- Biblioteket er i krise

Det kuttes i antall stillinger ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Innen noen fag har det ikke vært kjøpt inn nye bøker på flere år. Tidsskrifter sies opp. Samtidig har tallet på besøkende steget kraftig det siste året.

ALVORLIG SITUASJON: - Dette er ikke lenger holdbart, mener (fra venstre:) Bredo Berntsen, Signe Brandsæter, Hege Ringnes og Anne Eidsfeldt.
Foto: Trine Nickelsen

"Vi er svært bekymret for situasjonen. Norges største fagbibliotek kan ikke fungere tilfredsstillende med stadig større etterspørsel etter våre tjenester når det samtidig utsettes for nedbemanning og slett økonomi."

Slik konkluderer 24 av de fagansvarlige og fagreferentene ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap (HUMSAM). I sitt innlegg, som trykkes i dagens papirutgave av Uniforum, tegner de et nokså dystert bilde av situasjonen ved biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Trenger mer hjelp

- Den nye studiereformen krever at studentene på lavere grad i større grad enn tidligere skriver selvstendige oppgaver. De får utlevert en problemstilling og må finne fram litteratur selv. At det kommer flere til biblioteket, er gledelig. Men de som kommer, trenger mer hjelp og veiledning enn før. Når biblioteket stadig nedbemanner, går regnestykket ikke opp, konstaterer Anne Eidsfeldt som er fagreferent i historie.

Ved HUMSAM har antall utlån steget med drøyt 4200 på ett år. Og biblioteket har lånt inn mer enn 2700 flere bøker fra andre biblioteker i 2003 sammenliknet med 2002.

- Krisen ved HUMSAM har vært langvarig. Kvalitetsreformen forsterker problemene betydelig. Budsjettet for bokkjøp har i lengre tid vært altfor lavt. For eksempel har ikke sosiologi kjøpt inn bøker på to år, mens psykologi tidligere ikke har kunnet foreta bokinnkjøp på halvannet år, forteller førstebibliotekar og fagreferent i statsvitenskap, Bredo Berntsen.

På tiggerferd

Fagreferentene viser til at prisen på tidsskrifter øker med fra ti til tjue prosent i året.

- Vi har sett oss nødt til å si opp våre abonnementer på mange tidsskrifter. Men å kutte i antallet tidsskrifter er ikke nok til å redde bokbudsjettene. Flere fagansvarlige har vært på tiggerferd til kolleger på beslektede fag: Kan dere være så snill å overta våre abonnementer? forteller Hege Ringnes som er fagreferent i psykologi.

Fagreferentene frykter at manglende innkjøp av bøker på lengre sikt vil svekke samlingene.
- Det kan ta 10-15 år før en erkjenner at samlingen er svak. Og det er urealistisk å tro at det vil finnes så mye penger i framtiden at store hull i dag vil bli fylt i ettertid, mener Eidsfeldt.

- Kvalitetsreformen legger opp til stor grad av tverrfaglighet. Når det ikke kjøpes bøker i ett fag, rammer det mange flere enn tidligere, legger Signe Brandsæter til. Hun er fagreferent i medievitenskap.

- Rammer tilfeldig

Da Georg Sverdrups hus ble åpnet i 1999, ble det samtidig vedtatt en plan for nedbemanning. Nedbemanningen skjer gjennom naturlig avgang.

- De som gå av med pensjon, blir ikke erstattet. På denne måten rammes fagene vilkårlig. Samfunnsgeografi, sosiologi og tysk er blant de fagene som ikke har hatt fagreferent på over ett år, forteller Brandsæter.

- Universitetsledelsen har klare ambisjoner i forhold til Kvalitetsreformen. Disse ambisjonene har ikke fått konsekvenser for universitetets viktige serviceorgan, HUMSAM, mener fagreferentene.

Uniforum har vært i kontakt med biblioteksdirektør Jan Erik Røed. Han ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

Emneord: Georg Sverdrups hus Av Trine Nickelsen
Publisert 22. apr. 2004 14:21 - Sist endret 10. des. 2008 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere