Vil ha mer åpenhet om forskningspenger

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

I fjor ble det avdekket en tvilsom praktisering av habilitetsreglene i Forskningsrådet. Personer kunne sitte i et bevilgende organ i Forskningsrådet og behandle søknader fra konkurrenter om midler fra en begrenset pott som de selv samtidig var søkere til. Dette er bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt.

Forskningsrådet fordeler over 4 milliarder kroner i året til forskning, og får mellom 4.000 og 5.000 søknader. 70-80
prosent av dem blir avslått.

Feil praksis

Etter avsløringene om habilitetsbrudd innførte Forskningsrådet nye og strenge habilitetsregler som gikk lenger enn kravene i forvaltningsloven. Utvalget mener disse kan mykes opp.

Eivind Smith påpeker at reglene om habilitet er gode nok, men at Forskningsrådets praksis ikke har vært det. Den har i noen tilfeller vært i strid med forvaltningsloven. Derfor foreslår utvalget ikke at det innføres mer firkantede regler, men vil innskjerpe praktiseringen av dem.

Utvalget foreslår at Forskningsrådet skal innføre et skarpere skille mellom utforming av retningslinjer og ren søknadsbehandling. I dag er det ofte de samme personene som utformer retningslinjene og siden søker om midler og behandler andres søknader. Nettverket kan bli for tett, mener Eivind Smith.

Åpenhet

Han tar til orde for større åpenhet om hvilke personer som deltar i vurderingen av en søknad, også eksterne sakkyndige. Alle forhold som kan skape inhabilitet skal på bordet. Utvalget ber Forskningsrådet vurdere kortere funksjonstid for styrerepresentanter, økt bruk av vararepresentanter når det er tvil om habilitet, og økt bruk av utenlandske fagfolk. Personer som stadig vil bli inhabile, bør ikke benyttes.

Forskningsrådet skal diskutere utvalgets rapport på hovedstyremøtet i mars. Hambro er åpen for å gjennomføre mange av forslagene. Han er blant annet enig i at søkerne i større grad må få vite hvilke eksperter som deltar i søknadsbehandlingen, melder ntb.

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk
Publisert 13. feb. 2004 16:17 - Sist endret 10. des. 2008 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere