere sitt opphold og sine studier/forskning.

- Ytterst følsomt

Blant tilhørerne under møtet, var professor Walter Lund, bestyrer ved Kjemisk institutt. Han satte spørsmålstegn ved om PST kan forvente at de vitenskapelige ansatte skal innrapportere egne studenter.

- Dette er et ytterst følsomt område, understreket han.
- Om vi skal være bekymret, tror jeg bekymringen først og fremst bør knyttes til lavere nivå. I prinsippet mener jeg at vi har god oversikt over våre studenter på mastergrads- og doktorgradsnivå. Vi jobber meget tett. Men over bachelor-studentene har vi mye mindre kontroll. For å utføre mange terrorhandlinger er det ikke særlig avansert kunnskap som skal til. En kan få stor effekt av lite sofistikerte metoder, påpekte Lund.

Av Trine Nickelsen
Publisert 22. juni 2004 13:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere