UiO avviser strålefare

-Strålekilden som ble oppdaget på Institutt for geofag, ble registrert i et aktivt kartleggingsarbeid for miljø og sikkerhet som pågår på Universitetet i Oslo, opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem. - Vi har ingen grunn til å tro at dette har påført personer helseskader, sier hun.

- Vi har de siste årene gjennomgått mye risikobelagt materiale og instrumenter som befinner seg i forskningsmiljøer. Det er nettopp for å oppfylle forskriftene vi gjennomfører dette arbeidet, sier universitetsdirektøren i en pressemelding.

Nøytronmeteret ved Institutt for geofag som har vært omtalt i mediene, ble levert til Institutt for energiteknikk på Kjeller til oppbevaring og destruksjon 19. november 2003. Da hadde det stått på et lager der bare autoriserte personer har hatt adgang. Det var kartleggingen som fastslo at instrumentet ikke var lagret forskriftsmessig. Det har ikke stått i et eget rom, vært tilfredsstillende merket og rapportert på. Derfor ble det sendt til Kjeller.

Fagfolk ved UiO som har vurdert strålingsfaren, sier at ved normal bruk tilsvarer det stråling lik den man er utsatt for under en flytur over Atlanteren. Det blir vurdert som ufarlig. Strålingen rundt instrumentet er neglisjerbar i en radius av 0,2 m når det sitter inne i en "pvc-klump" som er skjermet av voksplater. Og slik er det lagret. Når kilden er ubeskyttet i luft, er strålingen uten betydning i en radius på 2 meter. Instrumentet er blitt brukt av forskere til fuktighetsmålinger i jord. Det blir benyttet ved at man har et stålrør som settes ned i bakken til ulik dybde. Pvc-klumpen settes over rørenden i bakkenivå, og instrumentet senkes ned for målinger i bakken.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som har mye av det risikobelagte utstyret, skal gå gjennom rutinene på nytt og innskjerpe de som allerede er i anvendelse. Denne saken var den siste på en liste av kritiske punkter som HMS-seksjonen ved UiO var i ferd med å kvittere ut.

- Vi har ingen grunn til å tro at dette har påført personer helseskader. De som har brukt instrumentet, har vært kjent med hvordan det virker og de sikkerhetsregler som følger med, avslutter Harlem.

Emneord: Arbeidsmiljø
Publisert 16. jan. 2004 13:20 - Sist endret 10. des. 2008 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere