Nyheter fra 2003 - Side 9

Publisert 13. apr. 2003 15:06

For vel to år siden døde zoologen Arne Semb-Johansson, drøyt 81 år gammel. Nylig ble han hedret med et relieff støpt i bronse.

Publisert 8. apr. 2003 18:49

Senter for fremragende forskning, Physics of Geological Processes (PGP), flytter snart inn i nyoppussede lokaler i fjerde etasje i Fysikkbygningen. Professor Eirik Grude Flekkøy og professor Knut Jørgen Måløy representerer gruppen Avanserte materialer og komplekse systemer ved Fysisk institutt som skal ut av lokalene. - Vi har ikke noe imot å flytte, men vi er rystet over at vi må bruke tid og energi på å slåss for det vi mener burde være elementære arbeidsbetingelser, hevder de.

Publisert 6. apr. 2003 20:05

Søndag 6. april inviterte Zoologisk museum på Tøyen små og store til eggende opplevelser før påske. På programmet stod både eggutstilling, eggdans, eggleker og dekorasjon av egg etter eldgammel østeuropeisk teknikk.

Publisert 4. apr. 2003 14:51

- Det bør setjast i gang ein dialog mellom Den europeisk/amerikanske sivilisasjonen og Den islamske sivilisasjonen på same måte som Konferansen om tryggleik og samarbeid i Europa (KSSE) frå 1975. Den skapte eit klima for samarbeid mellom dei kommunistiske og ikkje-kommunistiske landa som enda med at Den kalde krigen tok slutt. Det foreslår seniorforskar Asbjørn Eide ved Nasjonalt senter for menneskerettar, UiO.

Publisert 3. apr. 2003 14:34

Øverste direktør ved Universitetet i Oslo har ikke for vane å gi personlige intervjuer. Han holder seg helst til sak. Men da Uniforum ba Sjefen ut på lunsj, var det ikke nei i hans munn.

Publisert 3. apr. 2003 10:43

- Universitetsdirektøren bryt Hovudavtalen for partane i arbeidslivet. Retten til medverknad som dei tilsette har i viktige avgjerder, blir ikkje fylgd. Det meiner dei tre største fagforeiningane ved UiO, NTL, 2fo og Forskarforbundet som i dag publiserer eit ope brev til Universitetsdirektøren i Uniforum. - Eg kjenner meg ikkje igjen i denne situasjonsskildringa, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 3. apr. 2003 10:23

Vinneren av Abelprisen 2003 er matematikeren Jean-Pierre Serre (77). Det offentliggjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Inger Moen, torsdag 3. april.

Publisert 2. apr. 2003 15:15

Vinneren av den aller første Abelprisen offentliggjøres torsdag 3. april 2003 kl. 12.05 i lokalene til Det norske Videnskapsakademi i Drammensveien 78.

Publisert 1. apr. 2003 18:36

Alle fagmiljø ved UiO kan no søkja om 2,1 millionar kroner til utvikling av fleksible læringsformer. - Kvalitetsreforma kan berre bli vellykka om enda fleire fagmiljø tar i bruk desse metodane, slår teamleiar for fleksibel læring Edvin Bach-Gansmo fast.

Publisert 1. apr. 2003 16:18

Det blei berre levert inn to bidrag frå UiO til første faste av idékonkurransen Venture Cup. Samtidig slo NTNU til med over 30 bidrag. I 2001 var det 11 bidrag frå UiO.

Publisert 27. mars 2003 17:13

-Det er under ingen omstendighet aktuelt å omdanne utdanningsinstitusjonene til aksjeselskaper. Utredningsarbeidet som nå pågår om tilknytningsformen for disse institusjonene, er en ren oppfølging av Kvalitetsreformen.

Publisert 20. mars 2003 09:49

En 45 sekunders reklamefilm skal lokke unge mennesker til Universitetet i Oslo. Det rapporteres om humring og latter fra kinosalene i disse dager.

Publisert 20. mars 2003 09:24

Mer enn 500 søknader på ti vitenskapelige stillinger har strømmet til UiOs Senter for fremragende forskning Physics of Geological Processes. - Vi drukner i søknader fra hele verden. Men foreløpig har vi ingen steder å plassere våre nytilsatte, forteller professor Bjørn Jamtveit.

Publisert 19. mars 2003 09:50

Alle vitskaplege artiklar med fagfellevurdering som er publiserte i eit vitskapleg tidsskrift skal telja med i den nye modellen for registrering av publisering ved UiO. Frå 2004 kan 100 millionar kroner av UiOs budsjett fordelast etter denne modellen, som publiseringsutvalet ved UiO foreslår. Verken formidling eller patentering vil bli inkludert.

Publisert 18. mars 2003 13:15

Servicen ved UiO fungerer ganske bra, viser en telefonrunde Uniforum har foretatt. Men omkalfatringen av studieopplegget i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen til høsten er en utfordring for studieinformatørene. Da er det greit å kunne henvise til informasjon som er tilgjengelig på Internett. Det forutsetter imidlertid at man svarer på e-post og sjekker at alle pekere fungerer.

Publisert 18. mars 2003 10:52

Endelig smelter den, snøen som kom den nest siste helgen i oktober og ble liggende. Ved Universitetet i Oslo er det Parkavdelingen som har hovedansvaret for å fjerne snø og is, og i år har ansvaret vært ekstra tyngende, bokstavelig talt. - Jeg kan ikke huske at vi har hatt så mye snø siden jeg begynte i Parkavdelingen for 25 år siden, sier Jan Solberg.

Publisert 18. mars 2003 10:14

I Norge er det i dag mellom 60 000 og 70 000 mennesker som lider av Aalzheimers sykdom. Andelen personer som lider av sykdommen er økende, fordi andelen eldre i samfunnet øker. Dette gir både helsemessige, sosiale og økonomiske utfordringer. Forsker Jannike Mørch Andersen presenterer i en avhandling funn som kan gi grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder for alzheimer i framtiden.