Flest forskertalenter ved UiO

Universitetet i Oslo (UiO) står fram som den institusjonen i landet som har flest fremragende, yngre forskere. Dette kommer fram i forbindelse med en ny tildelingsordning fra Norges forskningsråd. Av de 26 utpekte har hele 13 sin hovedtilknytning til UiO, mens en er delvis tilknyttet.

FORSKERTALENTER: Ni yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er tildelt forskningsstipend av Norges forskningsråd. (Arkivfoto).
Foto: Ståle Skogstad

Hele 217 søkere ble evaluert i forbindelse med Norges forskningsråds nye ordning for yngre, fremragende forskere (YFF). Ordningen gir de aller mest lovende, yngre forskerne en spesiell tildeling av forskningsmidler for å nå internasjonal toppklasse, og for å utvikle seg til gode forskningsledere.

UiO er institusjonen med suverent flest kandidater som ble funnet verdig til å delta i ordningen. Ni av disse 14 kandidatene er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet.

- Tildelingen er svært gledelig. Denne befester UiOs posisjon som et fremragende forskningsuniversitet, sier Knut Fægri, dekan ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet i en pressemelding.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet satser målrettet på dyktige forskere og forskningsmiljøer. Dette kommer blant annet til utrykk gjennom at fakultetet huser tre sentre for fremragende forskning: Physics of Geological Processes (PGP), Centre of Mathematics for Applications (CMA), og det nordiske forskningssenteret Centre for Ecological and Environmental Synthesis (CEES). Da de to førstnevnte sentrene ble opprettet på bakgrunn av miljøenes fremragende forskningsinnsats, tildelte fakultetet dem en ekstra professorstilling hver.

- Disse professorene vil nå motta støtte som yngre, fremragende forskere. Dette beviser at det gir uttelling å satse målrettet på kvalitet, sier Fægri.

En grundig, vitenskapelig vurdering ligger til grunn for hvem som får tildelt forskningsmidler som YFF. Søkerne ble vurdert av utenlandske fageksperter og av en spesiell vitenskapelig komité bestående av fremstående, utenlandske forskere.

De utpekte kandidatene, som alle er under 40 år, får inntil 1,4 - 2 millioner kroner per år i inntil fem år for å drive nyskapende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Dette er forskerne som inngår i YFF fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Øystein Elgarøy, førsteammanuensis - Institutt for teoretisk astrofysikk
Jøran Idar Moen, professor - Fysisk institutt
Atle Mysterud, forsker - Biologisk institutt
Yuri Podladchikov, professor - Physics of Geological Processes (Senter for fremragende forskning)
John Rognes, professor - Matematisk institutt
Trine Spedstad Tveter, professor - Fysisk institutt
Kenneth Hvistendal Karlsen, professor - Centre of Mathematics for Applications (Senter for fremragende forskning)

Dette er forskerne som inngår i YFF og er delvis tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Joakim Sundnes , post.dok. - Simula Resarch Laboratory
Øyvind Hammer, Postdoktorstipendiat - Paleontologisk museum.

Øvrige UiO-forskerne som inngår i YFF:

Ole A. Andreassen, seniorforsker - Det medisinske fakultet
Philippe Collas, forsker - Det medisinske fakultet
Anne Danielsen, doktogradsstipendiat - Institutt for musikk og teater
Kjetil Storesletten, professor - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneord: Forskning
Publisert 23. juni 2004 14:39 - Sist endret 10. des. 2008 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere