Clemet åpnet nytt senter for materialvitenskap

Den 2. juni åpnet utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet det nye Senter for materialvitenskap og nanoteknologi i Forskningsparken. Senteret har tatt mål av seg til å bli ledende i Norden innen sitt felt.

GLEDE: Dekan Knut Fægri og utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet gleder seg over det nye senteret i Forskningsparken.
Foto: Trine Nickelsen

UiO har hatt sitt Senter for materialvitenskap. Men etter en evaluering av senteret for den tid tilbake, ble det foreslått å opprette en ny og tettere organisert enhet. En slik enhet er nå realisert.

- Stor glede

- Det er en stor glede å bli invitert hit i dag når UiO nå etablerer en viktig koordinerende enhet for alle aktiviteter og all forskning innen materialvitenskap, mikro- og nanoteknologi. Fagfeltet vil få innflytelse på hele den tekniske sektoren i samfunnet. Norske forskere gjør fremragende forskning, sa ministeren, som uttrykte tilfredshet med at senteret har satt seg høye mål for sin forskningsaktivitet. - Jeg ønsker dere lykke til!

Gjester fra inn- og utland var invitert til åpningsseminaret. En rekke inviterte talere belyste ulike aspekter ved materialvitenskap og nanoteknologi og innflytelsen dette fagfeltet har på samfunnet. Ulike grupper innenfor det nyopprettede senteret presenterte sine forskningsfelt.

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er etablert som en enhet i grunnplanet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, uten tidsbegrensning. I vedtektene er det slått fast at senteret skal evalueres hvert femte år.

Senteret skal være fakultetets strategiske virkemiddel for koordinering av aktiviteten innen materialvitenskap, mikro- og nanoteknologi. Det skal ha ansvar for UiOs satsing innen funksjonelle materialer (FUNMAT) og for mikroteknologi ved MINA-laboratoriet (Mikro- og nanoteknologi-laboratoriet).

Emneord: Forskning, FUNMAT Av Trine Nickelsen
Publisert 4. juni 2004 09:26 - Sist endret 10. des. 2008 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere