7,5 millioner til statsvitenskap

Et nytt tysk-norsk stipendprogram i statsvitenskap skal lokke flere norske studenter og forskere til universiteter og forskningsinstitusjoner i Tyskland. Stipendprogrammet, som finansieres av det tyske Ruhrgas AG , har fått rundt 7,5 millioner kroner til rådighet fram til 2007.

Nytt stipendprogram: Dr. Christoph Bertram var hovedinnleder på et seminar i forbindelse med det nye stipendprogrammet. Cathrine Brekka fikk støtte til feltarbeid i Berlin.
Foto: Ola Sæther

Ruhrgas AG finansierer stipendprogrammer innenfor jus og økonomi og inntil for kort tid siden også innenfor historie. Mandag 22. september arrangerte Norges forskningsråd og Institutt for statsvitenskap et kick-off seminar for et nytt Ruhrgas-program i statsvitenskap. Hovedinnleder på seminaret var Dr. Christoph Bertram, direktør for restisjetunge Stiftung Wissenschaft und Politik(SWP) i Berlin. .

- Programmet er en logisk følge av de eksisterende Ruhrgas-programmene som er en stor suksess, sier Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved UiO og programstyrer for det nye stipendprogrammet.

Haaland Matlary er svært fornøyd med at statsvitenskap nå er tatt med i ordningen. - Statsvitenskap er et stort fag både i Norge og Tyskland. De nordiske landene er, sammen med Tyskland og Storbritannia, ledende i Europa innenfor faget, sier hun. Fortsatt er det USA som dominerer, ifølge Haaland Matlary, men miljøer med stor faglig tyngde er i ferd med å vokse fram også i Europa.

- Hva betyr dette programmet for Institutt for statsvitenskap?

- For oss betyr det at dyktige og ambisiøse mastergradsstudenter kan få mulighet til å studere ved universiteter og forskningsinstitusjoner i Tyskland som holder en høy faglig kvalitet, sier hun og understreker samtidig at dette er et program som gjelder hele Norge.

Hun forteller at de økonomiske betingelsene er svært gunstige med stipender opp til 9000 kr. i måneden. - Vi regner med å sende 20-30 norske mastergradsstudenter til Tyskland hvert år i tillegg til forskere og doktorgradsstipendiater. Stipendprogrammet kan også brukes til å finansiere norsk-tyske seminarer og workshops, opplyser hun.

- Antall norske studenter i Tyskland har de siste årene vært under 1000. Til sammenlikning har antallet norske studenter i Australia de siste par år vært fem ganger så høyt. Hva skyldes det at så få norske studenter reiser til Tyskland?

- Det er flere årsaker, mener Haaland Matlary. - Det er generelt mer krevende å studere i land som Tyskland og Frankrike enn for eksempel i Australia. Det faglige nivået er høyt ved tyske universiteter, og selv om det noen steder er mulig å studere på engelsk, vil de fleste ha behov for å beherske språket, sier hun. Haaland Matlary forteller at lånekassen dekker utgifter til intensivkurs i språk for studenter som skal studere i Tyskland eller Frankrike. - Dette er et godt tilbud som det er dumt ikke å benytte seg av, sier hun.

Dels er det også et motefenomen at mange velger eksotiske reisemål, og noen studenter lar seg lure av god markedsføring, tror Haaland Matlary. - Vi skal ikke glemme at utenlandske studenter er big business i Australia. Mange studenter gjør den feilen at de ikke undersøker den faglige kvaliteten på tilbudet før de reiser.

De første studentene under det nye stipendprogrammet er allerede plukket ut, og neste søknadsfrist er 10. oktober. Haaland Matlary regner med at antallet søkere vil øke etter hvert som programmet blir mer kjent.

Ruhrgas-programmene administreres av Norges forskningsråd og Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Kristin Eikeland Johansen, som representerer Forskningsrådet i programstyret, beskriver Ruhrgas-stipendene som et bærende element i de norsk-tyske forbindelser.

- Jeg håper og tror norske studenter og forskere vil slutte opp om det nye stipendprogrammet i statsvitenskap, sier hun. - Etter utvidelsene av EU vil mer enn 80 % av Norges utenrikshandel foregå med EU-land. Tyskland er et av de viktigste landene i EU-området, og for Norge er landet en viktig samarbeidspartner innenfor områder som utenrikspolitikk, forsvarspolitikk og menneskerettigheter, påpeker hun. - Det er viktig at kommende policymakere og forskere retter blikket mot Tyskland og Europa i større grad en tidligere.

Fikk støtte til feltarbeid i Berlin

Cathrine Brekka er en av de første studentene ved Institutt for statsvitenskap som har fått penger fra det nye stipendprogrammet. Hun søkte og fikk støtte til en måneds feltarbeid i Berlin. - Jeg skriver hovedoppgave om tyske holdninger til EU. I Berlin intervjuet jeg politikere og ansatte i departementene og samlet materiale og data. For meg var det også svært nyttig å få mulighet til å snakke med folk, lese aviser og følge samfunnsdebatten på nært hold, forteller hun.
Cathrine Brekka fikk lov til å sitte og arbeide ved Humboldt-universitetet.
- Jeg hadde det veldig fint. Berlin er en spennende by, og oppholdet var svært fruktbart for oppgaven min, sier hun.

Ruhrgas-stipendene

Ruhrgas AG finansierer hvert år ca. 60-70 stipend til norske studenter og forskere for opphold ved tyske universiteter og forskningsinstitusjoner.
Over tusen studenter og forskere har fått stipend, og ca. 70 millioner kroner er hittil bevilget under programmene i økonomi, historie og jus. En stor del av pengene er gitt til studenter og forskere ved UiO.

Økonomiprogrammet ble etablert midt på 80-tallet på et tidspunkt hvor antallet norske studenter i Tyskland hadde sunket samtidig som handelen og øvrig samarbeid med Tyskland var i sterk vekst.

Historieprogrammet startet ett par år senere med fokus på vår nære historie.

Jusprogrammet ble etablert etter inngåelsen av EØS-avtalen. Behovet for økt kompetanse innenfor EU-rett var stort i Norge, og Tyskland har verdens beste miljø innenfor dette feltet.

Statsvitenskapsprogrammet starter i 2003 mens integrasjonsprosessen i Europa pågår for fullt.

Emneord: Studentforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 30. sep. 2003 15:04 - Sist endret 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere