Nyheter fra 2003 - Side 7

Publisert 18. juni 2003 12:06

Prisen for godt læringsmiljø 2003 går til Prosjektforum: Organisasjons- og ledelsesstudier.
- Studentene blir utsatt for ekstrem læring ved "gjøring". De dyktiggjøres til å ta seg fram selv. Vi kan se hvordan de vokser.

Publisert 18. juni 2003 11:11

I sitt møte 10. juni vedtok Universitetsstyret med knappest mulig flertall å dele Biologisk institutt. - Lite framtidsrettet, mener styremedlem og biologiprofessor Kristian Gundersen.

Publisert 18. juni 2003 11:08

Bare 2-3 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo har innvandrerbakgrunn. UiO ønsker seg flere - og satte nylig i gang et toårig prøveprosjekt som skal sørge for bedre rekruttering og oppfølging.

Publisert 18. juni 2003 10:59

Har du valget mellom å forske og administrere? Da bør du velge det første, i hvert fall hvis du er opptatt av lønn. En fersk rapport viser at vitenskapelig ansatte får stadig større forsprang på ansatte i administrative stillinger.

Publisert 18. juni 2003 09:09

- Kristeleg Folkeparti har klart å halda på kjerneveljarane sine på rundt 10 prosent trass i at lekmannskristendomen har endra seg mykje sidan teologiprofessor Ole Hallesbys namn var synonymt med lekmannsrørsla.

Publisert 12. juni 2003 14:49

Fagforeiningane har brote forhandlingane med UiO-leiinga om ein ny omstillingsavtale. - Det er leit at ikkje universitetet kan gå med på ein intensjon om ikkje å bruka oppseiingar under omstilling, seier fagforeiningsrepresentantane til Uniforum. - Arbeidsgjevar kan ikkje støtta ei formulering som kan tolkast som ein "garanti" mot oppseiing, seier assisterande personaldirektør Erik Gulbrandsen.

Publisert 11. juni 2003 17:04

SINTEF utset den planlagde innflyttinga i Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen med enda ei veke. Det opplyser prosjektdirektør Anders Haneborg til Uniforum. Etter store vibrasjonsproblem i dei garantert vibrasjonsfrie laboratoria, blei den planlagde opninga i januar utsett med eit halvt år. Dårleg brannsikring er årsaka til at forskarar frå UiO og SINTEF ikkje kan flytta inn etter planen torsdag 12. juni.

Publisert 11. juni 2003 15:52

Nå er han ferdig - Tor Saglie. Klokka 14 onsdag 11. juni spiste han kake med sine nærmeste medarbeidere i 9. etasje i Administrasjonsbygningen. Klokka 15 forlot han bygningen for siste gang som universitetsdirektør.

Publisert 11. juni 2003 11:26

No vil det løna seg også økonomisk for ein forskar å få ein artikkel publisert i eit vitskapleg tidsskrift. Styret vedtok tysdag 10. juni å innføra ein finansieringskomponent med grunnlag i publisering i vitskaplege publikasjonar. I første omgang vil mellom 10 og 15 millionar kroner bli løyvde til formålet frå neste år.

Publisert 11. juni 2003 11:11

Også i framtida blir det todelt leiing på institusjonsnivå ved UiO. Det er klart etter at Universitetsstyret tysdag 10. juni vedtok Universitetsdirektørens framlegg om at det framleis skal vera ei administrativ og ei politisk valt linje i universitetsleiinga.

Publisert 10. juni 2003 15:10

Universitetets forskningspris på 250 000 kroner går i år til professor Jan Terje Lifjeld ved Zoologisk museum ved Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage på Tøyen. Formidlingsprisen, som også er på 250 000 kroner, går til førsteamanuensis Michael Baziljevich ved Fysisk institutt, mens Prisen for godt læringsmiljø går til Prosjektforum ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur . Det vedtok Universitetsstyret tirsdag 10. juni. Alle prisene blir utdelt på Universitetets årsfest 2. september.

Publisert 6. juni 2003 14:39

Universitetssdirektør Tor Saglie vil halda fram med todelt leiing på institusjonsnivå ved UiO. Det vil seia at det framleis vil vera ei administrativ og ei politisk valt linje i universitetsleiinga. Det går fram av avgjerdsnotatet som universitetsdirektøren legg fram for Universitetsstyret 10. juni.

Publisert 5. juni 2003 13:38

NTNU-studentane Endre Kvalheim og Anders Ytterland vann førstepremien på 250 000 kroner i Venture Cup 2003 med eit utaskjers oppdrettsanlegg. Anlegga som dei har utvikla skal bli meir effektive, meir automatiserte og større enn eksisterande anlegg. Førstepremien blei overrekt onsdag 4. juni.

Publisert 4. juni 2003 15:43

Professor Morten Dæhlen ved MN-fakultetet og Simula-senteret er oppnemnt av rektor til leiar for interimsstyret for det planlagde nyskapingsselskapetTechnology Transfer Office ved UiO (UiO TTO).

Publisert 3. juni 2003 16:26

Ein fullsett Universitetets Aula hylla Abelprisvinnar Jean-Pierre Serre då han fekk utdelt prisen på seks millionar kroner av kong Harald V. tysdag 3. juni. -Tusen takk, kvitterte han på norsk i takketalen sin.

Publisert 2. juni 2003 14:21

Dei tre største fagforeiningane ved UiO vil halda fast på ordninga med ei todelt leiing både på institutta, fakulteta og i universitetsleiinga. Studentparlamentet går derimot inn for å slå den faglege og administrative linja saman og la dei administrativt tilsette bli lagde under den faglege leiaren. Dette går fram av høyringsfråsegnene om styring og leiing ved UiO.

Publisert 28. mai 2003 16:21

På slutten av sitt liv skrev den danske atomfysikeren Niels Bohr flere brev til sin tyske kollega og tidligere elev, Werner Heisenberg, om et hemmelig møte i 1941 mellom de to. Brevene ble aldri sendt, forteller Finn Aaserud, daglig leder av Niels Bohr Arkivet i København.

Publisert 21. mai 2003 15:44

- NORAD og dei andre vestlege bistandsorganisasjonane må finansiera behandling av HIV/AIDS-pasientar i Afrika i tillegg til haldningskampanjar. Det slår forskaren Peris Jones fast i ein artikkel han har skrive for Norsk senter for menneskerettar, UiO. Utanriksdepartementet avviser kritikken.

Publisert 21. mai 2003 11:44

Visste du at stipendiater og postdocer utgjør halvparten av alle vitenskapelig ansatte ved UiO? Nå har stipendiatene fått sin egen interesseforening.

Publisert 21. mai 2003 10:53

Hadde du regnet med lønnsutbetaling i juni måned? Glem det! Ved UiO utbetales ikke lønn neste måned. Til gjengjeld får du feriepenger.