Vil utdanne framtidens lærere

Et felles innføringskurs, seminarer på kveldstid og sosiale arrangementer skal bidra til å bygge opp samhold og fellesskap mellom studentene på Lektor- og adjunktutdanningen .

- Først og fremst etablerer vi dette programmet fordi vi ser at det har vært en sviktende rekruttering til læreryrket, sier Tom Lindstrøm, programstyreleder for Lektor- og adjunktutdanningen.
Foto: Grethe Tidemann

- Målsettingen er at studentene skal få en felles identitet som lærerstudenter helt fra første semester, sier Tom Lindstrøm, leder for programstyret for den nye Lektor- og adjunktutdanningen.
- Et obligatorisk innføringskurs gjennom de to første semestrene, blir et møtepunkt for studentene. Vi planlegger også en seminarserie på kveldstid hvor vi vil trekke inne sentrale politikere og personer i skoleverket, og vi må få til sosiale arrangementer for studentene, sier han.
Lindstrøm ser at mangel på fysiske møtesteder kan bli et problem. - En felles lesesal for lærerstudentene, ville være det ideelle, mener han.

Logistikkproblemer

- En annen stor utfordring blir å få oversikt over hvilke fagkombinasjoner som vil kunne la seg gjennomføre. Hver student velger minst to fag og programmet gir i utgangspunktet stor fleksibilitet og valgfrihet med hensyn til fordypningsfag. Det vil bli fag som kolliderer, og ikke alle kombinasjoner av fag vil kunne la seg gjennomføre. Her har vi en jobb foran oss, sier Lindstrøm, som har fått en ny interesse for logistikk etter at han fikk posisjonen som leder for programstyret.

Utdanningen består av et 4-årig adjunktprogram og et 5-årig masterprogram. Programmene har to studieretninger, en for kultur, språk og samfunnsfag og en for realfag.

- Flere profesjonsutdanninger har vært en målsetting i arbeidet med gjennomføringen av kvalitetsreformen og omleggingen av studiesystemet, men dette er ikke den viktigste årsaken til at UiO fra høsten tilbyr en egen lektor- og adjunktutdanning, forteller Lindstrøm.

Skal rekruttere lærere

- Først og fremst etablerer vi dette programmet fordi vi ser at det har vært en sviktende rekruttering til læreryrket, sier han. - Dette gjelder spesielt realfagene, men også når det gjelder språkfagene begynner skoleverket å få problemer med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Lindstrøm viser til rapporten Key data on education in Europe fra EUs informasjonsnettverk for utdanning, som ble offentliggjort i begynnelsen av februar. Rapporten viser at mens andelen studenter i naturvitenskap, matematikk, edb og ingeniørfag er kun 16,6 prosent i Norge, er snittet for EU-landene 27,1 prosent for disse fagene. Rapporten viser også at interessen for fremmedspråk er mindre i Norge enn i mange andre EU-land.

Den nye lektor- og adjunktutdanningen har, i følge Lindstrøm, flere fordeler i forhold til et tradisjonelt løp hvor studenten tar Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) som årsenhet i slutten av studieløpet. -Ved at PPU er integrert i studiet, får studentene en innsparing i studietid på ett år, og en grunnleggende innføring i pedagogikk og skolespørsmål allerede i innføringskurset, påpeker han. Årsenheten i PPU vil bestå som et tilbud til studenter som på et senere tidspunkt i studiene fatter interesse for pedagogikk.

Åndeløs spenning

Programstyret har stipulert med hundre nye studenter til programmet, men Lindstrøm håper det kommer enda flere.
- Vi tror at vi ved å gå ut med et profilert tilbud kan trekke til oss personer som kanskje ellers ville søkt seg til lærerhøgskolene, sier han.
- Nå lever vi i åndeløs spenning. Hvor mange studenter vil søke seg til dette programmet og hvordan vil disse studentene fordele seg faglig?

Av Grethe Tidemann
Publisert 18. mars 2003 09:35 - Sist endret 10. des. 2008 16:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere