Nyheter fra 2003 - Side 10

Publisert 18. mars 2003 09:35

Et felles innføringskurs, seminarer på kveldstid og sosiale arrangementer skal bidra til å bygge opp samhold og fellesskap mellom studentene på Lektor- og adjunktutdanningen .

Publisert 17. mars 2003 12:43

- Tverrfagligheten er det som særpreger fagområdet og fagplanen. De interessante problemstillingene oppstår i møtet mellom fagene, og studieprogrammene gir oss mulighet til å organisere dette på en mer naturlig måte, sier Jan Tore Lønning, professor i datalingvistikk og leder for programstyret for masterprogrammet IT, språk, logikk og psykologi .

Publisert 14. mars 2003 10:22

Studenten skal studerast, analyserast, observerast og bli sett under lupa under Humanioradagane 2003. - Kvalitetsreforma gjer at studenten på nytt er i støypeskeia, seier Jan Eivind Myhre som leiar humaniorakomiteen ved HF-fakultetet.

Publisert 13. mars 2003 14:09

- Både rektor Arild Underdal og eg har ei felles "obskur" fortid i same parti. I dag vil ekte verdikonservatisme vera å oppretthalda universiteta som akademiske institusjonar. Den beste måten å gjera det på er å lata dei halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter. Det sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt på eit møte i regi av Forskarforbundet onsdag 12. mars.

Publisert 13. mars 2003 09:35

"Snørydding og strøing på offentlige veier og fortau i vinter har vært svært mangelfull og medført store problemer med framkommelighet for studenter, ansatte og besøkende ved universitetsområdet på Blindern og Gaustadbekkdalen. De ulempene og risiko for ulykker dette fører til for områdets nær 40 000 daglig besøkende, er uakseptabel," skriver universitetsledelsen i et brev til Samferdselsetaten, undertegnet av universitetsdirektør Tor Saglie og teknisk direktør Tore Christoffersen.

Publisert 11. mars 2003 09:49

- Vi måtte argumentere litt for å få lov til å kalle programmet Materialer og energi for fremtiden , sier Svein Stølen. - Alle masterprogrammene er jo i prinsippet for fremtiden.

Publisert 11. mars 2003 09:18

I et notat til universitetsstyret stiller de tre største tjenestemannsorganisasjonene ved UiO, NTL, 2fO og Forskerforbundet , seg positive til en styrkning av universitetets evne til beslutninger og handling.

Publisert 7. mars 2003 12:20

Det startet med et seminar for to uker siden: grundige analyser av Irak-spørsmålet framført av statsvitere ved UiO. Da var det ingen som tenkte på bok. Likefullt: tirsdag 11. mars er boka et faktum: "Spillet om Irak".

Publisert 6. mars 2003 16:10

Bør Universitetet i Oslo bli et statseid aksjeselskap på linje med Posten og NSB? Nei, lyder det unisont fra tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. Nå varsler de at kampen mot særlovsselskap er begynt.

Publisert 5. mars 2003 12:49

Torsdag 6. mars publiserer Det Norske Samlaget og UiO det fjerde bindet av Norsk Ordbok. Det er åtte år sidan førre bind blei publisert, men berre to år til femte bind i serien skal vera klart. - Det vil seia at me skal bli fire gonger meir effektive enn me var, seier direktør Kristin Bakken.

Publisert 3. mars 2003 16:41

Kong Olav V's kreftforskningspris blir mandag tildelt professor Sjur Olsnes ved Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet. Prisen, som er på 500.000 kroner, vil bli utdelt av dronning Sonja under et arrangement i forbindelse med Kreftdagen i Konserthuset mandag kveld. Kong Olav V's kreftforskningspris regnes som den gjeveste en kreftforsker kan få, melder NTB.

Publisert 28. feb. 2003 13:27

Har ein struts noko til felles med dameundertøy? Er Radiator rex berre ein varmekjær dinosaur? Og kva er det som gjer ein krokodille til ein krokodille? Det spør kunstnaren Eric Langert som no stiller ut fantasidyra sine i Zoologisk museum.

Publisert 27. feb. 2003 08:59

I den boklege storstova på Blindern har 23 dikt frå samtida tatt spranget frå tussmørket mellom stive permar og ut i lyse dagen - og opp på kvite veggar.

Publisert 26. feb. 2003 11:49

Tøyen hovedgård skal restaurerast for 10 millionar kroner. Praktbygningen frå 1700-talet kan i framtida bli sete for representasjonar i UiOs regi. - Me håpar bygningen skal bli like flott som Baroniet Rosendal, seier overarkitekt Synnøve Haugen i Teknisk avdeling.

Publisert 25. feb. 2003 11:07

Studentar ved masterstudiet i internasjonal helse organiserer ein internasjonal studentkonferanse om offentleg helse i Oslo 15. og 16. mai. I fjor deltok 100 studentar frå 29 universitet over heile verda på den aller første studentkonferansen.

Publisert 21. feb. 2003 10:05

Blant sakene som skal opp i Universitetsstyrets møte førstkommende tirsdag, er spørsmålet om endring av styrings-og ledelsesfunksjonene ved UiO. Et høringsnotat som diskuterer ulike modeller, skal legges fram for styret.

Publisert 19. feb. 2003 15:32

For aller første gong er det publisert ei lærebok i internasjonale menneskerettar på mandarin for jusstudentar i Kina. Boka er gitt ut av Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar i samarbeid med China University of Political Science and Law og the China Foreign Affairs University . Det norske Utanriksdepartementet har finansiert utgjevinga.

Publisert 17. feb. 2003 14:56

Hva skal jeg bli? Hvor får jeg den beste utdanningen? I 1991 ble den første utdanningsmessen arrangert på Sjølyst i Oslo. I år deltar Universitetet i Oslo på ni større messer rundt omkring i Norge. Uniforum var med da universitetet profilerte sine studier i Stavanger.

Publisert 14. feb. 2003 11:26

Hva gjør man når man ikke ser snøen for bare trær? Dagrun Vikhamar fra Geografisk institutt ved UiO har utviklet en metode som gjør det mulig å beregne snødekning i skogsområder ved hjelp av satellittbilder. Dette kan bidra til en mer forutsigbar strømproduksjon.

Publisert 13. feb. 2003 11:02

I slutten av januar sendte åtte avdelingsbestyrere og én senterleder ved Biologisk institutt et brev til ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, hvor de protesterer mot at instituttet deles.