Fra Økokrim til UiO

Rune Erlend Fløisbonn (53) er ny leder for Seksjon for forskningsadministrasjon og næringslivskontakt (SFN) ved UiO.

Det var den 1. september at Fløisbonn begynte i stillingen som leder for SFN, seksjonen som sorterer inn under Studie- og forskningsadministrativ avdeling. Seksjonen er en sammenslåing av tidligere seksjoner SEFA (Seksjon for forskningsadministasjon) og SAK (Seksjon for avtaler og næringslivskontakt).

- SFNs hovedoppgave blir å bistå fakultetene og universitetets ledelse for å løfte universiteet som et forskningsuniversitet og yte service ovenfor fakulteter, institutter, sentre og museer i forbindelse med forskning, nyskapning og eksternt finansiert virksomhet.

Fløisbonn kommer fra Økokrim hvor han ledet oppbyggingen av et nasjonalt datakrimsenter. Etter sigende er det bare FBI som har bedre utstyr og større kompetanse enn det Økokrim disponerer i sitt nye datakrimsenter.

Fløisbonn er ingen nykomling på universitetssektoren: mer enn 15 år har han bak seg i ulike stillinger. Han har vært IT-direktør i tre år og fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i seks år. Fløisbonn er en av tungvekterne innen telematikk-forskning i Norge. I flere år var han forsker ved kjellerinstituttene innen datakommunikasjon og ledet utviklingen av universitetsstudiene på Kjeller i nært samarbeid med Mat-Nat fakultetet.

- Hvorfor kom du tilbake til UiO?

- Jeg har alltid vært opptatt av forskning og undervisning. Jeg har et sterkt ønske om å få være med på å utvikle universitetet som et forskningsuniversitet på høyde med de beste i Europa. Som leder for den nye seksjonen, vil jeg arbeide for at forskningens betingelser ved UiO skal bli enda bedre, og at UiO skal fremstå som en nasjonal drivkraft i kunnskapsutviklingen.

Emneord: Forskning Av Trine Nickelsen
Publisert 18. sep. 2003 15:42 - Sist endret 10. des. 2008 15:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere