Januar - Side 2

Publisert 9. jan. 2004 15:04

Universitetet i Oslo er i ferd med å utvikle et belønningssystem for forskningsformidling. Et slikt system finnes knapt noe annet sted i Norden.

Publisert 8. jan. 2004 15:18

Universiteta i Bergen, Oslo og Trondheim saksøkjer dataselskapet IBM for 46 millionar kroner. 19. januar møter universiteta IBM i Follo tingrett. Årsaka til søksmålet er at løns- og personalsystemet som selskapet skulle levera hadde store feil og manglar, og difor blei avtalen heva i 2001.

Publisert 7. jan. 2004 18:55

- Eg vil ikkje ha rektor som leiar av Universitetsstyret, men eg vil framleis ha ein vald rektor. Det sa ekstern representant i Universitetsstyret, Hilde Haugsgjerd under allmøtet om innstillinga frå Ryssdal-utvalet onsdag 7. januar.

Publisert 7. jan. 2004 10:45

- Me vil oppmoda både rektor og Universitetsstyret til å setja i gang eit større forskingsprosjekt om Noregs og UiOs rolle i krig og i fredsarbeid. Det seier Rolf Solvang i Fredsinitiativet på Blindern. - Eg kjem ikkje til å ta eit slikt initiativ, men forskarar og studentar må gjerne gjera det, seier rektor Arild Underdal.

Publisert 6. jan. 2004 17:51

- Medisin og HF-fakultet vil ha rektor ut av styret
- Rektor bør veljast av heile universitetssamfunnet
- Universiteta bør vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter
- Inga gruppe må ha fleirtal i styret
- Gratisprinsippet må stå fast

Publisert 5. jan. 2004 17:24

Rundt fire tusen lærere fra hele østlandsområdet besøkte Universitetet i Oslo under Faglig-pedagogisk dag 2004. Hele 170 forelesninger stod på programmet, og Kjøkkenkjemi på oldemors tid var et av temaene.