Nyheter fra 2003 - Side 5

Publisert 17. sep. 2003 10:26

Studie- og forskningsdirektør Toril Johansson synes det er naturlig at UiO satser på et sentralt alumniprogram i forlengelsen av Kvalitetsreformen. USIT skal utvikle en databaseløsning, men er usikker på hva UiO egentlig ønsker.

Publisert 5. sep. 2003 16:52

Ny struktur for styring og leiing, vurdering av seremoniane ved UiO og krav om betaling frå privatistar er stikkord for Universitetsstyrets møte i Baroniet Rosendal måndag 8. september kl. 9.

Publisert 4. sep. 2003 14:19

Studentbiblioteket på HF åpnet 12. august etter en ansiktsløftning av det heller kraftige slaget. - Før sovnet folk på lesesalen. Det gjør de ikke lenger, konstaterer hovedbibliotekar, Ellen Røer Ellefsen.

Publisert 4. sep. 2003 13:52

- Jo takk. Hvilepulsen er stabil og helt fin, den. Bedyrer mannen som nylig ledet norgeshistoriens største samfunnsvitenskapelige maratonløp over målstreken. Men han innser at det ikke er over med dette.

Publisert 3. sep. 2003 11:09

- En kjent britisk historieprofessor sa nylig i et intervju at for folk flest er uinteressante tider - perioder der det ikke skjer stort av betydning - som regel de beste tidene. Hvis vi gjør den betraktningen gjeldende også for universitetssamfunnet, skulle det nå stå miserabelt til med de fleste av oss.

Publisert 3. sep. 2003 11:09

Det blir utstilling av forsking i 28 forskjellige bodar under Forskingstorget på Universitetsplassen 19. og 20. september. - Det er ny rekord, fortel prosjektleiar Julie Øybø i Informasjonsavdelinga, UiO.

Publisert 3. sep. 2003 10:56

UiO-studentane Rafael Rodríguez og Willy Trampe gjekk rundt med det same ynsket. Dei ville gjerne gi ut ei bok på spansk i Noreg. Saman med tre andre latinamerikanarar har dei no gitt ut boka "Pedazos de hielo: Antología en la distancia"eller på norsk "Isbitar: Samling på avstand".

Publisert 2. sep. 2003 18:23

Riksrevisjonen har ikke godkjent universitetets regnskaper for 2002. Årsaken til dette er ifølge Riksrevisjonen usikkerhet rundt viktige poster i regnskapet og store svakheter i den interne kontrollen av lønnsutbetalinger og innkjøp. - Vi har sett at rutinene for lønns- og innkjøpsområdene er svake, men vi har ikke avdekket vesentlige beløpsmessige feil, opplyser ekspedisjonssjef Svein Gunvaldsen i Riksrevisjonen.

Publisert 2. sep. 2003 17:17

Bibliotek for humaniora og samfunnsfag i Georg Sverdrups hus stengjer dørene for publikum frå onsdag 3. september og fram til 1. oktober. Årsaka er faren for at fleire takplater vil falla ned over lesesalsplassane. - Me håpar det likevel skal bli mogleg å låna ut bøker, seier overbibliotekar Randi Rønningen. Undervisningsromma auditoria, foajeen og kafeane i Georg Sverdrups hus vil framleis vera opne.

Publisert 2. sep. 2003 13:39

- 11. september bør bli felles internasjonal minnedag for alle offera for statsterror og terrorisme. Det foreslår pensjonert professor i psykiatri, Nils Johan Lavik ved Universitetet i Oslo overfor Uniforum.

Publisert 2. sep. 2003 09:17

- Hvor mye av vår rikdom skal vi gi fra oss til de sultende i fremmede land? spør mange borgere i det rike Vesten. Denne måten å forstå verdens fattigdomsproblem på er en alvorlig moralsk feilslutning, og en kostbar sådan for de fattige, sier filosofiprofessor Thomas Pogge fra Colombia University i New York.

Publisert 1. sep. 2003 10:35

- Fagforeiningane seier nei til at dekanane skal overta all makt ved fakulteta. Sidan dekanane no skal rapportera direkte til rektor, er fakultetsstyret sett på sidelinja, går det fram av ei felles fråsegn frå Forskarforbundet, NTL og 2FO ved UiO. Rektor Arild Underdal er ikkje einig.

Publisert 26. aug. 2003 17:11

- Folkestyret er dramatisk svekket på alle nivåer og i alle ledd. Slik konkluderte leder for Makt- og demokratiutredningen, Øyvind Østerud, under sluttkonferansen i går.

Publisert 26. aug. 2003 13:08

Medisinprofessor Terje Lømo er internasjonalt berømt for å ha oppdaga Langtidspotensiering(LTP) i hjernen. - Kort fortalt kan ein seia at mykje av det du opplever, ser og høyrer, kan du vekkja opp igjen seinare fordi det finst eit spor av denne opplevinga i hjernen. Dette sporet ligg sannsynlegvis i kontaktpunkta /synapsane mellom nervecellene i hjernen, trur Lømo. Oppdaginga er årsaka til han er tildelt Anders Jahres medisinske pris på 1 million kroner.

Publisert 26. aug. 2003 09:40

Arbeidernes kommunistparti (AKP) trekker trusselen om å gå til rettssak mot professor Bernt Hagtvet, melder NTB. - AKP går ikke til rettssak. Men Hagtvet er ikke rakrygget nok til å beklage at han har spredd disse grove og usanne påstandene, uttaler AKP-leder Jorun Gulbrandsen i en pressemelding.

Publisert 22. aug. 2003 14:08

- UiO kunne ha unngått virusangrep om fakultet og institutt hadde fylgd rådet vårt om å tetta igjen sikringshol og oppgradera sikringa på maskinene sine. Difor er me svært skuffa, seier fungerande IT-direktør Lars Oftedal til Uniforum.

Publisert 20. aug. 2003 17:25

Ryssdal-utvalet har bestemt seg for å utsetja framlegginga av ei utgreiing om ny universitetslov frå fredag 29. august til tysdag 23. september. Det opplyser utvalsmedlem Arne Benjaminsen til Uniforum.

Publisert 15. aug. 2003 14:48

Da årets utdanningssøkerne skulle bestemme seg for hva de ville studere, var det personlig interesse for faget som avgjorde. Da de skulle bestemme seg for hvor de ønsket å studere, var det faglig kvalitet som veide tyngst.