UiO klager til Samferdselsetaten

"Snørydding og strøing på offentlige veier og fortau i vinter har vært svært mangelfull og medført store problemer med framkommelighet for studenter, ansatte og besøkende ved universitetsområdet på Blindern og Gaustadbekkdalen. De ulempene og risiko for ulykker dette fører til for områdets nær 40 000 daglig besøkende, er uakseptabel," skriver universitetsledelsen i et brev til Samferdselsetaten, undertegnet av universitetsdirektør Tor Saglie og teknisk direktør Tore Christoffersen.

I et svar fra Samferdselsetaten blir det opplyst at brøytingen av gatene rundt Blindern og i Gaustadbekkdalen er satt bort til firmaet NCC Construction AS. I brevet blir det også redegjort for gjeldende retningslinjer for brøyting. Svarbrevet kommenterer derimot ikke universitetets påstand om mangelfull snørydding og strøing i området.

Etter mange telefoner lyktes det Uniforum å få tak i den personen i Samferdselsetaten som kan uttale seg til pressen i slike saker, avdelingsdirektør i Kontraktsavdelingen, Trond Holtvedt.

- Har NCC Construction fulgt etatens retningslinjer for brøyting og strøing?

- Vi har slitt litt med oppfølgingen av NCC Construction. Vi har pekt på problemene, men resultatene har dessverre latt vente på seg, vedgår Holtvedt. - Men vi må også huske på at denne vinteren har vært spesiell, med store snøfall og skiftende temperaturforhold, legger han til.

- Vil kommunen vurdere å si opp avtalen med dette firmaet?

- Gaustadbekkdalen tilhører område Vest. Her går kontrakten med NCC Construction ut i år, og vi vil gjennomføre en ny anbudsrunde. Blindern tilhører område Sentrum. Her har vi skrevet kontrakt med NCC Construction også for vinteren 2003-2004.

- På Blindern må vi altså leve med NCC Construction også neste vinter?

- Ja, men vi kommer til å gå gjennom våre rutiner for oppfølging av vinterdriften, forsikrer Holtvedt.

Av Grethe Tidemann
Publisert 13. mars 2003 09:35 - Sist endret 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere